Spinetta op excursie!

spinetta2Spinetta, augustus 2020

Goedemorgen iedereen!

Wat waren we blij toen we te horen kregen dat we een tocht naar de bergen konden maken! Vertrek om zeven uur, iedereen stond klaar met rugzak en sandwiches ... maar plots… totaal onverwacht…

Een klein probleempje in het huis en daardoor konden we niet allemaal deelnemen aan de tocht, dus een deel van ons bleef in Spinetta.
Het was vervelend dat we niet allemaal samen de berg konden beklimmen, maar we wisten dat we verenigd waren door het gebed en ons “op weg gaan”, elk op de plaats waar Jezus ons vroeg te zijn.
 
Het doel was dit keer het Heiligdom van de heilige Anna van Vinadio, in het gezelschap van onze vriend Don Beppe Panero en andere vrienden. De klim was prachtig en zo hoog klimmen was een overwinning, in vriendschap, met veel gesprekken en gebed.

spinetta5De Heilige Mis werd door iedereen op een heel sterke manier beleefd, en andere voorbijgangers sloten zich bij ons aan. Prachtig deze openheid en participatie, allen verenigd door Jezus.
 
Na de lunch hadden we een moment waarop we hebben gedanst en liedjes zongen van over de hele wereld. Vreugde alom!

Daarna vertrokken we weer om nog hoger te klimmen, en we bewonderden de lucht die weerspiegeld werd in de meren. Terwijl we de rozenkrans baden, begonnen we aan de afdaling. Wat waren we blij dat we deze prachtige dag in vriendschap, gebed en vreugde mochten beleven.
 
Dank aan degenen die ons hebben gebracht wat de voorzienigheid voor ons had gemaakt, en bedankt Jezus voor de gave van de Schepping.
 
Dit is een zomer vol bergexcursies, zo ook vorige week, in het gezelschap van een andere dierbare vriend van ons, Don Beppe, was het de beurt aan Valasco!
 
spinetta7Samen met hem en andere vrienden die ons vergezelden, gingen we naar een prachtig meer. Eerst was het een “zwembad” waarin we een frisse duik namen; nadien werd het de kathedraal van de Heilige Mis die we daar gevierd hebben met een steen als altaar. De bergen rondom lieten ons loven en zingen over de wonderen van de schepping die God ons geeft.
 
Na een eenvoudige maar heel gezellige lunch hervatten we onze tocht. Helaas begon het al vrij snel te gieten en te hagelen, en daardoor zat er niets anders op dan zo vlug mogelijk naar de vallei af te dalen.
 
Maar ook deze onvoorziene gebeurtenissen hielpen ons om van de schoonheid van de natuur te genieten, ze te beleven… dit ondanks de ontberingen en moeilijkheden die we soms tegenkomen tijdens ons leven.
 
De zon kwam opnieuw tevoorschijn en aan de afdaling leek geen einde te komen. We stonden verbaasd over de afstand die we
's ochtends hadden afgelegd tijdens de beklimming, alsook over hoeveel we samen kunnen doen, hoe we samen op pad kunnen gaan.
 
spinetta9Eens aangekomen aan de voet van de berg, al biddend en delend met elkaar, keerden we terug naar ons huis, God dankend voor het geschenk van deze eerste uitstap na zoveel tijd, na al het “wachten” door het coronavirus!
 
De vreugde van deze gezamenlijke uitstapjes geeft ons zoveel kracht en eenheid om het dagelijkse leven in de Gemeenschap te beleven en voor altijd onderweg te blijven gaan!

We bedanken de Gemeenschap voor dit prachtige geschenk. Dankjewel!!