Peru: bijeenkomst voor ouders en kinderen

1Peru, Supe
16 - 7 april 2019

Op 6 en 7 april vond de ontmoeting plaats tussen ouders en kinderen in onze Peruaanse fraterniteit van Supe. Het was een sterk en diepgaand moment, vol gebed en verzoening.

Op de eerste dag, de zaterdag, kwamen we met alle ouders voor een ​​dag van bezinning samen in onze missiepost van Villa el Salvador: ons doel was om het charisma van de Gemeenschap, van dit werk van God, aan hen uit te leggen en te verdiepen.

We begonnen het Rozenkransgebed met een kort moment van Aanbidding voor het Heilig Sacrament; daarna zagen we de video “Voor God is niets onmogelijk".

2Aan het slot ervan hebben Domenico, Andrea, Hugo, sr. Marika en haar broer Denis, met heel veel enthousiasme en liefde geprobeerd om ons door te geven wat wij van God hebben ontvangen doorheen het hart van Moeder Elvira. Het was onze bedoeling om de ouders “verliefd” te laten worden op deze weg, zodat ze zich zouden durven toevertrouwen aan de Gemeenschap, vooral als ons voorstel veeleisender wordt.

Op het middaguur was er de Eucharistieviering, voorgegaan door onze trouwe vriend pater Giuliano. Na de lunch was er wat tijd om te delen met elkaar, en vervolgens baden we om 15.00 het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid; dit ging gepaard met een moment van Eucharistische Aanbidding. Terwijl we ons vóór Jezus bevonden, luisterden we naar de catechese van Moeder Elvira, waarin zij de ouders eraan herinnerde dat ze gekomen zijn om hulp te vragen en dat ze vertrouwen moeten hebben in alles wat de Gemeenschap van hen vraagt. Sommigen hebben op dat moment ook het Sacrament van de Verzoening ontvangen.

Op het einde van de dag was er een moment van onderling delen voor de ouders. Het was bijzonder om zien hoe zij, nu ze al een poosje met ons op weg gaan, vooruitgang maken, in het bijzonder op geloofsvlak!

3De zondag zijn we allemaal “verhuisd” naar Supe. Wij, de jongens, wachtten onze ouders en families op vóór het Heilig Sacrament, terwijl we de gave van de Heilige Geest aanriepen. Het was het sterkste moment van de dag, zoveel tranen van vreugde, van vergeving, een lange omhelzing van de jongens met hun naasten, dit alles in de aanwezigheid van Jezus Eucharistie. Een goed begin van een zeer speciale dag.

Ook heel bijzonder was de aanwezigheid van Monseigneur Adriamo Tomasi die met ons de 16° verjaardag van zijn bisschoppelijke wijding wilde vieren. De heer Wong, die het stuk grond kocht waar op dit moment onze "woestijn”-fraterniteit opbloeit, was ook aanwezig. Het was de eerste keer dat hij ons bezocht sinds we hier zijn aangekomen, en hij was diep onder de indruk van het geleverde werk.

Om 12u ’s middags vierden we de Heilige Mis. En om 15.00 uur brachten we onze “voorstelling” van het Lijdensverhaal van Christus, door onze jongens met beproevingen en veel gebed voorbereid in de voorafgaande weken aan deze ontmoeting, want ze wilden dat zij aan hen die dit zouden zien, niet een "uitvoering", maar het Evangelie konden overbrengen.

Voordat we begonnen, hebben we onze excuses aangeboden voor onze tekortkomingen en inconsistenties, en met een gezuiverd hart hebben we de aanwezigen het Lijden en de dood van Jezus laten herbeleven. We zagen diep bewogen gezichten tijdens de geseling, de bekroning met doornen, de ontmoeting van Jezus met zijn moeder ... de dood en de begrafenis van Jezus.

Aan het einde van de "voorstelling" hebben we het Heilig Sacrament bovenop het kruis geplaatst en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden.

We danken Jezus en Maria omdat het charisma van de Gemeenschap hier in Peru leeft, en er veel mensen zijn die van ons houden.

We danken Moeder Elvira voor het vertrouwen dat zij had in ons om hier te zijn, om de levens die de Heer ons stuurt lief te hebben en te verwelkomen.

Bid alstublieft voor ons.

De Peruaanse-familie van de Gemeenschap Cenacolo.

 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg