Ouderbijeenkomst te Merksem!

M2Oudergroep Cenacolo
Merksem, 21 september 2019

Dag iedereen, hier zijn we weer… de zomervakantie is voorbij en het nieuwe werkjaar heeft zijn aanvang genomen. Ook voor onze oudergroep. Ook al waren er verschillende uit onze groep die zich verontschuldigd hebben voor deze bijeenkomst, toch waren we met een mooi groepje bijeengekomen, en mochten we ook de ouders van een jongen verwelkomen die erover nadenkt om binnenkort zijn weg te beginnen in onze Gemeenschap. Uit respect voor hun privacy, vermelden we hier geen namen. Iedereen moet zich veilig voelen in onze groep. We heten hen van harte welkom en hopen dat onze groep ook een steunpunt voor hen als ouders mag zijn.

Na een fijne verwelkoming met koffie, thee en een versnapering, begonnen we onze dag met het inoefenen van enkele Italiaanse liederen. “So a chi ho dato la mia fiducia” en “Maria, dolcissima amica mia”. Sebastien en Henri begeleidden ons met gitaar. Begeleiding met live muziek vergeleken met een CD is als echte bloemen vergelijken met plastieken bloemen.

Vervolgens werd lief en leed gedeeld, alsook de laatste nieuwtjes:

Anne Sumi•    Zr. Sumi, het nichtje van Leo en Rita, vertrekt binnenkort op haar eerste missie naar Mexico. En zr. Anna, de dochter van Els, is 22 augustus jongstleden voor haar tweede missie van 4 jaar in Peru vertrokken. Beide zijn ze missiezuster van de Verrijzenis in de Gemeenschap Cenacolo. We vertrouwen hen en alle andere jongeren die op missie zijn vertrokken of binnenkort vertrekken, aan jullie gebed toe. Moge Maria hen begeleiden in elke stap die ze ginds zullen zetten in het dienen van de armsten. (Foto genomen op 21 juli 2019 - ten huize van Rita en Leo. Zr. Sumi was die avond aangekomen in België, samen met haar ouders - broer en zus van Rita en Leo; en zr. Anna vertrok de dag nadien terug naar Italië, alwaar ze de datum van vertrek afwachtte. Op dat ogenblik was ze in de gedachte dat ze eind juli al zou vertrokken zijn; het werd een maand later. Maar ze is heel goed aangekomen op de Missiepost van Villa el Salvador, en reeds aan het werk alsof zij en haar medezuster niet weggeweest zijn...)

•    Pascal en Christine zijn begin juni naar Saluzzo geweest en hebben een goed gesprek gehad met don Stefano betreffende hun project van het Aanleunhuis.

•    Er verblijven reeds twee gasten in het Aanleunhuis: Pascale en Henri. De werken liepen wat vertraging op, maar zijn gestart. Er is een budget nodig van ongeveer €25000. Hiervan is reeds €15000 bijeengezameld waarvoor van harte dank! Pascal heeft ook een contract van 12 jaar getekend met de parochie voor de pastorie, wat toelaat op langere termijn te plannen.

•    Leo deelde een artikel uit Humo over de drugsproblematiek op scholen. We nodigen jullie uit om dit artikel thuis reeds te lezen. Het is een groot, maar heel aangrijpend artikel. Volgende keer zal erover gesproken worden. (Klik hier om het te downloaden)

M3We vervolgden het programma van de ochtend met de film ‘De Engelbewaarder’. Deze film is enkele jaren geleden opgenomen in Saluzzo en toont op heel treffende wijze hoe onze kinderen bij hun aankomst begeleid worden door een andere jongere, hun ‘engelbewaarder’… We wilden op die manier aan de ouders van Simeon een idee geven hoe men ‘start’ in de Gemeenschap.

Nadien volgde de gebruikelijke lunch, waar we wat we meegebracht hadden, deelden met elkaar; en we mochten ook genieten van de lekkere groentesoep bereid door Pascale. Tijdens de lunch was er ook tijd om heel ontspannen te delen met elkaar over de voorbije maanden.

Na de lunch volgde de Rozenkrans, die we met het mooie weer aan de Mariagrot in het Runcvoortpark gebeden hebben.

Vòòr de Eucharistie hebben we in groepjes gedeeld wat de volgende drie vragen bij ons opriepen:
•    Hoe ben ik engelbewaarder voor mijn partner, kinderen, ouders, collega’s, vrienden…?
•    “Wie verliest, die wint” – woorden van Moeder Elvira
•    Hoe ga ik om met wijzigingen in mijn plannen, dromen?

De dag werd afgesloten met de eucharistieviering, voorgeleid door Pater Sylvain.
In zijn homilie legde Pater Sylvain uit dat het evangelie (Lc 16,1-13) een eigenaardig evangelie is. Jezus schijnt iemand die foetert en sluw bezig is, te prijzen. Maar eigenlijk wil Jezus zeggen dat je niet God kan liefhebben en bezig zijn met geld ten nadeel van de anderen. Je hebt talenten ontvangen, maar niet te nadele van anderen. Zoek eerst het rijk Gods en de rest zal u toekomen.

Onze eerste bijeenkomst is opnieuw voorbij gevlogen. We hopen jullie allen talrijk terug te zien op de derde zaterdag van de volgende maand, 19 oktober 2019. Dank om het artikel uit de HUMO, “Drugs op school”, door te lezen. Het is een aangrijpend artikel over de schrijnende situatie in onze scholen inzake drugsproblematiek. Laten we samen nadenken en inzicht vragen in ons gebed; opdat wij mee mogen helpen om onze schoolgaande jeugd duidelijk te maken hoe gevaarlijk drugs kunnen zijn.

Hartelijke groet, het ouderteam
 

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg