Nieuws uit de Filipijnen!

fil02 Filipijnen, 23 oktober 2018
 
Lieve vrienden,
vandaag vieren we het feest van de Heilige Judas Thaddeus en onze kapel was goed gevuld: meer dan 100 mensen uit onze buurt woonden de Heilige Mis bij! Na het feest hebben we met de liederen van de Gemeenschap gezongen en gedanst; het was een groot feest, heel fijn voor iedereen ... ook met het gebraden Filipijnse varken en nog veel meer typische lokale gerechten die onze vrienden met veel liefde bereid hebben voor deze gelegenheid.
 
fil01

 

Gisteren nam Mgr. Oliver, directeur van het Seminarie, ons mee naar een terrein van drie hectare, dichtbij het Seminarie: het lijkt ideaal voor onze Gemeenschap, met de weiden, de grasvelden en de heuvel! Het lijkt ons allemaal een geschenk van de Goddelijke Voorzienigheid: op het einde van de dag hebben we gedeeld over de vrede en de vreugde die ieder van ons in zijn hart voelde toen we wandelend dit stuk land verkenden.
 
Als God het wil zal er ook in dit land een nieuwe fraterniteit van onze Gemeenschap floreren!
We blijven bidden voor onze Moeder Elvira.


 Een knuffel van Broeder Adrian, Mario, Adam en Tiziano