Kruisweg te Kevelaer

129 juli 2019, Kevelaer

Verslag Kruisweg

Op 29 juli jongstleden zijn Rik en ik afgereisd naar Kevelaer in Duitsland We hebben daar samen met de broedermeesters van de Amersfoortse en Gooise Broederschap deelgenomen aan de 269ste Bedevaart naar onze lieve Vrouw van Kevelaer, Troosteres van de Bedroefden.

We arriveerden om 12.30 uur en vertrokken in processie om 13.00 uur naar de prachtige Basiliek van Kevelaer. Daar werd een viering gehouden waarbij iedereen welkom werd geheten en de Kevelaerkaars werd aangestoken. Na het Lof volgde de zegen en gingen we de Kruisweg lopen. Er werd een grote Kruisweg gelopen en een kleine Kruisweg voor de mensen die slecht ter been waren. Rik is de grote Kruisweg mee gaan lopen en ik de kleine Kruisweg.

2Het Kruiswegproject haalt ieder jaar geld op voor een goed doel en dit jaar is de keuze gevallen op de Gemeenschap Cenacolo. Daarom werden Rik en ik in  de gelegenheid gesteld om tijdens de Kruisweg over de Gemeenschap te vertellen. Rik heeft na de Twaalfde statie van de Kruisweg een getuigenis gegeven over zijn tijd in het Cenacolo. Iedereen die het verhaal van Rik heeft gehoord was bijzonder onder de indruk. Hij heeft na afloop veel complimenten gehad voor zijn eerlijkheid en openheid. Ik heb bij de kleine Kruisweg verteld dat de opbrengst bestemd is voor de verbouwing van de pastorie in Antwerpen. Pascal en Christine Humblet wonen in deze pastorie en willen hun huis openstellen voor jongeren die het vaak moeilijk hebben bij hun terugkeer in de maatschappij na een intens gemeenschapsleven. Voor de opvang van deze jongeren moet de tweede verdieping woonklaar worden gemaakt, maar noch de parochie noch de Gemeenschap Cenacolo beschikken voor dit project over de financiële middelen.

Na de avondmaaltijd zijn we naar de Heilige Mis gegaan, wederom in de prachtige Basiliek waar na afloop Rik en ik naar voren werden geroepen en de opbrengst bekend werd gemaakt. Er is maar liefst een bedrag van 1287 euro opgehaald! Dit bedrag zijn Rik en ik afgelopen zaterdag (nota: 2de helft aug) naar Pascal en Christine gaan brengen die heel dankbaar zijn voor dit mooie bedrag wat er is opgehaald.

Rik en ik kijken terug op een mooie dag in Kevelaer. Wij zijn blij dat we op deze manier ons steentje bij hebben kunnen dragen aan het prachtige project van Pascal en Christine  wat opgezet wordt in Antwerpen.

Rik en Greet

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg