De school voor ecologie

lou1Bartrès, april 2020

“Ja, geprezen bent U, mijn Heer, voor onze zuster, moeder aarde”,
Sint Franciscus van Assisi

Een jaar geleden benadrukte paus Franciscus in zijn encycliek "Laudato Si" dat onze mishandelde en geplunderde aarde een "ecologische bekering", een "koerswijziging" vereist, opdat de mens verantwoordelijkheid op zich zou nemen en zich zou inzetten voor "de zorg van ons gemeenschappelijk huis".

En het is echt in deze geest, dat in onze fraterniteit van Bartrès, maanden geleden, onze "school voor ecologie" is begonnen: een training bedoeld voor een groep van onze jongens en meisjes om te leren hoe zij een omgeving met een laag energieverbruik kunnen realiseren en hoe zij ecologische huizen kunnen plannen en bouwen.

Ondanks de quarantaine vanwege de Covid-19-pandemie, gaat deze school met veel enthousiasme verder. Het werk om het huis om te vormen, vordert goed, zelfs met weinig materiële middelen. Momenteel zijn de jongens van Bartrès verhuisd naar het huis in Lourdes. Dit huis is groot genoeg om ons allemaal onderdak te bieden, met behoud van de nu vereiste onderlinge afstand, en het behoud van de veiligheids- en hygiënenormen.
 
lou2Op dit moment werken de jongens aan een project om water op te vangen uit een bron die stroomopwaarts van het pand gevonden is. Zo hoeven we de waterfactuur niet meer te betalen.

Hier zijn enkele getuigenissen van de jongens die bij dit project betrokken zijn.

“De school voor ecologie in Bartrès is voor mij een echte gemeenschapservaring. Het werk laat ons de impact van de mens op de natuur zien en ons laat nadenken over hoe we meer verbonden met, en met meer respect voor de natuur kunnen leven. Maar, hierdoor leer ik ook dat ik mijn gewoonten volledig moet omgooien. Het was niet eenvoudig om, naast onze weg in de Gemeenschap, ook deze opleiding te volgen. We zijn net begonnen en ik denk dat er nog veel te ontdekken valt. In het begin vertelde Franco ons dat deze "ecologie" eerst onder ons moet beleefd worden, in de zin van respect hebben voor de ander als mens. Het "samen - werken" toont me veel over mezelf en mijn armoede. Ik ben de Gemeenschap en Michel, onze leraar, dankbaar dat ik deze ervaring heb mogen beleven. Het is een echt geschenk van de Voorzienigheid.” Clément

lou3“Ik heb ervoor gekozen om deel te nemen aan de “cursus ecologisch bouwen” omdat ik in deze opleiding een kans zag om te groeien op professioneel vlak. In mijn vorige leven heb ik niet veel gewerkt, want werk was voor mij een last, iets vervelends. Ik heb interesse in het werk gekregen door in de Gemeenschap te zijn. Hier ontdekte ik dat ik in staat ben om mooie dingen te maken en te doen. En dit met zin en voldoening. Deze opleiding overkwam mij als een geschenk van de Voorzienigheid van de Heer. Hierdoor slaagde ik erin om verborgen talenten en concrete verlangens voor mijn toekomst naar boven te brengen. Deze zoektocht naar respect voor de Schepping in elke kleine werksituatie, bevalt me enorm. Ik heb het gevoel dat wat we doen, meer betekenis en diepgang heeft. We werken niet alleen om iets te doen, maar ook om onszelf te veranderen, en in het bijzonder onze verhouding met de Natuur want deze is werkelijk een geschenk dat gekoesterd dient te worden.” Nicolas

“Hallo, mijn naam is Augustin en ik kom uit het zuidwesten van Frankrijk. Na 1 jaar en 6 maanden in Lourdes te hebben doorgebracht, waar ik 8 maanden een opleiding tot schrijnwerker kon volgen en deelnam aan de bouw van badkamers, werd ik erg aangetrokken door het Bartrès-project. Ik liet me vrij snel overtuigen door Michels ideeën over het respect voor het milieu en door zijn manier van werken, die de natuurlijke hulpbronnen spaart. Tijdens dit jaar in Bartrès heb ik geleerd om in een team te werken, meer oplettend te zijn en met andere mensen "geconfronteerd "te worden. Door dit werk heb ik ontdekt dat ik met mijn handen mooie dingen kan maken. Door het "Laudato Si" van Paus Franciscus en het vernemen van wat er op onze planeet gebeurt, ben ik mij gaan afvragen hoe ik dagelijks leef. Ik overwon mijn onverschilligheid voor wat de Aarde mij te bieden heeft en vooral mijn onverschilligheid ten overstaan van de Voorzienigheid en de Gemeenschap.” Augustin

 
lou4“Hallo, mijn naam is Michael, ik ben 23 jaar en ik wil de Heer danken voor de kans die ik kreeg om deel te nemen aan dit ecologisch project. Van zodra het begon, kwam er een vreugde in mijn hart en voelde ik een drang om elke ochtend God te danken voor wat Hij geschapen heeft en voor elke dag die mij ter beschikking staat, omdat het zo een geweldig geschenk is. En daar had ik in het verleden nooit zoveel belang aan gehecht! Naast de groei op het professionele vlak, denk ik dat mijn grootste groei eigenlijk ligt in mijn manier van om mij heen te kijken. Ik voel me steeds meer betrokken, in alle nederigheid, bij het respect voor de Schepping. Toen ik wist dat de meisjes ook meededen, aarzelde ik een beetje. Als een man had ik altijd een bepaald idee over hoe zij de zware klussen zouden doen. Maar echt, hier ben ik van gedacht moeten veranderen. Ik kreeg een groot respect voor vrouwen en stilaan begon ik van dit superioriteitsgevoel tegenover hen te genezen. Ik dank de Heilige Geest voor alle keren dat Hij neerdaalt om mijn leegheid op te vullen en mij te genezen van mijn kleinheden.” Michael