Baudouin

baudouin1


Mijn naam is Baudouin, ik ben 24 jaar en het is nu 9 maanden geleden dat ik naar de Gemeenschap Cenacolo kwam. Ik begon deze ervaring in de Gemeenschap na het afronden van mijn eerste twee jaar seminarie.
Ik voelde na deze twee jaar studie dat ik kwetsuren en tekortkomingen had die zouden blijven bestaan indien ik God zou blijven benaderen op een intellectuele manier. Ik had tijd nodig om concreet vanuit mijn geloof te leven, op een intensere manier. Ik moest absoluut de weg vinden van mijn hoofd naar mijn hart.

In mij weerklonken de woorden van de brief van de heilige Jakobus: "Het is door mijn werken dat ik u mijn geloof kan tonen" (2 Jacobus,18), omdat het geloof zich verifieert in onze handelingen, in onze daden. (***)

Daarom ben ik naar Cenacolo gegaan, om mijn geloof echt te beleven, om te leren mijn broeders lief te hebben en in de waarheid te wandelen. Dankzij de broederlijke correctie die elke dag in de Gemeenschap wordt ervaren, onthullen mijn broers niet alleen wie ik echt ben, wat ik moet corrigeren, maar ook mijn kwaliteiten en gebreken die ik moet aanvaarden.

Kortom, dit jaar is één grote genade om mij menselijk en geestelijk te laten groeien.
De Gemeenschap Cenacolo is een plaats waar God zichzelf vooral zichtbaar maakt in de broeders en de Voorzienigheid.

Het is een prachtige school van armoede, eenvoud en waarheid die me losgerukt heeft van vele vormen van comfort die ik aan mezelf had toegestaan.

Wat God me hier heeft geleerd lijkt me net zo belangrijk als mijn studies, zo niet belangrijker: ​​bemind te worden door Hem en Hem lief te hebben in mijn broers.
Baudouin

(***) Eigenlijk vers uit de bijbel: ’Misschien zal iemand zeggen: “Gij hebt de daad en ik het geloof. ‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.’ De betekenis: Werkelijk reddend geloof is dus te zien aan onze activiteiten. Het geloof is niet alleen maar iets waarover je praat; het is iets wat je leven aandrijft, zodat je aan anderen denkt en hen dient.

nota: deze getuigenis werd gegeven op het 17° verjaardagsfeest van de Fraterniteit in Hondehem, na de "voorstelling" van de Bijbelse Recital "De Verloren Zoon", waarbij Baudouin de rol had van de oudste zoon