Ouderbijeenkomst ONLINE

4
Ouderbijeenkomst Online

21 november 2020

Dag iedereen,
bij deze een verslag over onze recente ouderbijeenkomst online.
Helaas houdt de pandemie nog altijd stand, en daardoor kunnen we nog steeds niet samenkomen op onze vertrouwde stek in Merksem.

We voelden al enige tijd dat onze ouders, familieleden en ex-jongeren er nood aan hebben om elkaar te  “ontmoeten”, te delen met elkaar; en “gevoed” te worden met gebed en een goed onderricht.

Daarom probeerden we sinds september online samen te komen. In september hadden we technische problemen, maar in oktober verliep het vlot; en doordat we ditmaal ook enkele foto’s hebben kunnen maken van het computerscherm, kunnen we een artikeltje op de site zetten.

1De bijeenkomst is goed verlopen. Het schept toch enige verbondenheid tussen de ouders, al  is dat niet hetzelfde dan wanneer we effectief samen komen.
We mochten een nieuwe mama verwelkomen die echt hoopt dat haar zoon de weg naar Cenacolo zal vinden; laten we dit meedragen in gebed. Er werden ook nieuwtjes uitgewisseld, maar omwille van privacy melden we hier niets over op de site.

Na een kennismakingsronde zijn we gestart met het gebed aan de Heilige Geest (zie ook in bijlage). Na het lezen van het gebed, vroeg Pascal ons om na te denken over een recent moment van diepe vreugde en dat te delen. Dit als inleiding op het onderricht van moeder Elvira (de tekst Scintilla di Luze uit Resurescione).

3Het onderricht leert ons dat je van jezelf moet (leren) houden. Iets dat de meisjes en jongens in het Cenacolo ook moeten leren wanneer ze toekomen en gebukt gaan onder alles wat in hun leven verkeerd is gegaan. Nadien hebben we gedeeld wat ons in deze tekst raakt en in hoeverre we deze levenshouding in ons eigen leven toepassen. Ook wij mochten, als ouders, ontdekken dat we hier nog een leerschool te gaan hebben.

Vervolgens hebben we nog wel en wee gedeeld. En werd de bijeenkomst rond half een afgesloten met het bidden van een Rozenkrans.


onderricht

Een lichtstraaltje
Van Moeder Elvira

Levensvreugde is de mooiste uitdrukking van dankbaarheid: het is met je leven ‘dank u’ zeggen aan God,  de Vader, Schepper en bron van het leven.
Als we hier vandaag zijn , is dat dankzij het leven dat hij ons heeft toegekend: het leven is Zijn eerste grote geschenk!

We hebben het nodig te weten dat  Iemand van ons houdt  van de ochtend tot de avond en wij weten dat God van ons houdt, sinds altijd en voor altijd.

De liefde laat zich niet begrijpen met het hoofd, maar als we beginnen om ons leven te ontvangen en te omhelzen, beginnen we een beetje meer te begrijpen van het goede van Diegene die het ons gegeven heeft.

Het is zoals wanneer je een geschenk van iemand krijgt: je ontvangt het en dan, terwijl je het open maakt, ontdek je, doorheen dat geschenk, iets meer van de liefde van diegene die het gegeven heeft.

Als we beginnen te bedanken voor het geschenk van het leven, zullen we er ook toe komen de oneindige liefde te ontvangen van God, die ons het leven geschonken heeft.

Dus, laat ons onze ogen sluiten, onze armen openen, onszelf goed vastpakken en een beetje knuffelen….Laat ons niet verwachten dat het altijd de anderen zijn die ons zeggen “ik zie je graag”.

De Heer wil dat we onszelf liefhebben! Laten we ons omhullen door Zijn liefde, Zijn tederheid, Zijn barmhartigheid, en laten we aan ons leven zeggen ”Ik zie je graag!”


enseignement

Etincelle de lumière de Mère Elvira
La joie de vivre

La joie de vivre est la plus belle expression de gratitude: c'est dire «merci» avec notre vie à Dieu, le Père, Créateur et source de la vie.
Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la vie qu'Il nous a donnée: la vie est son premier grand cadeau!

Nous avons besoin de savoir que quelqu'un nous aime du matin au soir et nous savons que Dieu nous aime pour toujours et à jamais.

L'amour ne peut pas être compris avec la tête, mais à mesure que nous commençons à accueillir et à embrasser notre vie, nous commençons à comprendre un peu plus la bonté de Celui qui nous l'a donnée.

C'est comme lorsque vous recevez un cadeau de quelqu'un: vous le recevez et ensuite, en l'ouvrant, vous découvrez, à travers ce cadeau, un peu plus l'amour de celui qui l'a donné.

Si nous commençons à dire merci pour le don de la vie, nous arriverons également à accueillir l'amour infini de Dieu qui nous a donné la vie.

Alors, fermons les yeux, ouvrons les bras, serrons-nous bien fort et faisons nous un petit câlin… Ne nous attendons pas à ce que ce soit toujours les autres qui nous disent "Je t'aime".

Le Seigneur veut que nous nous aimions! Enveloppons-nous de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde, et disons à notre vie "je t’aime!"

gebed aan de Heilige Geest

Grote God,Dank U

dat Gij in ons wilt wonen

met uw licht en uw leven.

Gij verruimt ons hart

door uw aanwezigheid. Geest van Waarheid,

kom in ons en blijf bij ons.

Leer ons Jezus kennen

en trek ons dieper binnen

in het grote geheim van de Liefde.Breng Jezus aanwezig

in ons hoofd en in ons begrijpen,

in onze ogen en in onze blik,

in ons spreken en in ons zwijgen,

in ons hart en in ons liefhebben.Maak ons zo tot uw tempel,

uw woonplaats onder de mensen.We vragen het U door Jezus

uw Zoon en onze Broeder.

Amen.


prière au Saint Esprit


Grand Dieu,

Merci
que tu veuilles habiter en nous
avec ta lumière et ta vie.
Tu élargis nos cœurs
par ta présence.

Esprit de vérité,
viens en nous et reste avec nous.
Apprends nous à connaître Jésus
et attire nous plus profondément
dans le grand secret de l'Amour.

Rends Jésus présent
dans notre tête et dans notre compréhension,
dans nos yeux et dans notre regard,
dans nos paroles et dans notre silence,
dans nos cœurs et dans notre amour.

Alors fais de nous ton temple,
ta demeure parmi les hommes.

Nous te le demandons par Jésus
Ton  fils et notre frère.
Amen.