Zalig Kerstfeest!!!

God is met ons! Kerstmis is de hoop die altijd opnieuw geboren wordt,
omdat Gods Liefde sterker is dan elke pijn, elke teleurstelling, elke zonde

Moeder Elvira


Auguri Natale 2018