13° verjaardag... in Peru!

banner 
02Villa el Salvador,
12 oktober 2018

 "Elke christen en elke Gemeenschap is missionaris in die mate dat hij het Evangelie draagt ​​en beleeft, en getuigt van Gods liefde voor iedereen, vooral degenen die in moeilijkheden zijn Wees zendelingen van Gods liefde en tederheid! "Paus Franciscus

Vol vreugde danken wij de Heer omdat Hij ons in staat heeft gesteld om ons dertiende levensjaar in het huis van Villa el Salvador te vieren.

Het was een heel eenvoudige dag: de tantes hadden reeds dagenlang in de “daartoe gevonden missie-tijd” geoefend voor een Peruviaanse volksdans. Stel je voor: een Slowaakse, een Amerikaanse, een Argentijnse, een Spaanse, een Italiaanse en een Peruviaanse ... ze deden het fantastisch, en vol verbazing lachten en applaudisseerden de aanwezigen!!

01Het huis was feestelijk versierd en “overvallen” door heel veel gekleurde ballonnen die onze vriendin Gina, samen met enkelen van ons, vol vriendschap en verbondenheid, opgeblazen en overal opgehangen hadden… het was echt een feest voor de Kleintjes!!

Aan het begin van de namiddag vierde onze pastoor, Padre Cecilio, samen met padre Giuliano de Mis.

Padre Cecilio is nu één jaar pastoor in onze parochie en het was enorm ontroerend om zijn woorden te horen: "Ik dank het Cenacolo omdat zij elke eerste zaterdag van de maand bij ons zijn in de parochie om Jezus te aanbidden ... in de 34 jaar dat ik priester ben had ik nog nog nooit meegemaakt dat men met zoveel vreugde de Heer aanbidt, niet alleen al zingend, maar ook al dansend!”.

Hij vertelde ons dat hij een bijzondere tekst was tegengekomen bij de ingang van één van de parochies in de VS, waar hij in de voorbije periode was geweest  04: "Welkom zondaars en kinderen" en hij herinnerde ons aan het feit dat we "publieke zondaars" zijn die kinderen opvangen.

Na de H. Mis bedankte Zuster Mari alle aanwezige vrienden en vertelde ons dat we hier nu 13 jaar zijn door de “JA” van Moeder Elvira en door haar Geloof dat de oceanen overstak; ook het missie-echtpaar Andrea en Domenico hebben haar groeten overgebracht uit Italië en hebben een beetje verteld over hun ontmoeting met haar in deze periode, daar ze nog maar juist teruggekeerd zijn vanuit Saluzzo.

Angela en Alessandro, een jong Cenacolina-gezin, hebben een prachtig getuigenis gegeven van hun leven en hun tijd hier in de missie, en ook van het feit dat ze in hun huis in Rayo de Luz twee van onze speciale kinderen hebben geadopteerd, Victor en Brenda; de beide kindjes zijn als baby’s toegekomen in Villa el Salvador.

10Victor is bijna 7 jaar in Villa geweest en dus was hij altijd de oudste qua leeftijd, maar niemand adopteerde hem omwille van de verschillende gezondheidsproblemen die hij heeft. Maar de Heer had voor hem al iets “groots” in gedachten: een familie van ons huis! We danken God en de genereuze harten van degenen die het leven met vreugde verwelkomen!

Na de Peruaanse dans, hebben ook de “iets grotere meisjes” van onze andere missiepost, de fraterniteit van Rayo de Luz, met veel overtuiging een typisch dansje van de Selva  gebracht… prachtig!!!

Na de getuigenissen en dankbetuigingen hebben we een overheerlijke maaltijd op zijn Peruviaans opgediend: een kippengerecht, kleine Italiaanse pizaatjes en alles wat onze gasten vol liefde hadden meegebracht om samen met ons op deze feestdag te delen.

09 onze lieve vriendin, Maria "Auxiliadora", heeft voor iedereen “picarones” meegebracht…dit is een typisch Peruviaans dessert, en het was heel duidelijk: iedereen was er enorm blij mee!

Met zoveel vriendschap en verbroedering, hebben we de dag afgerond door de koppels van onze trouwe vrienden te laten dansen, met een klein vreugdevol treintje, en wat Latijns-Amerikaanse christelijke salsa. En onze kindjes ... die op dit moment allemaal nog heel klein zijn, hebben deelgenomen vanaf de tweede verdieping omdat het klimaat nog steeds “mistig en koud” is ... zij geven altijd zin aan alles en aan onze aanwezigheid hier, hun stralende glimlach en levenswil!

Een groepje van ons heeft daarna in de parochie deelgenomen aan de noveen tot de Señor de los Milagros in onze Parochie, tot wie iedereen in deze missiemaand in Lima bidt en die met zoveel geloof en devotie aanroepen wordt!"08

We danken al onze vrienden, priesters en weldoeners voor alle vriendschap, loyaliteit en de Voorzienigheid van hun leven!!!

Dankjewel Moeder Elvira en Vader Stefano, voor de vreugde om deel te kunnen uitmaken van de geschiedenis van dit huis, en voor het vertrouwen, het gebed en de liefde die ons verenigt!!

Wij zijn bij jullie, jullie zijn bij ons!!!! DANKKKKKKKKKJEWEL .... vanuit de mooiste plek van de wereld! Dal lugar mejor del mundo!

Jullie familie van Villa el Salvador