Groot feest in Hondeghem!

2Hondeghem, 26 mei 2019

Hallo dag iedereen,
Vol vreugde komen we jullie vertellen over de feestelijke dag in Hondeghem op zondag 26 mei jongstleden, alwaar we de 17° verjaardag van de fraterniteit Thérèse van Lisieux mochten vieren in het gezelschap van heel wat vrienden en familieleden van Cenacolo!

We gaan het niet hebben over het weer van die dag... maar wel over het immense geschenk dat we ontvangen werden door warme, stralende jonge mensen!!

Het programma begon iets later dan gewoonlijk want onze jongens wilden ook alle Belgen, ondanks de verkiezingen in hun land, een kans geven om aanwezig te zijn.

Vlak nadat we aangekomen waren en heel wat bekende gezichten hadden begroet, nodigden Franco en Bernadette ons met veel enthousiasme uit naar de grote schuur, en met enkele liederen met de daarbij horende gebaren werd de dag ingezet. Telkens weer schenkt ons dit het vreugdevolle gevoel van het bij elkaar zijn in familie! Deze gebaren verenigen ons en openen ons hart: we zijn klaar om samen de mis te vieren.

Zoveel priesters, dicht bij de Gemeenschap, hebben zich op weg begeven om samen met ons Eucharistie te vieren want onze "eigen" priesters waren allen benomen door activiteiten en/of samenkomsten in Italië, waaronder de bijeenkomst voor de exen in Saluzzo. De aanwezige priesters kennen onze jongens goed en vertellen ons over hun vreugde van het mee op weg gaan met hen, alsook over het feit hoe ze zich regelmatig komen bronnen bij de Gemeenschap Cenacolo! Vanuit België is broeder Dirk van de Gemeenschap Moeder van Vrede aanwezig; en ook onze dierbare vriend, père Jacques van de parochie van Hondeghem, was van de partij! …. alsook een diaken! God zij geprezen!

9In zijn homilie sprak père Patrick Decluse over de Emmaüsgangers: “… de verrezen Jezus stapt met deze ontgoochelde mensen mee, maar ze herkennen hem niet.  Wanneer hij hun de teksten verklaarde, brandden hun harten wel maar ze herkennen Hem pas bij het breken van het brood. Zo beweegt Hij hen ertoe naar Jeruzalem terug te keren om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het leven van elke dag. Jezus was gestorven, maar zijn Geest was bij hen...”

“Wij, de jongeren van Cenacolo, kunnen de Heilige Geest aanroepen.  De Geest die ons wakker houdt, en ons stimuleert om niet te vluchten in het materialisme. Het materialisme verstikt ons en hindert ons om de Gaven van de Geest te zien en te krijgen. We roepen de Geest aan om niet te vluchten maar om ons te helpen te doen wat Jezus van ons vraagt. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking met God die altijd al van ons gehouden heeft!”

5Na de Mis wordt een heerlijke lunch geserveerd in de tuin: meer dan 250 mensen worden er koninklijk bediend door de jongens die ons gelukkig willen maken en onvermoeibaar doorgaan! Een heel gemoedelijk moment en een kans voor iedereen om nieuwe ouders of mensen te ontmoeten die op weg zijn met de Gemeenschap.

6Om 14.30 verzamelden we opnieuw in de grote schuur voor het Kroontje van Barmhartigheid, en een moment van Aanbidding. Daarna was het tijd voor de Bijbelse Recital “De Verloren Zoon” die in een totaal vernieuwd decor en actuele versie gebracht werd door de jongens van Hondeghem. Zoals de jongens zelf vermeldden bij de inleiding: “het is géén theatervoorstelling, wij zijn géén acteurs, maar we brengen een stukje evangelie tot leven; en we beleven het zelf heel intens; een stukje genezing, het overbruggen van angst, verlegenheid… want het is niet zomaar evident om op een podium te staan…”
Het “publiek”, groot en klein, was enorm gegrepen door de voorstelling, het was muisstil in de grote schuur!

Families omhelzen elkaar of nemen elkaar bij de hand. Dit pad van verzoening spreekt ons enorm aan en belangt ons allen aan! Wat de jongens daar beleven, lijkt eerder op een gebed; we voelen de aanwezigheid van de Heilige Geest die hen leidt.

Grote ontroering volgt op de sterke getuigenissen van de Vader (Sebastien), de “goede" zoon (Baudouin) en de "verloren" zoon (Thomas), dit alles onder de welwillende en vaderlijke blik van Franco die nadien ook getuigt over zijn vreugde om de jongens van het Cenacolo te begeleiden op hun pad van genezing richting het LEVEN.

Kilian brengt als laatste zijn getuigenis; hij wil met ons delen waarom hij binnenkort vertrekt op missie naar de Filippijnen.

De getuigenis van Baudouin is in die zin heel bijzonder daar hij als seminarist in de Gemeenschap zijn weg is begonnen; hij wou op een bijzondere manier “leren” wat het betekent om elkaar concreet lief te hebben. Zijn getuigenis wierp een heel ander licht op het werk van het Cenacolo.

Telkens weer laten de getuigenissen van onze jongeren zien hoe iemand om uiteenlopende redenen kan worden geroepen om een ​​kortere of langere ervaring bij de Gemeenschap Cenacolo te beleven.

KilianDeze van Sébastien en Kilian kan je al lezen, want zij hadden hun getuigenis al doorgegeven aan Saluzzo, en zo verscheen deze reeds in de rubriek “getuigenissen”.

De getuigenissen van Baudouin en Thomas zijn op komst. De beide jongens hebben ze op onze vraag op papier gezet. Daar zij in de fraterniteit niet over internet beschikken werd besloten ze met de post op te sturen naar België (naar de “redactie”) en zullen ze, nadat ze allebei vertaald zijn, hier in het artikel en/of in de rubriek Getuigenissen te lezen zijn. Even geduld, ze komen er zo spoedig mogelijk aan, maar echt de moeite waard om te lezen.

De dag werd afgesloten met een groot dankzeggingsgebed voor alle wonderen die we in de voorbije 17 jaar mochten meemaken in deze prachtige fraterniteit van Hondeghem!!!

10En toen was het alweer tijd om afscheid te nemen. Maar met wat een vreugde en hoop in onze harten konden we huiswaarts keren. Wat een geschenk dat we deze dag hebben kunnen meemaken!! We danken onze jongens voor hun inzet, hun gastvrijheid, hun voorbeeld aan concrete liefde!

We danken Moeder Elvira alsook al onze priesters en zusterd die door hun “ja”, door hun inzet, dit alles hier mogelijk hebben gemaakt!! Mogen zij allen, en ook wij, elke dag opnieuw gezegend worden door Gods Liefde! Mogen we ons allen, op weg naar Pinksteren, laten vergezellen door Maria en de heilige Theresia van Lisieux, patroonheilige van de fraterniteit van Hondeghem!

Heel veel groeten van ons allen, de jongens, ouders, familieleden en vrienden van deze fraterniteit!
We hopen jullie volgend jaar weer te ontmoeten!! Altijd welkom!


Getuigenis Sébastien - de Vader

Getuigenis Thomas - de Verloren Zoon


Getuigenis Baudouin - de Oudste Zoon


Getuigenis Kilian


 

FEEST IN HONDEGHEM

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg
 • 46.jpg
  big image
  46.jpg
 • 47.jpg
  big image
  47.jpg
 • 48.jpg
  big image
  48.jpg
 • 49.jpg
  big image
  49.jpg
 • 50.jpg
  big image
  50.jpg
 • 51.jpg
  big image
  51.jpg
 • 52.jpg
  big image
  52.jpg
 • 53.jpg
  big image
  53.jpg
 • 54.jpg
  big image
  54.jpg
 • 55.jpg
  big image
  55.jpg
 • 56.jpg
  big image
  56.jpg
 • 57.jpg
  big image
  57.jpg
 • 58.jpg
  big image
  58.jpg
 • 59.jpg
  big image
  59.jpg
 • 60.jpg
  big image
  60.jpg
 • 61.jpg
  big image
  61.jpg
 • 62.jpg
  big image
  62.jpg
 • 63.jpg
  big image
  63.jpg
 • 64.jpg
  big image
  64.jpg
 • 65.jpg
  big image
  65.jpg
 • 66.jpg
  big image
  66.jpg
 • 67.jpg
  big image
  67.jpg
 • 68.jpg
  big image
  68.jpg
 • 69.jpg
  big image
  69.jpg
 • 70.jpg
  big image
  70.jpg
 • 71.jpg
  big image
  71.jpg
 • 72.jpg
  big image
  72.jpg
 • 73.jpg
  big image
  73.jpg
 • 74.jpg
  big image
  74.jpg
 • 75.jpg
  big image
  75.jpg
 • 76.jpg
  big image
  76.jpg
 • 77.jpg
  big image
  77.jpg
 • 78.jpg
  big image
  78.jpg
 • 79.jpg
  big image
  79.jpg
 • 80.jpg
  big image
  80.jpg
 • 81.jpg
  big image
  81.jpg