Kerstbijeenkomst in Saluzzo!

banner natale
n02Saluzzo, 16 december 2018

Onze jaarlijkse kerstbijeenkomst werd gehouden in het Foro Boario van Saluzzo, dit ging zowel door met de families van de jongens en meisjes die verblijven in de Italiaanse huizen van de Gemeenschap, als met veel vrienden en "kinderen" van de Gemeenschap die altijd van de gelegenheid gebruik maken om terug te komen, om dank te zeggen en wensen uit te wisselen ... het is gewoonweg één grote familie! We danken Sint Jozef voor alle ontvangen voorzienigheid waardoor dit feest tot stand kon komen: veel vrienden stelden zich beschikbaar om ons te helpen om meer dan duizend personen te verwelkomen, waarvan er ook velen van heel ver gekomen waren! Dank u, Heer Jezus!

Heel veel vreugdevolle liedjes gaven het startsein voor onze bijeenkomst, waardoor iedereen de gelegenheid kreeg om op te warmen met vrolijke dansen. Het bidden van de Rozenkrans stelde ons vervolgens in staat om ons onder te dompelen in een sfeer van gebed. Dit helpt om de ontmoeting met Jezus in de Heilige Mis beter te beleven en de harten van ouders en kinderen, vooral van “de jongsten”, zij die nog maar net op weg zijn in de Gemeenschap, voor te bereiden.

n03Aan het begin van de mis werd, zoals nog eens benadrukt werd door Vader Stefano, duidelijk dat het geen toeval is dat onze bijeenkomst samenvalt met de derde zondag van de Advent die “de zondag van de vreugde” wordt genoemd. In zijn homilie deed de figuur van Johannes de Doper ons aan Moeder Elvira denken: haar manier om “de waarheid te zeggen zonder er doekjes om te winden”, haar getuigenis van een sterk leven en haar profetische woorden over hoe we onze harten kunnen veranderen om de komst van de ware Messias voor te bereiden. Net als de heilige Johannes heeft ook Moeder Elvira ons altijd gevraagd om heel concrete gebaren van bekering te stellen, gebaren die vaak het geweten van degenen die haar ontmoetten door elkaar schudden.

Een heel sterk moment tijdens de viering van de Heilige Mis was de zegening van de nieuwe zendelingen voor… Rome! Eindelijk zal er, na vele jaren, met respect voor Gods tijd en dankzij de Goddelijke Voorzienigheid, binnenkort ook een Cenacolina-fraterniteit worden geopend in het hart van onze Moederkerk. Dit was altijd een grote hartewens van onze Moeder en het is zo mooi dat zij mag zien hoe deze nu tot stand komt! Deze nieuwe realiteit is zeker de vrucht van haar gebedsleven en, vanuit de hemel, op voorspraak van onze lieve Don Bona, een bisschop die de Gemeenschap en Moeder Elvira vanaf Haar ontstaan heeft geholpen, vooral met zijn vaderlijke vriendschap. Dankjewel, Don Diego!

n01Het middagmaal werd opgefleurd door een overheerlijke polenta, ons aangeboden door onze jongens en meisjes en enkele genereuze moeders: het was zo fijn om zien hoe vele herenigde families samen zaten te eten en te praten, zovelen dat zelfs de Foro Boario loods een veel warmere en familiale sfeer had gekregen. Het was ook echt fijn om de eensgezindheid en vreugde te zien bij de vele ouders en jongens en meisjes die betrokken waren bij de verschillende diensten en banketten.

In de vroege namiddag werd het programma hervat met het bidden van het Kroontje van Barmhartigheid. Daarna werden de kinderen van de Gemeenschap op het podium geroepen: jongens en meisjes die zich aan het voorbereiden zijn om terug te keren naar de “gewone wereld”, maar ook degenen die al een poosje de zegen ontvangen hebben. Het was een heel krachtig en ontroerend gebedsmoment dat alle harten zoveel vreugde schenkt: al die jongeren te mogen zien die er in geslaagd zijn om het licht uit te dragen, het licht dat ze teruggevonden hebben tijdens hun weg in de gemeenschap dankzij een leven van geloof, ook dat geeft hoop, vooral aan hen die zich nog in de duisternis bevinden.

In het gezelschap van zuster Jennifer hebben we Moeder Elvira begroet, altijd met ons verbonden vanuit Pagno, en hebben we een zeer ontroerende video bekeken: in het eerste deel sprak onze Moeder over Kerstmis vanop de laatste kerstbijeenkomsten waaraan zij deelgenomen heeft en in het tweede deel, veel fragmenten uit haar leven van nu, die zowel degenen die haar persoonlijk gekend hebben als hen die haar nu voor het eerst zagen, enorm ontroerd hebben! Dankjewel, Moeder Elvira, omdat u hier bij ons bent en u ons ook vandaag uw liefde voor het kindje Jezus blijft doorgeven!

n04Deze intense feestelijke dag eindigde met de kerstrepresentatie die ons deed nadenken over het belang en de noodzaak om Jezus centraal te stellen, dit is de ware betekenis van Kerstmis! Het moment waarop St. Jozef en Onze Lieve Vrouw uit de stal komen terwijl ze in hun armen een klein kindje Jezus dragen, dat is altijd heel ontroerend en zorgt ervoor dat iedereen zich opnieuw een beetje kind voelt staande voor het wonder en het mysterie van de kribbe.

We danken de Heer voor deze feestelijke bijeenkomst, voor alle verzoeningsmomenten die plaatsvonden tussen ouders en kinderen, omdat Jij er, zoals elk jaar, voor kiest om "jezelf klein te maken”, om het voor ons mogelijk te maken ​​om Je welkom te heten zonder angst, met een open hart. Wij vertrouwen aan Maria, moeder van de verwachting, icoon van de advent, dit laatste stukje van de reis toe dat ons naar Bethlehem zal leiden!


 

KERSTBIJEENKOMST SALUZZO

 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg