Getuigen in... Korea!

01Korea,
Januari 2019
 
Onverwachts nodigde een grote Koreaanse gebedsgroep, verbonden met Medjugorje, ons uit naar Seoul, wat ons een fantastische gelegenheid bood om een ​​boodschap van vrede en hoop te brengen.
 
En zo vertrokken onze Andrea en Tome van de Cenacolo-fraterniteit van Medjugorje, de onderpastoor pater Danko, Roland en Damir, de leiders van het parochiekoor, Marta Kiok Nam, beëdigd vertaler, op 11 januari op de vlucht van Zuid-Korea, waar ze verwelkomd en begeleid werden door de gebedsgroep van Seoul.
 
Het programma van onze tiendaagse omvatte een druk schema van bijeenkomsten in verschillende steden in Zuid-Korea.
 
We zijn naar Seoul, Daegu, Yanggu en Iksan geweest, om de verschillende gebedsgroepen en parochies te ontmoeten, deel te nemen aan de Heilige Mis, en samen momenten van catechese en Eucharistische Aanbidding mee te maken.
 
02We zijn speciaal uitgenodigd om te getuigen dat bekering voor iedereen mogelijk is, zelfs voor degenen die uit een verleden komen met verkeerde verslavingen en levenskeuzes.

Er waren telkens grote groepen parochianen en gelovigen die naar ons kwamen luisten, en met de discipline die eigen is aan hun volk, hebben ze al onze bijeenkomsten heel nauwgezet bijgewoond.

De momenten waarop we werden uitgenodigd om samen met hen te bidden voor de eenheid van de twee Korea's, die van het Noorden en het Zuiden, waren enorm sterk.

Wij danken God, de Gemeenschap en het Bisdom van Seoul die ons de kans hebben gegeven om ginds zaadjes van geloof en hoop te brengen: bekering is mogelijk, altijd en voor iedereen.
 
Dankjewel Moeder Elvira, want we hebben een klein beetje van U en onze Gemeenschap kunnen overbrengen naar deze verre landen!!