Week van getuigenissen en gebed in Brussel!

bannerGetuigenissen

G7Parochie van Onze-Lieve-Vrouw STOCKEL, Brussel, België
1-5 oktober 2018

Dag iedereen, we zijn ontzettend blij dat we jullie een dagboekverslag kunnen brengen van de bijzondere week van gebed en getuigenissen die plaatsvond in de parochie van Onze-Lieve-Vrouw STOCKEL begin oktober. Emmanuel, vader van Charles, en lid van de Oudergroep van Merksem en van Vrienden van Cenacolo (op Facebook), voelde enkele maanden geleden heel sterk in zijn hart dat het goed zou zijn om de jongens van Cenacolo uit te nodigen in zijn parochie voor een week van gebed en getuigenissen. Samen met zijn echtgenote Laurence nam hij contact op met hun parochiepriester, père Edouard Marot, en dit was het begin van een prachtig project.

Père Edouard kent de Gemeenschap Cenacolo goed, heeft in het verleden ook al enkele malen Moeder Elvira ontmoet en was in 2010 te gast in Pagno, met de relieken van Marguerite Alacoque. (nota: deze Franse Heilige heeft door haar werk vormgegeven aan de devotie van het Heilig Hart van Jezus) In zijn parochie is er ook een grote verering van het Heilig Hart van Jezus.Hij nodigde hen uit om een kleine getuigenis te brengen over het Cenacolo, want in de parochie was deze Gemeenschap nog niet gekend. De parochianen waren diep geraakt en spontaan boden een 30-tal mensen hun hulp aan om deze week te organiseren.

Laurence en Emmanuel voelden hoe de voorbereiding en de beslissing om alles aan het werk van de Heilige Geest over te laten, echt de reden is dat deze week zoveel vrucht heeft gedragen. «De eerste stap kwam van ons, maar we waren versteld van het enthousiasme, de vrijgevigheid en de biddende participatie van « onbekende » parochianen. » zo getuigde Laurence.

G15
Tijdens het organiseren van deze bijzondere week hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de waarden die voor Moeder ELVIRA belangrijk zijn, dit wil zeggen:

-    Bidden, bidden, bidden: enkele voorbeelden:
1. Er werd beslist om een continue Aanbidding voor te stellen, 24u/24u, alhoewel dit nog nooit was gebeurd in hun parochie, maar vrij snel werden alle uren ingevuld.

2. bij elke vergadering in onze parochie waren we met een 30-tal mensen en elke keer startten we met een complete rozenkrans of ander gebed vooraleer de 1000 belangrijke punten door te nemen voor de organisatie van de week. Deze vergaderingen werden voorgegaan door Pater Edouard Marot en Louis Pirnay, één van onze parochianen die zich enorm heeft ingezet voor alles wat nodig was om dit evenement bekendheid te geven. Dank, dank, dank!


3. Nog een ander opmerkelijk voorbeeld : we wisten helemaal niet hoeveel stoelen we in de kerk moesten plaatsen en veel mensen zeiden: « maximum 300 » ,maar door in elke vergadering te bidden kregen we echt signalen dat er meer mensen zouden komen en plaatsten we uiteindelijk 1000 stoelen, al verklaarde men ons gek, en toch... kijk naar de 2 grote avonden (zie dagboekverslag verderop) : bijna 900 en 650 aanwezigen!

-    Voorzienigheid: niets proberen te kopen maar Geloven dat God voorziet. bv : alle maaltijden zijn gratis en met een zeer groot hart aangeboden door lieve parochianen die hun steentje wilden bijdragen aan deze week.  Ook stonden we in de kerk met blauwe dozen waarin de aanwezigen geld konden doneren als participatie van de kosten; nadien zagen we hoe God in alles voorziet als men er wil in geloven!

-    Een warm onthaal is zeer belangrijk in de Gemeenschap Cenacolo en de parochianen hebben daar speciaal op gelet en hebben onze jongens en alle genodigden op een heel speciale manier verwelkomd: heel mooie slaapkamer voor de jongens van Hondeghem en Franco (uit Lourdes, Frankrijk), mooi gedekte tafels met kleine attenties, enz.

Vervolgens hebben we contact gezocht met de hulpbisschop en priesters van de parochies van Brussel om hen kennis te laten maken met de Gemeenschap Cenacolo. Drie leden van onze oudergroep hebben dan een leerrijke ontmoeting  gehad met de hulpbisschop, Mgr. Kockerols. Deze ontmoeting versterkte de onderlinge banden en werd gedragen door het gebed van onze Oudergroep.


Verso Stockel 2018Naast de communicatie door middel van flyers en affiches (gratis gemaakt door een onbekende collega van één van onze parochianen),  hebben we ook  ingezien dat we op een « jonge manier » moesten communiceren via  Facebook  om studenten  aan te trekken. Een groepje werd opgezet  met  de hulp van onze dochter en een groepje jonge volwassenen die super enthousiast  aan het werk gingen, met zeer veel professionalisme. Ze maakten een Facebook evenement en elke week maakten ze een nieuwe teaser om de jongeren te motiveren om te komen naar de diverse activiteiten.

Ouders van onze jongeren en één van de jongens zelf hebben ons geholpen om flyers uit te delen en tijdens Missen werd kort uitleg gegeven over onze Gemeenschap en de reden van het geplande bezoek in scholen, de universiteit en onze parochie in Brussel.

Het was prachtig om zien hoe eensgezind allen aan het werk gingen; ieder droeg zijn steentje bij… de één actief, de ander door gebed, en vol verwachting keken we uit naar 1 oktober 2018. De eerste dag van onze bijzondere missieweek in het hartje van Brussel, België.

Hieronder een dagboekverslag met enkele mooie foto’s alsook ons album. We hopen dat jullie met ons meegenieten van deze bijzondere dagen, waar we de Liefde van God echt mochten voelen voor ieder van ons… en we bidden dat we langs deze weg veel mensen hebben kunnen bereiken, mensen in nood, mensen op zoek naar hulp... dat zij alvast een lichtpuntje hebben mogen ervaren in moeilijke tijden!

Hartelijke groet, Emmanuel en Laurence, ouders van Charles, op dit moment op weg in de Gemeenschap in Ars, maar aanwezig in België tijdens deze bijzondere week.

 

DAGBOEKVERSLAG

dag 1

G11 oktober: Het is zover; onze missieweek neemt een aanvang met de aankomst van de 5 jongens van Hondeghem: Conrad, Guillaume, Jean-Christophe, Kilian en Louis. Om 15.00 worden ze in de parochie hartelijk ontvangen en vervolgens mogen ze hun intrek nemen bij een oudere dame van onze parochie die haar huis ter beschikking stelt van de jongens en ons verzekert dat ze hen de hele week gaat verwennen. 

We starten met de 24u/24u aanbidding om de jongens te helpen tijdens deze belangrijke getuigenissenweek. Om 18u30 vieren we de eucharistieviering in de parochie, en daarna vindt de eerste ontmoeting plaats tussen de jongens en de groep van de parochie die alles heeft georganiseerd, dit gebeurt tijdens een lekker avondmaal .

dag 2

G22 oktober: In het centrum van Brussel geven de jongens een eerste getuigenis in een school die wij zouden omschrijven als « niet gemakkelijk ». Onvoorziene staking in Brussel dus zeer weinig studenten, maar de kleine groep die aanwezig is, luistert vol interesse en stelt veel vragen. De leerkrachten en opvoeders hebben nog nooit gehoord over Cenacolo en vragen of we na deze week nog willen terugkomen want ze voelen zich echt verloren met de vele problemen bij hun studenten : game verslavingen, drugs, smartphones, enz.

De lunch gaat door in onze parochie en in de namiddag bereiden we met de jongens alle Italiaanse gezangen voor de missen van deze week voor, en testen we alle materiaal uit in de grote kerk waar de grote getuigenissen- en gebedsavond zal doorgaan om 20u30.
Om 18u30 Eucharistieviering  en nadien avondmaal met  ontmoeting  tussen de jongeren van Cenacolo, de priesters die op de uitnodiging zijn ingegaan en parochianen.

G2020u30: zo’n 8 à 900 personen dagen op en de avond begint met de getuigenis van een priester van het St. Antonius klooster in Brussel die jaren te kampen had met gelijkaardige problemen als onze jongeren in Cenacolo. Hij legt uit hoe hij dankzij God een levensweg heeft gevonden; hij zegt ook dat het hart van elke mens enkel en alleen gevuld kan worden door de liefde van God. 

Vervolgens zijn er 2 getuigenissen van Cenacolo en nadien hebben we een gebedsmoment dat geleid wordt door Pater Daniel Marie, samen met jongens van Cenacolo en pater Edouard. Tijdens dit bijzondere moment vragen ze aan de Heilige Geest om alle mensen te verlossen van hun verslavingen, hun problemen, hen te bevrijden van hun lijdensweg.

De jongens van Cenacolo zorgen voor animatie via muziek met liederen van de Gemeenschap, in het italiaans, begeleid door hun gitaar, en in de Kerk ademt men echt een sfeer van stilte en gebed.

dag 3

G33 oktober: De jongens gaan opnieuw getuigen in een school in Brussel; ditmaal bij laatstejaarsstudenten van het Middelbaar Onderwijs.

In de namiddag komt Franco (verantwoordelijke van het grote jongenshuis in Lourdes, Frankrijk) aan voor een interview met radio RCF (Radio Catholique Française): het interview duurt 12 minuten en ik als ouder en lid van de oudergroep in Antwerpen ben erbij aanwezig. Het zal te horen zijn op de radio op 29 en 30 oktober eerstkomend, om 13u15.

Ook hier worden we gevraagd om terug te komen. Het is een heel boeiende ervaring voor me. Het heeft me geleerd dat het enorm belangrijk is dat we openhartig praten over de problematiek van verslavingen in plaats van te zwijgen, omdat we bang en angstig zijn wat andere mensen zullen denken als ze horen dat we met deze problematiek geconfronteerd worden in ons gezin. We zijn duidelijk niet de enigen! Zoveel mensen hebben nood aan hulp, maar denken dat ze « alleen » zijn, voelen zich beschaamd en houden het verborgen voor de buitenwereld: twee heel belangrijke punten waar extra aandacht moet aan besteed worden.

In de namiddag vertrekken onze jongens richting Franstalige Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ze gaan er op bezoek bij studenten, op hun kot; het zijn jongeren van de parochie van St. François d’Assise. 

We vieren de Mis om 18u30 en eten samen met alle studenten het avondmaal in de parochie; en ‘s avonds zijn er getuigenissen in het auditorium.

In het auditorium beantwoordt Franco heel veel vragen over hoe de jongens geholpen worden ter plekke: zijn er dokters, psychologen, geneesmiddelen? En wat nadat de jongeren de Gemeenschap hebben verlaten? Huiswaarts keren...Er is geen hulp van buitenaf, als de jongens aankomen in de Gemeenschap. Hulp komt vanuit gebed, aanbidding, ware vriendschap en liefde via de engelbewaarder, de jongen die de nieuw aangekomene de eerste periode 24/24u bijstaat. Bij de meisjes die op weg gaan in de Gemeenschap Cenacolo is de engelbewaarder een ander meisje van het huis waar ze hun weg beginnen.

Dat zorgt allemaal voor " genezing"  bij diegene die zich enorm vuil, leeg en een slechte persoon voelt en zelfs niet meer kon geloven dai iemand hem nog kan liefhebben.

De Gemeenschap zoekt wel hulp bij dokters om te zien of de jongen in de Gemeenschap kan starten zonder geneesmiddelen, want geen enkele jongen doet zijn intrede als hij nog medicijnen gebruikt. 

