Missionarissen naar Afrika!


africa (2)Maandag 19 augustus 2019
Vormingshuis "Villa Maria Assunta"

"Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mt 28 19:20)

Met grote vreugde kondigen wij jullie het vertrek naar Afrika aan van Clara, zuster Evelina en tante Sabina, die na een rustperiode terugkeert naar onze missie van "Saint Josephine Bakita". We danken de Heer voor hun ja-woord aan de missie. Met de Mis en de zegen zijn ze klaar om de andere ooms en tantes te vervoegen op Liberiaans grondgebied. We wensen onze missionarissen een goede reis, en vragen dat de Heilige Geest hen zal begeleiden in deze nieuwe missieperiode en hen een open hart zal geven om het leven te verwelkomen.

Goede missie!!