News... uit Mogi

Mogì das Cruzes, 10-11 juni 2020

We zijn heel blij dat we met jullie kunnen delen over de twee prachtige dagen die we hier op de missie van Mogi das Cruzes hebben meegemaakt.

De woensdag kregen we bezoek van de bisschop van het bisdom Mogi das Cruzes, Mgr. Pedro Luís Stringhini, en deze keer vierden we de Heilige Mis in een meer open ruimte.

imageDe fraterniteit van Santa Teresinha en de missie Nossa Senhora da Ternura zijn bijeengekomen voor deze feestelijke dag. Om 10.00 uur, voor de aanvang van de viering, hebben we samen het gebed van de Heilige Geest gebeden. Onze bisschop begroette alle kinderen en we reciteerden een Ave Maria voor de grot, waar een prachtig beeld van Maria, Koningin van de Vrede, staat.

Na het evangelie luisterden we allemaal aandachtig naar de preek, waarin Monseigneur Pedro Luis ons vertelde dat elke keer als hij met iemand uit onze Gemeenschap spreekt, iedereen het over Moeder Elvira heeft.

Mgr. Pedro Luis Stringhini liet ons weten dat hij hierdoor erg geraakt is, omdat het een teken is van grote genegenheid en dankbaarheid, zelfs van degenen die het parcours binnen de Gemeenschap niet hebben kunnen voltooien. Hij ontmoette een van hen vorige week in São Paulo en toen hij hem vertelde dat hij in een Gemeenschap was geweest, die zich in Mogi das Cruzes bevindt, zei deze jongen: "Ik ben bij Moeder Elvira geweest”.

Hier is een kleine samenvatting van de preek: “Mensen worden geroepen om te oefenen en te gehoorzamen, om te onderwijzen wat de wet van God is en de geboden. Maar leert Jezus ons wat verder gaat dan de wet van geboden omdat de wet essentieel is, anders verliezen we het spoor. Probeer je maar eens voor te stellen dat ieder van ons, op zijn eentje, beslist wat hij zal doen; dat zou nogal een wanorde geven… Voor Jezus geldt dat, als hij tussen de wet van de sabbat en de behoefte aan een persoon moet kiezen, dat de mens altijd voorrang heeft. Jezus zelf zegt dat de sabbat is gemaakt voor de mens, en niet de mens voor de sabbat. Voor ons christenen is de zondag gemaakt om te bidden en bij de Heer te zijn. Daarom probeerde Jezus met veel inspanning uit te leggen dat de mens en zijn welzijn boven de wet, boven de regels, staan ​​en dat Gods wens voornamelijk bestaat uit het feit dat Hij ons de garantie wil geven dat ons bestaan zinvol is, een betekenis heeft. Daarom stuurde God de Vader Jezus Christus, Zijn Zoon en de Zoon stuurde de Heilige Geest."

We beleefden het moment van de Communie heel intens, er hing een sterke sfeer van gebed. Voordat de slotzegen gegeven werd, dankte don Eugene onze bisschop Mgr. Pedro Luis Stringhini voor zijn bezoek, met name omdat de situatie op dit moment erg kritiek is en zijn aanwezigheid een heel belangrijke stap is voor ons.

visbis 2020 2Aan het einde van de eucharistieviering speelden alle kinderen met de bisschop en hadden ze enorm veel plezier met hem. Velen kwamen naar hem om hem te begroeten en wat te praten met hem. Het was echt fijn, want ook hij wilde alle kinderen en tantes ontmoeten. Zijn eenvoud en vrijheid zijn voor iedereen een prachtig getuigenis.

Bedankt Mgr. Pedro Luis Stringhini voor uw bezoek, bedankt voor het delen en schenken van je tijd !! Bedankt voor uw genegenheid voor onze kinderen en onze Gemeenschap!!

De donderdag vierden we het feest van Corpus Domini. De ochtend begon met de processie met het Heilig Sacrament, deze startte aan de deur van onze kapel. We volgden allemaal Vader Eugene, die allen zegende met het Heilig Sacrament van Jezus.

Bij de eerste stop zegende de don de hele missie en toen zeiden we enkele intenties luidop tegen Jezus, daarna gingen we verder naar Santa Teresinha en eenmaal daar aangekomen, hielden we halt voor het huis. Tot tranen bewogen en met veel liefdevolle gebaren werd dit een prachtig moment van Aanbidding. Het koor begeleidde ons terwijl we baden voor onze fraterniteit en de vele mensen in nood.

Corpus Cristi 4Vervolgens zegende Don Eugenio ons en richtte het Heilig Sacrament naar de vier hoeken van de aarde: in die diepe stilte voelden we sterk de aanwezigheid van de Heilige Geest. We vervolgden onze weg en passeerden langs het meer dat vlakbij onze boerderij ligt. We hielden nogmaals halt voor een rustmoment, en hervatten nadien onze processie, terug naar de missiepost. We kwamen al zingend aan in de kapel en toen begon de Heilige Mis.

Het is belangrijk om het geschenk te herkennen dat we vandaag mochten vieren. God gaf ons zijn Zoon die omwille van ons aan het kruis stierf, naar de hemel ging en de Heilige Geest op Maria en de apostelen liet neerdalen. Jezus heeft ons een nieuw verbond nagelaten: zijn lichaam en zijn bloed, door de gave van de Eucharistie. Laten we kijken hoe de liefde van de Vader onder ons leeft.

Hier zijn een paar korte getuigenissen van enkele jongens van de Fraterniteit van Santa Teresinha: ze vertellen ons hoe zij deze dag hebben beleefd:

'Vandaag, in de aanbidding van het Corpus Cristi, voelde ik me verbonden met Christus, ik voelde een aanwezigheid van God die met ons op weg ging. Ik voelde me onzeker om de intenties luidop te zeggen, maar al snel voelde ik een kracht die me ertoe bracht mezelf te overstijgen. Toen ik met Jezus begon te praten, voelde ik het lijden van mijn verleden en dankte ik God omdat Hij iets nieuws en veel mooiers in mijn hart heeft gebracht.” Vinicius

Corpus Cristi 1”Tijdens de processie beleefde ik een sterk moment, ik voelde de angst voor de waarheid. Maar toen Jezus binnenin naar me keek, was er een stem die sprak. Dit hielp me de positieve kant te zien. Ik heb veel slechte en perverse gedachten gehad, maar mijn geweten zei me niet op te geven en alles aan Jezus toe te vertrouwen. Toen we in Santa Teresinha aankwamen, voelde ik de eenheid en de verbondenheid van ons allemaal. Ik heb echt deugd gehad van deze processie." Ronaldo

“Het was een andere ervaring dan alle anderen die ik al meegemaakt heb in de Gemeenschap: Jezus zien in het Heilig Sacrament, zien hoe Hij met ons meeging op de plaatsen waar we werken en wonen, dat was zo geruststellend. Ik bezag het huis met andere ogen, alsof de missie en Sint Teresinha één waren. Ik voelde hoe God ons verenigt ondanks al onze verschillen, hoe we verenigd zijn in geloof, ik voelde Jezus onder ons." Nicolas