Ivm wat na de Gemeenschap voor de ex-en, heeft Franco gezegd dat de Gemeenschap zoekt naar een "tussen"oplossing; bv. een andere gemeenschap waar ze reeds meer vrijheid hebben vooraleer ze opnieuw 100% zelfstandig door het leven zullen gaan. Hij heeft ook gezegd dat ouders uit de Oudergroepen - zowel in Italië, als bij ons - nadenken over die stap naar de buitenwereld/zakenwereld, omdat ze zien hoe moeilijk het kan zijn om terug te komen na soms 3 of 5 jaar gemeenschapsleven: integratie in de maatschappij en/of een job vinden.

Het werd een boeiende avond.

dag 4

G164 oktober: gedurende de hele dag  worden er getuigenissen gegeven in 2 scholen.
In de vooravond is het Heilig Sacrament nog steeds uitgestald; een kleine “pauze” met de Eucharistieviering, die voorgegaan wordt door priester Edouard Marot en verschillende van de “gast”-priesters en door heel wat parochianen en vrienden van Cenacolo en leden van onze Oudergroep bijgewoond wordt.

Vervolgens worden we uitgenodigd voor de avondmaaltijd, een uitgebreid buffet met quiches, salades en broodjes... Deze maaltijd werd opnieuw met veel liefde en gratuÏt bereid door parochianen, waarvoor onze oprechte dank! Het wordt een echt warm ontmoetingsmoment tussen de jongens van Cenacolo (uit Hondeghem) enerzijds, en anderzijds ook met de priesters die op de oproep om deel te nemen aan deze bijzondere avond zijn ingegaan, de equipe van de parochie en de familie en vrienden van de jongeren van Cenacolo. Tijdens de maaltijd wordt ook het verloop van het avondprogramma nogmaals doorlopen, zodat alles vlot mag verlopen.

G6Om 20.30 start onze tweede grote avondbijeenkomst; deze gaat opnieuw door in de grote kerk van onze parochie. Nadat alle aanwezigen verwelkomd zijn door pater Edouard, en 1 van de jongens uitleg geeft over de Dans van de Maskers, brengen onze jongens deze aangrijpende dans voor alle aanwezigen… ze laten zien welke weg ze afleggen in de Gemeenschap; van het duister naar het Licht. Vervolgens brengen 3 van hen een heel aangrijpende getuigenis. De grote ruimte is gevuld met zo’n 650 jongeren en volwassenen, maar je kan een speld horen vallen: iedereen is één en al aandacht!

 

 

G10Tijdens deze avond zijn er ook een 10-tal priesters aanwezig; ze stellen zich ter beschikking om de biecht af te nemen; ze nemen verspreid over de grote ruimte plaats… en terwijl het Heilig Sacrament van Jezus uitgestald staat, en dit moment van Aanbidding begeleid wordt door onze jongens, met liederen van Cenacolo, is er gelegenheid tot biecht. 
Nadien is er nog zo’n 20 min Aanbidding, Jezus « wandelt » ook tussen de mensen, opdat allen zijn zegen en heling mogen ontvangen. Opnieuw een heel ontroerende avond!


dag 5


5 oktober: Onze laatste dag sluiten we af met veel getuigenissen in de voormiddag en een gezamenlijke lunch in de parochie waarbij we de jongens bijzonder dank willen zeggen voor hun aanwezigheid, hun inzet, en we sluiten af met een moment waarop we bidden voor hen; we vertrouwen hen toe aan de Heilige Geest, aan Jezus en Maria.

In de namiddag vergezellen we hen om hun spullen op te halen bij de lieve dame waar ze gelogeerd hebben gedurende deze bijzondere missieweek. We bidden gezamenlijk nog een laatste rozenkrans en deze lieve dame biedt ons allen nog een 4-uurtje aan alvorens we huiswaarts keren!

getuigenis Laurence

G17

 

 

Getuigenis Laurence: Ik heb het immense geluk gehad om alle getuigenissen te horen, zowel die van ‘s avonds in onze parochie en op de universiteit van Louvain-la-Neuve, als deze die gegeven werden op de verschillende scholen, want het was mijn taak om de jongens te vergezellen.

