Nieuws uit Paraguay!

paraguay1Fraterniteit  "San Michele Arcangelo", Areguà
Paraguay, april 2020

Mijn naam is Alejo.  Ik ben 18 jaar en kom uit Argentinië. De vastenperiode toonde me enkele stappen op de weg die ik moet gaan: ik voelde de wens om mijn persoonlijk gebed en mijn relatie met God te verdiepen. Door veel diepe momenten te beleven, ontdekte ik ook de vruchten van het gebed: dichter bij mijn broeders komen, vaker vergeving  vragen voor mijn fouten, kiezen voor het ongemakkelijke, mijn vallen erkennen en een positievere kijk hebben op mijn leven. Ik kan zeggen dat deze stappen de wonderen zijn die Jezus in mij doet. Dit alles wou ik vroeger niet zien, omdat ik niemand had die me leidde, die me het belang van die dingen liet zien. Echter, in de Gemeenschap, met de hulp van de broeders en dankzij de verzaking aan veel dingen die niet goed voor mij waren, ontdekte ik opnieuw de waarden van deze gedragingen en attitudes. Vandaag voel ik dat ik met heel mijn hart moet danken, omdat ik de 'weg van het kwaad' heb kunnen verlaten en omdat ik bij het einde van deze vastentijd voel dat ik, samen met Jezus, ben verrezen ​​om in het goede te blijven leven. Ik dank de Gemeenschap en Moeder Elvira omdat zij het mij mogelijk maakten om het grote geschenk van het leven te kunnen waarderen. Alejandro (Argentinië)

paraguay2Ik ben Rudi, ik ben 27 jaar en ik kom uit Costa Rica. Ik beleef de vastentijd als een tijd van bekering, waarin ik leer mijn hart te 'reinigen'.  Het is een tijd waarin mijn vriendschap met mijn broeders dieper wordt, in het bijzonder met degenen met wie ik het soms moeilijk heb. Ik heb mijn hart geopend voor Jezus, zodat Hij de wonden kon genezen die al zo lang in mij bloedden. Dit was een sterke ervaring van innerlijke genezing, die mijn leven in deze vastentijd enorm heeft veranderd. Ik heb geleerd mijn moeilijkheden en armoede aan de Heer op te dragen, omdat alleen Hij ze kan begrijpen en veranderen. Ik dank de Gemeenschap omdat zij mij leerde deze vastentijd met heel mijn hart te beleven en te ontdekken dat het verhaal van Jezus geen "sprookje" is. Het leven van Jezus en Zijn geschiedenis is in de eerste plaats het verhaal van een leven dat gegeven werd uit liefde, een leven dat redt, dit zijn de waarheden van elk leven! Dankzij het geloof ervaar ik steeds meer de schoonheid van de Heilige Eucharistie en de aanwezigheid van Jezus in de gewijde Hostie en in het Heilig Sacrament. Rudi (Costa Rica)

paraguay4Mijn naam is Jefferson, ik ben 38 jaar en ik ben nu in Paraguay. Ik raak gewend aan de gebruiken van een ander land maar beleef nu een periode van strijd. Ik had dit al in Brazilië meegemaakt, maar kon er toen nog niet volledig de waarde en betekenis van inzien. In het verleden heb ik nooit echt begrepen wat de vastentijd was. In Paraguay heb ik begrepen dat de vastentijd een tijd is waarin het kwaad, met zijn verleidingen, dichterbij komt. Een tijd waarin ik soms het geloof en het vertrouwen verlies.  Maar tegelijkertijd zie ik ook dat Jezus ons leert hoe we daar moeten mee omgaan. Jezus overwon de dood om ons eeuwig leven te geven en in deze vastentijd leerde ik meer vertrouwen te hebben in een God die van ons houdt. Jefferson (Brazilië)

Dag iedereen! Ik ben Steven, ik ben 36 jaar en ik woon in de fraterniteit van de Aartsengel Michaël in Paraguay. Ik ben blij u iets te kunnen vertellen over deze vastentijd, omdat elke vastentijd speciaal is en anders dan de andere. De lock-down van dit jaar heeft me eveneens geholpen om in de diepte van mijn verhaal te kijken, door altijd in huis te blijven en de ganse dag tussen mijn broeders te vertoeven. paraguay3 Dit liet me de vreugde van kleine dingen herontdekken: altijd blijven tot het werk volledig af is, tot de dienst volledig gedaan is, en dit in een geest van broederschap, om zo een ​​meer begripsvolle vriendschap op te bouwen. In deze tijd heb ik ervaren dat ik vaak nerveus, impulsief, "op mijn gemak" en trots ben geweest. Ik denk dat Jezus me in deze vastentijd roept om deze mooie stap te zetten, om me te verontschuldigen voor de kleine dingen, verkeerde reacties op mijn slechte bedoelingen en misverstanden. Ik dank mijn broeders met wie ik op weg ben, voor hun vriendschap en voor hun inzet van elke dag, want dankzij hen voel ik dat ik in een grote familie woon !!! Bedankt Moeder Elvira voor het tonen van deze verbazend mooie weg naar Jezus, Maria en Sint-Jozef !!! Steven (Italië)