Paaswensen uit Liberia!

3Saint Josephine Bakhita-missie
28 april 2019

"Christus leeft. Hij leeft en Hij wil dat jij leeft! Hij is in jou, Hij is bij je en gaat nooit weg. Ongeacht hoe ver jij je van Hem verwijdert, Hij staat naast je, de Verrezene, die je roept en op je wacht om opnieuw te beginnen“.
(Paus Franciscus)

Liefste moeder Elvira en al onze dierbaren,
Christus leef! Christus is opgestaan! En vol vreugde willen we jullie een Zalig Paasfeest wensen!
We willen met jullie delen hoe we deze laatste periode hebben beleefd.


Op Witte Donderdag kwam pater Paul, onze parochiepriester, om de mis te vieren en waste hij de voeten van 12 van onze kinderen.
Tijdens de viering vervoegden zich ook enkele vrienden en buren bij ons en bijgevolg waren we heel talrijk toen we Jezus vergezelden naar "Getzemani", die zich bevond in de kapel van "ons" retraitehuis, om Onze Lieve Heer te aanbidden in het Heilig Sacrament.

Op Goede Vrijdag gingen we naar de parochie terwijl de kleintjes thuis bleven voor een liturgie die speciaal voor hen was voorbereid, zodat ze het Lijdensverhaal en de betekenis van de kus aan het Kruis beter zouden kunnen begrijpen.

Tijdens deze vastentijd kwamen we tot het besef hoeveel onze kinderen gegroeid zijn: elke vrijdagavond bekeken we met de grootste kinderen een bijbelse film; ze waren enorm geïnteresseerd en stelden ons nadien heel veel vragen die wij, die niet echt experts zijn, niet altijd wisten te beantwoorden.

Op Stille Zaterdag hebben we met zorg een moment van wake en aanbidding voorbereid, zodat we ook zonder de heilige mis de vreugde van de opstanding konden beleven. We begonnen het gebed in het donker; daarna brachten we het licht aan, symbool van Jezus die de duisternis overwint, en nadat we elk van onze levens aan Hem hadden aangeboden, zongen we het "Gloria", terwijl de klokken aan het luiden waren, en het Heilig Sacrament tentoongesteld was.

2Op dat moment waren ook Raffaella, de zus van tante Gabri en onze Spaanse vrienden Angel, Sonia en Maytri aanwezig op onze missiepost. Het was een heel mooi moment, mede omdat onze kinderen, als echte Afrikanen, de Heer loven en prijzen met een aanstekelijke vreugde en liefde die ons telkens weer verrast, en ons tevens doet nadenken.

Na de aanbidding hebben we een groot vreugdevuur aangestoken. Terwijl we rond het vuur zongen en dansten, sloten er zich nog veel buren bij ons aan. We hebben hen daarna uitgenodigd in onze refter voor een bord rijst en de niet te missen dansen.

De Zondag was onze kapel tot de nok gevuld voor de Heilige Mis! Dit maakt ons blij: wanneer ruimtes krap worden, betekent dit dat er zoveel leven is om te verwelkomen. We zijn dankbaar voor het geschenk van vrienden, want zelfs in een land zo arm en ver van het hart van de Gemeenschap, ontmoeten we mensen die zich in het "Cenacolo” thuis en in familie voelen.

In de voormiddag, nadat we een leuke tijd gehad hadden met onze kinderen die naar eieren en snoepzakken in het huis moesten zoeken, gingen enkelen van ons naar een instelling die we al een paar maanden kennen, om hen Voorzienigheid te brengen.

Het is een missiepost die, geopend in de jaren 60, gebouwd werd in een prachtig gebied vlakbij de rivier. Jammer genoeg hebben de verantwoordelijken al vele jaren heel weinig financiële hulp verkregen en dus beginnen de gebouwen, die ooit fantastisch moeten geweest zijn, bouwvallig te worden en zijn ze dringend toe aan renovatie.

We waren erg onder de indruk van hoe wij, al vanaf ons allereerste bezoek, verwelkomd werden door hen; ze zijn ook christenen, niet katholiek, maar met een groot verlangen om de kleine meisjes die ze opvangen en die naar hun school gaan, lief te hebben en te onderwijzen.

1Toen we er op Paaszondag aankwamen, vierden ze hun liturgie en het was precies het eerste moment van de offerande. Ze plaatsten onze gaven onder het altaar en samen dankten en loofden we God. Het was een heel mooi oecumenisch moment vol vriendschap en dialoog waarin we ons realiseerden dat we dezelfde liefde voor God hebben en dezelfde wens om Hem te dienen en Hem te verkondigen met het leven.
Bij onze thuiskomst wachtte ons een heerlijke paaslunch, en daarna gingen we naar het grote veld voor een intens partijtje kickball.

De maandagmiddag werd ons schooltje omgetoverd tot een kleine bioscoopzaal en zo konden we, samen met veel vriendjes en buren, een leuke tekenfilm bekijken.

Gisteren, op het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid, hadden we de eer om een dierbare vriend van ons te verwelkomen, Vader Micheal Burter. Deze priester is de geestelijke directeur van het Groot Seminarie van Gbarnga (het enige seminarie in Liberia) en echt een persoon die heel dicht bij God leeft. Het is een groot voorrecht dat hij besloten had om drie dagen van vakantie door te brengen bij ons, en een geweldig geschenk dat wij konden biechten en de Heilige Mis vieren.
Kortom, God is groot en zijn materiële en geestelijke Voorzienigheid vergezelt ons altijd!

We danken de Poolse ouders en vader Tomas, de vader van tante Marie, voor het werk, de vriendschap en de steun die hij ons gaf toen hij op bezoek kwam, de Spaanse ouders en vele andere vrienden voor hun mooie en genereuze hart . De lijst met ‘dankzeggingen’ zou te lang worden, maar we willen tot ieder van jullie die aan ons denkt en ons geestelijk en materieel steunt, zeggen: "Dankjewel! Moge de Heer jullie zegenen en belonen!"

5 ”Christus leeft" en wil dat we leven en ... aandachtig zijn voor de noden van onze broeders. Daarom danken we God ook voor de service die onze dokter Marlon blijft geven in een kliniek in de buurt van onze missie. Het is een kleine druppel (op een hete plaat), maar elke woensdag bezoekt en behandelt hij er 20 patiënten gratis.

"Christus leeft" en wil dat we leven en ... actief zijn. En hiervoor bedanken we al onze ooms, maar heel in het bijzonder oom Ernesto, die op dit moment met een enorme inzet aan het werk is om onze badkamers een “upgrade” te geven.

"Christus leeft" en wil dat we leven en … knielen voor Hem, en daarom zijn we al iets meer dan een maand geleden begonnen met een altijddurende aanbidding gedurende de dag. Alleen in Hem, Levend, Opgestaan ​​en aanwezig in het Heilig Sacrament, vinden we de kracht om onze angsten, zwakheden, luiheid, diversiteit, twijfels, strijd, de zaken waar we het moeilijk mee hebben, te overwinnen ... en altijd opnieuw te herbeginnen.

Met veel liefde en vriendschap nemen we jullie mee naar het heiligdom van de "Koningin van de Vrede" en we vragen de Maagd Maria om jullie te zegenen, te begeleiden en altijd te beschermen.

We love you plenty OH!
Je Liberiaanse familie