Nieuw huis in Kroatië!!!

1Fraterniteit "Madonna del Rifugio", Aljmas

We kunnen slechts dankzeggen voor alles wat de Gemeenschap ons heeft gegeven, voor de gave van nieuw leven en voor het vertrouwen dat we van Moeder Elvira hebben gekregen.

We zijn bijeengekomen in Vrbovec vanuit alle delen van Slavische landen waar we, na een week van eenvoud en dagelijks leven, de Heilige Mis hebben gevierd met de zegen van onze don Ivan, en de volgende dag zijn we vertrokken.

Vol vreugde zijn we hier toegekomen, maar ook wat onzeker over wat we konden verwachten; zoals Maria, toen Zij tegen de engel haar "Hier ben ik" tot God heeft uitgesproken en Zij zich heeft overgeleverd in Zijn handen; zo hebben ook wij ons aan Maria toevertrouwd.

De eerste dag hebben we de Rozenkrans gebeden in het heiligdom van Aljmaš, en hebben we de parochiepriester en de zusters ontmoet die ons met vreugde verwelkomd hebben.

3De eerste week ging snel voorbij, al werkend en biddend. Ook Don Ivan bracht het eerste weekend door met ons, en de zondag heeft hij in het Heiligdom de Eucharistie gevierd, samen met ons en alle parochianen.

Nadat wij de Gemeenschap en onze missie in deze regio hebben voorgesteld, verwelkomde de parochiepriester ons hartelijke samen met de mensen van dit land, die zich al geïnformeerd hadden over de Gemeenschap.

Ook de Voorzienigheid liet niet lang op zich wachten, het was duidelijk dat God en Maria aan ons denken.

We hebben de werken afgerond in de kapel, waar we elke dag bidden en onze vreugde en moeilijkheden delen, zoals vroeger, de belangrijkste pijler van onze bekering. In deze dagen bereiden we zo goed mogelijk de opening en de inzegening van het huis voor die op zaterdag 1 juni zal plaatsvinden.

In de namiddag zal er de Heilige Mis zijn, in het Heiligdom, met Aartsbisschop Djuro, we hopen ook dat onze eerwaarde bisschop emeritus Marin en de nieuwe, plaatsvervangende bisschop Ivan aanwezig zullen zijn.

2Na de mis zal de processie plaatsvinden met het Allerheiligste Lichaam van Jezus, die dan in ons huis zal komen wonen, en naar we hopen ook in onze levens, in onze harten.

We zeggen dank voor het leven van onze Moeder Elvira.

Het is nu aan ons om nieuw leven te geven aan mensen en families in nood uit deze regio.

We zien jullie enorm graag, dank om voor ons te bidden ...

De jongens van de nieuwe fraterniteit "Madonna del Rifugio", Aljmas