Paaswensen vanuit de Filipijnen!

fili1Filipijnen, Paastijd 2020

Jezus is opgestaan! Mijn vreugde, Jezus is opgestaan! Ja, Hij is werkelijk opgestaan! Alleluia! Wij hebben Hem ontmoet, en het is juist deze ontmoeting geweest die ons opnieuw tot leven heeft gebracht!

Vandaag willen we met u delen over die enorme vreugde die we tijdens deze dagen hebben ervaren in onze missie in de Filippijnen: voor ons was het de eerste keer dat we hier Pasen hebben gevierd. Het was een heel kostbaar en speciaal moment voor ons allemaal.

Tijdens de vastentijd ontbrak het ons al niet aan opoffering, vriendschap, momenten van dieper en intiemer gebed; dit alles heeft ertoe bijgedragen dat wij ons leven "goed konden voorbereiden" voor de grootste vreugde, de ontmoeting met de Verrezene.

Het zendingsleven is een geweldig leven, waarin altijd iets nieuws te leren en te ontdekken valt, een onverwachte gebeurtenis waarmee je in het dagelijks leven te maken krijgt, met de ervaring die je hebt maar die je ook vaak niet hebt.

fili3De wereld om ons heen is nog altijd  een beetje “onbekend" terrein, maar langzaamaan leren we de traditionele gebruiken en gewoontes van deze geweldige mensen kennen.

Wat ons sinds onze aankomst hier in de eerste plaats opviel en telkens weer opvalt, is hun eenvoud, hun nooit ontbrekende glimlach: een glimlach die zoveel rust geeft aan degenen die hem mogen ontvangen.

In de dagen voor Pasen waren wij, net zoals alle landen in de wereld, genoodzaakt om ons te houden aan de regels, beperkingen, en moesten ook wij onze voordeur sluiten vanwege de Coronavirus-pandemie. In het begin leken we dus geïsoleerd te zijn, alleen gelaten in deze nieuwe situatie, maar Jezus liet niet op zich wachten! Hij slaagt er altijd in om binnen te komen, zelfs als de deur gesloten is, en Hij zegt: “Vrede zij u. Maak u geen zorgen, ik ben bij jullie!” en dus maakte de Voorzienigheid zich al vanaf de eerste dagen van de quarantaine kenbaar.

fili2Op een ochtend, na het bidden van de Heilige Rozenkrans in de kapel, vonden we dozen met groenten voor de deur! Dit voorval deed ons denken aan de woorden van onze Moeder Elvira: "De Voorzienigheid staat vóór ons op en gaat pas na ons slapen". Deze tekenen van de aanwezigheid van de Heer, maar ook de vele andere gebaren van vrienden die zoveel van ons houden, hebben ons hart en onze fraterniteit zoveel rust en sereniteit gegeven.

Een van de meest zichtbare tekenen van de Voorzienigheid is de vreugde om Broeder Adrian bij ons te hebben: dankzij hem konden we de hele liturgie van de Heilige Week vieren en het Sacrament van belijdenis en verzoening beleven.

We beleefden een van de meest ontroerende en sterke momenten tijdens de aanbidding van het Heilige Kruis op vrijdagmiddag: zoals onze Moeder Elvira zegt: "Alleen als je het kruis omhelst, de Gekruisigde omhelst, kan het kruis je naar de Opstanding leiden!”.

fili4Op dat moment hebben we ons in onze gebeden verbonden gevoeld met de hele wereld die lijdt, vooral als we denken aan hen die beproefd werden door het kruis, het lijden, omwille van dit virus, zij die iemand hebben verloren die belangrijk was in hun leven.

Na de aanbidding heerste er in ons huis een andere sfeer. Die werd gekenmerkt door een diepe stilte die de hele nacht aanhield, in aanbidding voor het graf van Jezus, wachtend en hopend op de ontmoeting met de verrezen Jezus.

En Jezus liet ons niet lang wachten, en dus zijn ook wij samen met Hem verrezen tijdens de nacht van de paaswake.

De viering van de Heilige Mis begon met een prachtig vuur, met onze liederen en dansen: de vreugde van de Verrezene vervulde ons hart en kwam binnen, niet alleen in ons huis, maar ook in ons leven!

filitest4Jezus kwam onder ons en zei: "Ik ben elke dag bij jullie, tot het einde van de wereld".

Deze vreugde kon je heel sterk voelen, ook toen we het Gloria van de Verrijzenis zongen: we zijn er zeker van dat onze stem in het hele continent van Azië is gehoord!

Dit is de getuigenis die we naar de hele wereld willen brengen, en die we willen uitroepen naar iedereen, naar de zieken, de wanhopigen, de eenzamen en de verlatenen ... tegen de allerarmsten, degenen die zonder geloof zijn ... ja, we willen verkondigen dat Jezus echt is Verrezen!

Dit is de missie waartoe de Heer ons roept om vandaag te beleven!
Samen met jullie, met jullie gebeden, en met jullie steun en hulp, willen we hiermee doorgaan, ook als de deur van onze fraterniteit nog wat langer gesloten blijft ... maar maak je geen zorgen, want we hebben de Verrezene ontmoet! Dankjewel!

Om onze getuigenissen te lezen... klik hier!We houden heel veel van jullie! ASSAI!!
De jongens van de missie "Promised Land" in de Filipijnen