Nieuws uit... Peru!

IMG 2238Lurin, Peru
Fraterniteit "Rayo de Luz", juni 2020

Hallo iedereen…

Hier zijn we dan vanuit Rayo de Luz .. Ik schrijf om jullie te laten weten hoe het met ons gaat... in deze specifieke tijd!!!

Het huis is constant in beweging ... we hebben begrepen dat de Heer ons dit jaar allemaal op de proef stelt om “onze drang om alles te controleren te overwinnen". Het is zeker dat het Corona-virus al onze plannen heeft omvergeblazen!

We zijn de hele ochtend bezig met de school: we zetten ons "mini-college" op in de “bibliotheek/computer kamer”, waar de adolescenten hun lessen volgen bij hun leerkrachten via videoconferenties en waar ze hun taken maken ...

Sommige van onze ooms en tantes hebben toegezegd de kleintjes op te volgen, om ze bij te staan bij het maken van hun huiswerk of hulp te bieden bij het leren lezen en schrijven, terwijl de rest van het huis druk bezig is met het dagdagelijkse werk. Kortom, onze dagen beginnen met een orkaan van leven die doorheen onze missie “raast” om iets nieuws te leren of om de normaliteit van het huis te behouden...

IMG 2255’s Middags is alles al wat rustiger: er vinden routinematige activiteiten plaats: van sport tot werk, tot de dienst van het Woord: we kunnen bevestigen dat het ons aan niets ontbreekt!

Onze grootste zorg is om deze afzonderingstijd zo sereen mogelijk te beleven: kinderen en adolescenten hebben er toch last van dat ze hun schoolmakkers niet kunnen zien, en dit maakt ze kwetsbaar en soms wat melancholisch, maar juist om deze reden gaan we iets vaker in gesprek met elkaar, zodat we kunnen begrijpen wat we voor hen kunnen doen.

Een voorbeeld is de sport: onze tieners gingen volleyballen dankzij Tio Alessandro, een van onze missionarissen die in het verleden coach was. Er is een klein team samengesteld dat twee keer per week traint en minstens één keer per maand zichzelf test in een klein toernooi.

Ook de tieners hebben hun eigen moment om te ventileren, door te voetballen met hun ooms op vrijdagavond...

En voor de groep “die ergens tussen de kleintjes en de groten hangt”, op de missiepost noemen we hen “i mediani”, ook voor hen organiseren we extra activiteiten, om hen de kans te geven iets moois te beleven.

IMG 2265We kunnen zeggen dat deze Covid-19 ons dwingt om thuis te blijven, en we willen niet ontkennen dat er geen extra moeilijke dagen zijn, maar aan de andere kant geeft het ons de kans om onze beperkingen te overwinnen, en elkaar beter te leren kennen.

We hebben meer momenten van onderling overleg en vriendschap, en we zijn gedreven om onze geest veel meer te openen en de Gemeenschap met meer enthousiasme te kiezen wanneer het leven ons roept om flexibel te zijn.

Een ander positief iets dat we dankzij deze lockdown kunnen meemaken, is onder andere de viering van de zondagsmis in het Spaans, voorgegaan door pater Stefano in de videoconferentie voor de missies in Zuid-Amerika. Het is geweldig voor ons om dit alles te kunnen delen met elkaar en we zijn erg dankbaar, omdat we ons daardoor meer familie en meer verenigd voelen met het Hart van de Gemeenschap!

Nog een grote dank gaat, zoals altijd, uit naar de Goddelijke Voorzienigheid die ons, zelfs in deze moeilijke periode voor “iedereen om ons heen”, en in het bijzonder voor Peru, niet in de steek heeft gelaten. We danken oprecht alle mensen die aan ons denken, die bellen om ons te vragen wat we nodig hebben en die concrete voorzienigheid leveren.

IMG 2304Dit specifieke moment stelt ons ook in staat kinderen te onderwijzen in de schoonheid van de liefde van God die een Vader is die voorziet: ze raken zijn liefde concreet aan met hun handen en hebben zoveel vreugde en enthousiasme om ons te helpen om alles wat toekomt te ordenen, om de groenten te snijden, of het fruit te persen... We kunnen alleen maar zeggen: "Dank u, dank u, dank u”…

Bedankt Maria, omdat U zich altijd laat zien als een zorgzame moeder voor iedereen… We vertrouwen jullie toe aan haar Onbevlekt Hart.

Con mucho cariño
Vol genegenheid

De familie van Rayo de Luz