Groot feest in Bahia!!

banner06Bahia, Fraterniteit "Nossa Senhora Auxiliadora"
17 februari 2019

De belangrijkste gebeurtenis die de Gemeenschap van Bahia, “Nossa Senhora Auxiliadora”, in de afgelopen periode heeft meegemaakt, was de viering van de Sacramenten van het Doopsel, de Eerste Communie en het Vormsel van verschillende van hun kinderen. In deze periode keren velen van hen terug naar hun respectievelijke gezinnen of familieleden, en daarom hadden wij de vurige wens dat zij nog de Sacramenten konden ontvangen.

Acht kinderen tussen 4 en 12 jaar hebben de Catechismus gevolgd en vol ongeduld keken zij uit naar de dag dat de bisschop, Monseigneur Don Paulo Romeo, hen kinderen van God en leden van de Kerk zou maken, vrij van de erfzonde, door hen te zegenen met het Wijwater. Zeven kinderen mochten voor het eerst Jezus ontvangen in hun hartje: en met welk een ernst spraken ze met Jezus, in de stilte van hun hart, nadat nadat ze Hem hadden ontvangen!

01Eenentwintig jongens en meisjes hebben het Vormsel ontvangen, het Sacrament van de bevestiging. Onder hen een tante en een oom, Jana en Jorge, beiden naar Bahia gekomen als Missionarissen; alsook Anna Paula, Edna, Amandinha en Felipe die hier zijn opgegroeid. Dezelfde bisschop drukte zijn diepste emotie en vreugde uit bij het zien van al deze mensen die zich met zo’n immense vreugde in het hart hebben voorbereid op het ontvangen van deze Sacramenten.

De voorbereiding van de catechismus werd gehouden door zuster Maria en zuster Rita, en werd afgesloten met een stille retraite in het park, in de schaduw van de bomen. Vader Alex, die een moment van de catechese zou leiden, kon niet komen daar hij ernstig ziek was geworden. Maar de Voorzienigheid was genereus: ze zorgde niet alleen voor hem maar vond ook iemand om hem op het laatste moment te vervangen. Met de hulp van Onze Lieve Vrouw, la Nossa Senhora Auxiliadora, en na talrijke telefoontjes, ging Padre João Catu in op onze vraag om bij iedereen de biecht af te nemen; hij werd hierbij geholpen door een andere priester die ook is voorgegaan in de viering van de Mis.

03De plotselinge en onmiddellijke terugkeer van sommige van onze kinderen naar hun families die heel ver wonen van onze Missiepost, was een andere onvoorziene gebeurtenis  waardoor zij mogelijks niet zouden kunnen deelnemen aan de Viering van de zondag, maar godzijdank, de enorme kilometers hebben hen niet weerhouden van het ervaren van de vreugde om kinderen Gods te worden; ze hebben de Sacramenten kunnen ontvangen. We danken de Heilige Geest die alles aanpast en datgene dat Gods Licht probeert tegen te werken, elimineert: dank u, omdat U ons versterkt in ons vertrouwen en in het ons overgeven aan Zijn Genade.


De zondag was een dag vol verrassingen, een dag vol vreugde. We zijn allemaal vroeg opgestaan om de laatste voorbereidingen te treffen: het versieren van de refter, de voorbereidingen voor de pizza’s, de koffie, enz., en alles gebeurde in grote verbondenheid en harmonie, vrucht van de diepe vreugde afkomstig van God. Dit alles begeleid door de vlijtige en ervaren handen van Maria, die bij elke stap anticipeerde, terwijl Ze al onze zorgen oploste.

Om tien uur gingen we, allemaal mooi ‘uitgedost’, naar de grote kapel die voor de gelegenheid was versierd met bloemen en teksten over de gaven van 02de Heilige Geest en de Instelling van de Eucharistie.De kapel zat afgeladen vol met buren en vrienden van de fraterniteit, waaronder ook de Rechter van Pojuca, Edelachtbare Sandraque en de Rechter van Catu, EdelachtbareDebora, met hun respectievelijke politiediensten; door hun aanwezigheid gaven zij uiting aan hun vreugde en vriendschap voor onze Gemeenschap. Er was ook een grote cake en een “aandenken” voor alle aanwezigen, namelijk een flesje gewijd water en een kleine rozenkrans die door de kleine Leandro uitgedeeld werd.

De hele viering werd begeleid door ons fantastisch koor dat, na de vele repetities, het beste van zichzelf gaf. De klanken van Katarina’s dwarsfluit gaven dit alles nog iets extra’s, vooral tijdens de consecratie.

Wat een vreugde om de dertig kinderen te zien, vol spanning en verwachting in de kerkbanken gezeten: de kleintjes in het wit gekleed en de groteren in hun mooiste kleren! In zijn homilie herinnerde de bisschop ons aan de kostbaarheid van het leven en aan onze plicht om te zorgen voor de fysieke en spirituele dimensie, want allemaal voelen we de noodzaak om ons te verbinden met God. In het leven zijn er positieve en negatieve waarden, en we moeten ons de vraag stellen welke  wij willen kiezen. Er zijn mensen die geld nastreven, anderen kiezen voor macht, uiterlijke schoonheid, enz. ... maar na verloop van tijd verdwijnt dit alles. We staan ​​altijd voor beslissingen en opties die niet alleen met het gezond 08verstand moeten genomen worden, maar ook door God te raadplegen.

Nadat enkele vormelingen gebeden hadden voorgelezen, was het tijd voor het meest ontroerende moment bij het uitdelen van de Sacramenten: toen de bisschop de Heilige Geest had aangeroepen, en hij allen gezalfd had met het Chrisma, sprenkelde hij het Water over het hoofd van de kinderen; zo werden zij bevrijd van de erfzonde en kinderen van God. Nadien was het de beurt aan onze tieners die, vergezeld door hun peters en de meters, het Chrisma van de Heilige Geest ontvingen; dit maakt hen tot sterke getuigen van Christus in de samenleving.

 

Daarna stak ieder van hen zijn kaars aan als een symbool van Christus’ Licht: in een oogwenk lichtten al hun gezichten op en weerspiegelden ze een diepe vreugde. Na de zegening van de bisschop kwamen we allemaal bijeen voor de foto's.

Vervolgens ging we zo snel mogelijk naar de eetzaal die op een grote feestzaal leek: de tafels waren versierd met witte en blauwe tafelkleden, en met heel veel ballonnen en teksten over de verschillende gaven en vruchten van de Heilige Geest. De lunch bestond uit overheerlijke pizza’s, gevolgd door een heerlijke cake. Levendige en amicale gesprekken vergezelden dit alles.

Iedereen was het erover eens: er heerste een diepe vrede in de harten van alle aanwezigen; ook onze buren benadrukten het enorme geschenk te kunnen leven en groeien in een Gemeenschap van dienstbaarheid en liefde die ons allemaal eenvoudiger, gelukkiger en stralender maakt.

De dag werd afgesloten met het bidden van de Heilige Rozenkrans als dankbetuiging aan Maria voor het feit dat Ze alles met haar Moederlijke Liefde heeft geleid; ook hebben we speciaal aan Moeder Elvira gedacht die destijds haar "Ja" uitsprak en de Heilige Geest toestemming gaf ​​om prachtige werken te verrichten!!!

Een dikke knuffel en een groet van de Bahiaanse familie van het Cenacolo


VORMSEL BAHIA

 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 19a.jpg
  big image
  19a.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg