Pinksteren in Cenacolo!

bannerPENTEPAGNO

"Jezus is nog altijd onder ons: uit Hem ontlenen we onze kracht, ons doorzettingsvermogen en onze vreugde,
juist door de aanwezigheid van Jezus onder ons, met de kracht van de Heilige Geest. "
(Paus Franciscus Angelus 24 mei 2020)

We danken de Heilige Geest, die altijd onder ons is, omdat Hij creatief is en nieuwe horizonten en onverwachte wegen opent.

Dit jaar leek het, vanwege de COVID-noodsituatie, moeilijk om Pinksteren samen te vieren: maar via de streamingmodus verzamelde Onze Lieve Vrouw ons de zondag in het "Cenakel" van het Vormingshuis met Moeder Elvira, Vader Stefano en de " Missiezusters van de Verrijzenis, en het werd een waar feest!

01De Geest van de verrezen Jezus is met kracht neergedaald om ons momenten van intens gebed en diepe vreugde te bezorgen en ons het gevoel te geven dat we, hoewel we fysiek nog niet samen kunnen zijn, nog steeds één grote familie zijn.

De ochtend begon met het bidden van de rozenkrans en het niet te ontbreken “lichtstraaltje” van Moeder Elvira, dat ons eraan herinnerde hoe belangrijk het is om onszelf lief te hebben en ons toe te vertrouwen aan de Maagd Maria, want Zij is het die de apostelen in het cenakel verzamelde; en het is dankzij haar geloof dat de Heilige Geest in staat was om die elf angstige en twijfelachtige apostelen te transformeren in sterke en moedige missionarissen.

In zijn homilie herinnerde Vader Stefano ons eraan hoe mooi het is om dit Pinksterfeest te vieren op de plek waar Moeder Elvira nog steeds woont. Onze “Vader” vertelde ons daarna dat de apostelen in crisis waren, verloren, bang, maar de Maagd Maria liet hen bidden.

Deze tijd van de pandemie was en is zeker voor ieder van ons een heel speciale tijd waarin we het gevoel hebben dat we meer ruimte moeten geven aan gebed om onszelf te laten bewonen door de Geest, om te voelen dat de Liefde die de Vader met de Zoon verenigt, ook de Liefde is die ons omarmt, geneest, begeleidt, en ons te allen tijde ondersteunt.

02Tijdens de offerande zongen wij Zusters het "Suscipe", een Latijns lied waarvan de woorden het gebed zijn van de heilige Ignatius van Loyola: "Neem, Heer, en aanvaard mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand ... geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg”.

Moeder Elvira heeft altijd heel veel van dit lied gehouden en het is ontroerend voor ons om te zien dat onze Moeder vandaag met haar leven en het dragen van haar kruis met veel liefde de woorden van dit gebed belichaamt.

Na de communie schonken we Moeder Elvira nog een lied waar ze heel veel van houdt: "Veni Sponsa Cristi" ("Kom bruid van Christus en neem de kroon die God altijd voor je heeft bereid).

Tijdens de introductie van die lied, zei zuster Claudia: “Dank u, Moeder Elvira, want u bent een prachtige bruid van Jezus en Hij is zo blij met u!”.

Ook zuster Aurelia begroette Moeder Elvira en bedankte haar voor haar groot geloof. Het is altijd een geweldig cadeau om haar bij ons te hebben omdat ze van bij het begin onze Moeder heeft gevolgd en een schitterend voorbeeld en een belangrijke aanwezigheid voor ons allemaal is.

05We danken de Heer voor het geschenk om Jezus te volgen en tot de familie van de "Missiezusters van de Verrijzenis” te behoren.

Onze roeping is een mooie verrassing die de Heilige Geest in het leven van ieder van ons heeft gelegd en we zijn erg blij dat we tijdens de Eucharistieviering de geloften van armoede, kuisheid, gehoorzaamheid en dienstbaarheid, en liefde voor de armen hebben kunnen hernieuwen.

Aan het einde van de Heilige Mis hadden we een moment van getuigenissen en dansen om iedereen te vertellen over het wonder van ons herrezen leven, alsook om het hart van God te verblijden door middel van onze dansen.

Moeder Elvira heeft altijd aan ons zusters gevraagd om te dansen, en we zien hoe goed deze manier van getuigen is, vooral voor ons hart. We hebben ervoor gekozen om een ​​"videodans" te maken op een lied dat vele jaren geleden is geschreven door Gilberto, een zoon van de Gemeenschap die reeds in de hemel is.

De woorden van dit lied leken erg mooi en geschikt voor de specifieke tijd waarin we leven: het kruis omarmen en voelen dat de Maagd Maria altijd bij ons is om ons te begeleiden en te ondersteunen.

We zijn dankbaar omdat de Heilige Geest ons heeft verlicht om deze dag beter te kunnen beleven.

04Bedankt omdat we voor het Vormingshuis konden dansen in een zeer suggestief panorama en met de hulp van de meisjes uit Florida een prachtige video hebben samengesteld die we hebben uitgezonden en met jullie allemaal hebben gedeeld.

Dankzij de technologie hebben we ook kunnen videobellen met zuster Lorenza, die samen met drie andere zusters Moeder Elvira constant bijstaat, en luisteren naar haar getuigenis en naar wat er vandaag allemaal gebeurt in de nabijheid van onze Moeder.

Aan allen die het mogelijk hebben gemaakt om dit Pinksterfeest op zo'n speciale manier te beleven, hartelijk dank! Dankjewel allemaal voor jullie vriendschap en gebeden, dank aan Maagd Maria die ons blijft verzamelen in het Cenakel. Dank aan Moeder Elvira die zich heeft laten gebruiken door God opdat de Gemeenschap voor ons die "kamer op de bovenverdieping" kon worden waar we in gebed kunnen samenkomen, en dank aan de Heilige Geest die ons omhelst met Zijn liefde en ons blijft verlichten en verrassen.

PINKSTEREN

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 29b.jpg
  big image
  29b.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg