Groeten uit Frankrijk!

lourdespalmeLourdes, 5 april 2020
Brief van Bernadette

Al 3 weken "opsluiting", “lockdown” ... moeilijk om dit woord toe te passen op onze situatie hier. op 11ha land! Ik kan alleen maar dankbaar zijn, ook al is mijn vreugde niet volmaakt wanneer ik denk aan de tragische situaties die zoveel mensen meemaken.  

Het is alsof de tijd plotseling stilstaat, alsof onze gewoonten worden omgegooid, we moeten onszelf bijstellen, onze prioriteiten heroverwegen.  

Aanvankelijk was het niet gemakkelijk, met Franco, en dan nog met 38 jongens erbij! Het kostte ieder van ons wat tijd om onze plaats te vinden, en voor mij ook om uiteindelijk mijn plaats ten volle in te nemen: vrouw alleen tussen mannen, de plaats van moeder, zus, grootmoeder ... Voor mij  is het een buitengewone kans om mij meer in te werken in de missie waar de Goede God mij wilde hebben, om te proberen nog meer deze welwillende, waakzame aanwezigheid te zijn, met aandacht voor het kleinste detail.  

lourdespalme2Uiteindelijk voel ik dat ik hier op de juiste plek zit, bij Maria.  We kunnen niet meer naar het heiligdom maar we zien het van ver, ik kan haar meerdere keren per dag groeten, de klok horen luiden die me doet denken aan haar welwillende, waakzame, attente aanwezigheid ...

Het is voor mij ook een kans tot verdieping van mijn relatie met allen die hier met ons onderweg zijn, ik kan ook meer tijd nemen om bij Jezus te zijn in de kapel, ik kan tijd nemen om met Franco ‘s morgens onze ganse dag aan Hem toe te vertrouwen.  

We hebben het geluk (Voorzienigheid!) dat we onder ons een priester hebben en tweemaal per week de Eucharistie kunnen vieren en we zijn verheugd ons te kunnen voorbereiden op de Heilige Week die komt.  Dit is een kans om het oneindig geschenk van de Eucharistie en de sacramenten te waarderen en al degenen die dit geluk niet hebben aan God toe te vertrouwen.

Het is ook een mooie kans om onze huizen op te ruimen, alles weg te doen wat we van jaar tot jaar vergaren, een kans om te kijken naar de verborgen plekjes achter de heuvel, achter de gebouwen,  maar ook om in ons binnenste te kijken, in mezelf, de verborgen plekjes waar ik de Heer nog niet heb toegelaten.   

We zijn allen verenigd met de jongens van het huis van Bartrès, de "ecolecolo –groep” die vooruitgang boekt met het project om water van de bron op het aangrenzende grondstuk land naar de leidingen van het huis te brengen (om zo de hoge waterfacturen in Lourdes te vermijden).  Het laatste gebouw is bijna aangepast.  Met de moestuin is men volop bezig.  

De lente noopt ons om ook naar de tuin te kijken (rozen en struiken snoeien, bloembedden schoonmaken, maaien ...) We vervelen ons niet!  We zouden zo nog een hele tijd kunnen doorgaan ...

lourdespalme3Ik zou van deze tijd willen gebruik maken als ware het een geschenk van de Voorzienigheid om meer in het nu te leven, los te laten, echte verbondenheid te hebben, dat alles wat de Gemeenschap ons biedt,  maar intenser en dieper.  

Ik bid opdat, wanneer we terugkeren naar het "normale" leven, ik zou kunnen zeggen dat er iets in mij en om me heen veranderd is,  dat ik meer aandacht zal hebben voor mijn naaste, dat ik meer open, vrijer en meer beschikbaar zal zijn om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest.  

DANK Heer voor het omkeren van onze gewoonten, voor de uitnodiging om onszelf in vraag te stellen, om ons opnieuw naar U te richten, en DANK Maria dat u mij elke dag begeleidt, mij helpt om mezelf te veranderen en lief te hebben.

Bernadette
en Franco en alle jongens van de Fraterniteit “ Maagd van de Goddelijke Voorzienigheid”

 

Nieuws uit Frankrijk: dit artikel verscheen in de eerste periode van de Vasten, en in het begin van de Coronacris en -maatregelen: toen verliep alles nog heel positief in de franterniteiten, ook wat betreft de Voorzienigheid. Toch willen we het niet nalaten om beide nieuwsberichten te posten op onze site...