Cursus bakker en patissier

01Marene, fraterniteit “Sacra Famiglia”
Februari 2019

De afgelopen drie jaar konden er reeds enkele van onze jongeren ervaring opdoen in verschillende bedrijfscursussen (waaronder houtbewerking en management houtbewerking), dit in samenwerking met het Nationale Centrum van de broeders Salesianen van Savigliano. Jongeren die het parcours van Verrijzenis volgen in onze Gemeenschap kregen de mogelijkheid om een ​​opleiding te volgen die gericht is op de professionele kwalificatie van deze beroepen, nuttig voor hun toekomstige leven.

Nu is deze mogelijkheid voor het eerst ook beschikbaar voor meisjes die al lang in de Gemeenschap wonen. Meer nog, ze zijn een paar weken geleden reeds begonnen met de (banket)bakkersopleiding op de Salesiaanse school in Savigliano.

Ze zullen de komende maanden in deze cursus, die deels theoretisch en deels praktisch verloopt, de kans krijgen om meer te leren over deze specifieke sector, om vervolgens stage te lopen bij partnerbedrijven en zodoende contacten te kunnen leggen voor eventuele toekomstige arbeidsplaatsen.

We danken God en zijn Voorzienigheid, alsook de Salesiaanse Werken, voor deze nieuwe kans voor onze meisjes om volwassen te worden, als vrouwen en als christenen, naar de arbeidsmarkt toe!

Getuigenissen:

Het zijn vier meisjes van de Gemeenschap die, al zijn ze elk door andere redenen gedreven, een zeer verrijkende gemeenschappelijke ervaring meemaken.

03Rose: Ik ben heel dankbaar voor deze kans om een goed vak te leren, een vak waarin ik de confrontatie met anderen kan aangaan. Bovendien ervaar ik deze cursus als een grote voorzienigheid voor mij daar ik buitenlandse ben, want het biedt me de kans om een ​​Italiaans diploma te behalen, waardoor er in de toekomst meer deuren voor me zullen opengaan. Ik dank God die mij deze gelegenheid heeft gegeven waarbij ik mijn keuzes kan verifiëren, en voor het vertrouwen dat ik de Gemeenschap Cenacolo mag vertegenwoordigen. Dankjewel.

Sara: Ik ben zo dankbaar voor het geschenk dat ik ontvangen heb: deze cursus mogen volgen, want het is een echte hulp van de Gemeenschap om ook aan de meisjes een kans te geven opnieuw een plek te vinden in de maatschappij nadat ze de Gemeenschap hebben verlaten. Ik had al een hele tijd het verlangen om deel te nemen aan een opleiding en Sint Jozef heeft hierin voorzien, luisterend naar wat er in mijn hart leefde. Ik mag bovendien ervaren hoe er onder de deelnemers een sfeer van naastenliefde en vreugde heerst, en hoe we ook mogen proeven van Gods Voorzienigheid.

02Milagros: Ik dank de Gemeenschap voor de kans die Ze me geeft om weer naar school te gaan. Het is fijn om de confrontatie met anderen te kunnen aangaan, alsook de gretigheid te zien om het werkelijk leven waarvan we deel uitmaken te leren kennen, en te zien hoe we voorzienigheid zijn voor elkaar in onze verscheidenheid.

Valeria: "God maakt alle dingen weer nieuw". Ik had nooit gedacht dat ik het fijn zou vinden om opnieuw naar school te gaan, maar het is echt zo! Ik dank God en de Gemeenschap voor dit geschenk, want ik kan nu iets wat ik jaren geleden los had gelaten op een nieuwe manier aanpakken. God is groot en houdt niet op met ons te verbazen, zowel wat de "buitenwereld" betreft, als in zaken die ons leren om volwassener te worden.