9 juni 2019, Pinksteren

2"Schenk uw beminde gelovigen die op U vertrouwen uw heilige gaven".
(Uit de sequentie van de Heilige Geest)

Zoals elk jaar voor het feest van Pinksteren, daalde de Heilige Geest overvloedig neer op onze Gemeenschap en in het bijzonder op alle toegewijde mannen en vrouwen van het Cenacolo.

Dit jaar was heel speciaal omdat de Heer ons een bijzonder geschenk heeft gegeven:
5 novicen hebben hun Eerste Geloften afgelegd, en 6 zusters spraken hun JA voor altijd uit (Eeuwige Geloften).
De dagen die Pinksteren voorafgingen, brachten wij met veel gebed door, om ons voor te bereiden op de overvloed van gaven van de Heilige Geest die we weldra zouden ontvangen.

De animatie van de dag die doorging in de grote tent op de heuvel van Saluzzo, werd, in afwachting van de Eucharistieviering, aan ons, de zusters, toevertrouwd; we kregen hierbij hulp van Vader Stefano.

Alle genodigden werden vanaf 10.00 uur verwelkomd met liederen en dansen, dit verliep in de stijl van het Feest van het Leven.

Nadien gaf Vader Stefano, vóór de Rozenkrans en de Aanbidding, een korte inleiding over de gave van Pinksteren, zeggende dat Jezus ons niet in de steek liet toen Hij naar de hemel opsteeg, maar ons de Heilige Geest schonk die we op elk moment kunnen aanroepen .

Vader Stefano sprak ook zijn dank uit voor het geschenk van de Missiezusters van de Verrijzenis in de Gemeenschap, omdat zij een getuigenis zijn voor de wereld, in deze verloren wereld die zoveel waardeloze dingen najaagt en wij, met ons leven, kunnen laten zien dat God er is en dat het leven een groot geschenk is dat niet verspild, maar ten volle geleefd dient te worden.

1Vervolgens bracht hij samen met onze priesters het Heilig Sacrament naar het altaar en baden we de Rozenkrans en toen we daarmee klaar waren, nodigde hij de verschillende “groepen” van de Gemeenschap uit om het podium te betreden.

Allereerst riep hij de jongens en meisjes die in de Gemeenschap wonen naar voren. Hij sprak over de gave van het leven, hoe vaak we dit helaas verspild en veracht hebben, en daarom nodigde hij ons uit om ons teruggevonden leven te omhelzen en dank te zeggen voor dit geweldige geschenk dat God ons gegeven heeft omdat Hij van ons houdt, omdat Hij reeds van bij het ontstaan van de wereld aan ons gedacht heeft.


Vervolgens vroeg hij de echtparen om op het podium te komen en bedankte hij hen omdat ze ervoor hadden gekozen de realiteit van het gezin te beleven in dienst van de Gemeenschap.

Hierop aansluitend riep hij de ouders van onze jongens en meisjes, van onze toegewijde broeders en zusters naar het podium, samen met de “families die het leven verwelkomen”.

Na dit mooie moment van Aanbidding was het tijd voor de lunch en daarna, om 15.00 uur, werd het programma hervat met het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

En toen zijn wij, de zusters, gestart met de animatie van de namiddag, met onze dansen, voorafgegaan door verschillende getuigenissen van enkele novicen en zusters, die zowel gesproken hebben over hun roeping, als over de missie en het leven van Moeder Elvira.

Dit moment hebben we afgesloten met het bekijken van een video die ons het leven van Moeder Elvira liet zien, vanaf het moment dat zij zich geroepen voelde tot het Godgewijde Leven, tot haar leven zoals het verloopt in deze dagen. Het was echt fijn om het pad van onze Moeder te mogen “doorlopen”; het is altijd enorm ontroerend om haar te zien in deze beelden, op momenten dat ze danst, springt, lacht, ons aanspoort… en dit alles maakt dat wij het nooit moe zullen worden dank te zeggen voor haar JA-woord, en voor alles wat ze voor haar zonen en dochters heeft gedaan.

3Om 17.00 uur begon de Eucharistieviering die voorgegaan werd door Mgr. Cristiano Bodo, bisschop van Saluzzo, en geconcelebreerd werd door onze priesters en vele bevriende priesters van de Gemeenschap.

De viering werd met veel inzet en participatie meegevolgd door heel veel mensen. Men voelde echt de aanwezigheid van de Heilige Geest, in het bijzonder tijdens het ritueel van de professie van de Eeuwige Geloften van de zes zusters.

Mgr. Cristiano sprak in zijn preek over de roeping en wat de Kerk zou zijn zonder de Geest. De komst van de Geest wil het gelaat van de wereld veranderen en dit gebeurt ook doorheen ons leven.

Pinksteren transformeert radicaal de gemeenschap van de discipelen voor hun grote missie om het Evangelie naar de hele aarde te brengen. Hij sprak ook met ons over de gave van de roeping en de troost van de Geest en dat we door deze troost alle moeilijke momenten in onze missie konden overwinnen, om in ons leven het Evangelie van de Verrezene te verkondigen en ervan te getuigen.

Aan het einde van de viering hing er een enorme sfeer van vreugde, van feest, en vooral van dankbaarheid tegenover God voor het geschenk van de oproep tot het Godgewijde Leven.

Wij danken oprecht Mgr. Cristiano en al diegenen die het feest hebben bijgewoond en ons hebben begeleid met hun gebed, in een klimaat van stilte en participatie.

Een grote dank aan Moeder Elvira voor haar leven, volledig gegeven aan de Heer, en voor haar moederhart dat onvermoeibaar in liefde is.

De Missiezusters van de Verrijzenis


Eerste geloften

Uit de getuigenis van Zuster Jana

"En dus, op Pinksterzondag, werd het een geweldig feest, Hij heeft me gezien, me omhelsd, Hij koos mij om Zijn bruid te worden. Ik denk dat het belangrijkste dat ik zien veranderen heb in mezelf in deze maanden, het volgende is: Niet ik, maar Hij is het centrum."

 
Uit de getuigenis van Zuster Katarina

"Ja, er zijn ook de verzaking, de offers, de strijd, maar na elke kleine “ja" ontvang ik veel meer dan ik geef - vrede, vreugde, mijn hart dat zich alsmaar meer opent voor de liefde."

 
Uit de getuigenis van Zuster Kelly

"Jezus hield van mij en gaf zijn leven voor mij, Hij koos mij en riep me om Hem te volgen! Al heel mijn leven was ik op zoek naar iemands liefde of om me te vullen met iets; vandaag erken ik dat ik de liefde heb gevonden die me vrede geeft in mijn hart, die me alles geeft! Gods Liefde voor mij! En hoe meer ik geloof in Zijn liefde voor mij, hoe meer ik mezelf kan omarmen, mijn hart kan laten transformeren."

 
Uit de getuigenis van Zuster Lorenza

"Ik heb de indruk dat men tegenwoordig “zijn leven geven aan de Heer” steeds meer als “beangstigender" ervaart, omdat het lijkt dat men zoveel zaken dient op te geven… maar ik ervaar integendeel dat hoe meer ik me beschikbaar stel aan God, om Hem en diegenen om me heen te dienen, hoe groter de vreugde wordt in mij ... en ik KOM NIETS TEKORT! "

 
Uit de getuigenis van Zuster Ewelina

"Toen het moment aanbrak om mijn Eerste Geloften te belijden, merkte ik dat er beetje bij beetje vrede kwam, vrede die enkel van God komt, van de Heilige Geest ... Ik voelde dat ik veranderd ben, dat de Liefde van God en Moeder Elvira me transformeert om op een dag een Zuster te worden die diep gelukkig is met het leven dat ze koos!"

 

Eeuwige geloften

Uit de getuigenis van Zuster Antonietta

“HIER BEN IK”, “JA, IK WIL HET” en "VOOR HEEL HET LEVEN" zijn enkele van de woorden die wij, Zusters, vandaag bij onze Eeuwige Geloften tegen Jezus hebben gezegd, om tegenover de bisschop, de Gemeenschap en al onze families, de wil te tonen om onze echtgenoot en de gehele mensheid te beminnen, te beminnen, te beminnen en te dienen.

Ik ben me bewust van de grote verantwoordelijkheid, maar in de zekerheid en onmetelijkheid van Zijn Liefde heb ik mijn fragiele maar vrije en bewuste antwoord gelegd.

 
Uit de getuigenis van Zuster Daniela N.

Ik dank de hele Gemeenschap omdat het een echte levensschool is waarin we leren BEMINNEN, BEMINNEN, BEMINNEN EN DIENEN.

 
Uit de getuigenis van Zuster Doris

Vandaag voel ik zoveel vreugde en dankbaarheid omdat ik in deze familie mag leven, de familie die me vanaf het begin van deze reis heeft bijgestaan. Ik voel me geliefd bij de Heer, omringd door Zijn Barmhartigheid en genade die me helpen om elke dag op weg te gaan.

 
Uit de getuigenis van Zuster Federica

“Dit is waar ik altijd naar op zoek was, de volheid van een gegeven leven, zonder “maar” en zonder “als”… Nu vult het mijn hart!"

 
Uit de getuigenis van Zuster Daniela C.

Ik dank vooral Moeder Elvira omdat ze me verwelkomd en gevormd heeft en zij me, ondanks gemaakte fouten en valpartijen onderweg, altijd Gods Barmhartigheid heeft laten zien tegenover zijn kinderen; en elke keer heeft ze me aangemoedigd om op te staan ​​en telkens weer opnieuw te beginnen.
De genade die ik aan de Heer vraag, is om me te helpen dat ik Hem altijd volgzaam ben in zijn onderrichten, zodat ik over Hem kan vertellen via mijn leven als Missiezuster van de Verrijzenis, wáár Hij me ook wil hebben.
 

Uit de getuigenis van Zuster Anna

Tegenover de trouw van Jezus die me zocht en me uit mijn duisternis trok door me naar de Gemeenschap te brengen, wil ik deze liefde beantwoorden en de trouw aan mijn gegeven "ja" naleven, door mezelf helemaal te geven met net zoveel vreugde als onze Moeder Elvira.

PINKSTEREN

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg