Op weg naar Mexico!

1Pagno, donderdag 25 april 019

  "Elke christen en elke gemeenschap is zendeling in die mate dat hij/zij het evangelie brengt en beleeft en getuigt van Gods liefde voor allen, vooral voor degenen die in moeilijkheden verkeren. Wees zendelingen van Gods liefde en tederheid!"
Paus Franciscus

We danken de Heer voor de zendingsoproep van zuster Maria Pia en zuster Lucia die, na een paar jaar in Pagno, teruggekeerd zijn naar Mexico, alsook van tante Michela en tante Bettina, die hen respectievelijk vanuit Peru en Brazilië zullen vervoegen om het leven van veel kinderen te dienen. Wij vertrouwen hun leven en hun reis toe aan de voorbede van de heilige Teresa van Calcutta, arme bij de armen, zodat zij als potloden mogen zijn in de handen van God terwijl ze liefde en tederheid brengen. Goede missie!