Het heeft me diep geraakt, en ik zou er graag nog iets over zeggen, delen wat me opviel bij de jongens:

 -    Hun nederigheid wanneer ze in een klas of op een podium staan en iedereen naar hen kijkt als drugverslaafden en « arme » jongens.

-    De stilte in de klassen, de tranen in de ogen of de open monden van de studenten en de omhelzing of vriendschap soms tussen een student en een jongen van Cenacolo bij het einde van de bijeenkomst.

-    Hun nood om de waarheid te zeggen en de emoties van alle studenten/opvoeders/leerkrachten in de klassen bij het durven zeggen/horen van deze waarheid.

-    De gigantische dankbaarheid van onze jongens van de Gemeenschap Cenacolo omdat ze op 1 week tijd zo diep hebben kunnen duiken in hun levensverhaal en God hen bij elke getuigenis nieuwe dingen liet zien. Ook al ging dit alles met veel en diepe emoties gepaard, alsook de vermoeidheid op het einde van de week.

-    Er was altijd een groot respect en liefde onder de jongens van Cenacolo, al horen ze eenzelfde getuigenis voor de 10e keer , of al vergist een jongen zich of legt hij iets helemaal verkeerd uit.

-    Hun enorme vreugde te voelen dat heel de parochie dag en nacht voor hen aan het bidden was en ze op zo’n vriendelijke manier onthaald werden.

-    De aanwezigheid van Pater Edouard die ze soms apart heeft genomen om ze te motiveren/te helpen via de verschillende sacramenten waaronder de Aanbidding en de biechtgelegenheid.


G19Na het mogen meemaken van deze bijzondere week met al die diepgaande getuigenissen, besef ik hoe arm maar gelukkig ik ben en hoe enkel God mij het Leven geeft. De getuigenissen van deze jongens geven mij de zekerheid dat ook ik veel meer moet durven getuigen over alle acties van God in mijn leven, in mijn huwelijk en familie.
Wat ben ik dankbaar dat we zoveel mensen, jong en oud, de gelegenheid hebben mogen geven om de Gemeenschap Cenacolo te leren kennen; hen moed mochten geven dat er altijd hoop is, dat niemand in het duisternis moet blijven zitten… maar ook dat het heel belangrijk is dat we er openlijk over praten, hulp aanbieden; en samen tot Maria bidden, ons aller moeder, opdat Zij ieder van ons, en allen die in nood zitten, mag vergezellen!


Lieve Moeder Maria, Moeder van de families, bidt voor ons!

Laurence


 

Wij danken allen die meegewerkt hebben aan dit bijzonder gebeuren, zichtbaar of achter de schermen, actief of al biddend. Moge ieder van jullie gezegend worden in elk moment van jullie leven!

En voor hen die dit verslag hier lezen en denken: ook ik heb hulp nodig, waar kan ik terecht? Als je hier klikt dan zie je de betreffende contactpersonen voor België en Nederland. Aarzel niet om contact op te nemen; zij helpen jullie graag verder!

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg
 • 46.jpg
  big image
  46.jpg
 • 47.jpg
  big image
  47.jpg
 • 48.jpg
  big image
  48.jpg
 • 49.jpg
  big image
  49.jpg
 • 50.jpg
  big image
  50.jpg
 • 51.jpg
  big image
  51.jpg
 • 52.jpg
  big image
  52.jpg
 • 53.jpg
  big image
  53.jpg
 • 54.jpg
  big image
  54.jpg
 • 55.jpg
  big image
  55.jpg
 • 56.jpg
  big image
  56.jpg
 • 57.jpg
  big image
  57.jpg
 • 58.jpg
  big image
  58.jpg
 • 59.jpg
  big image
  59.jpg
 • 60.jpg
  big image
  60.jpg
 • 61.jpg
  big image
  61.jpg
 • 62.jpg
  big image
  62.jpg
 • 63.jpg
  big image
  63.jpg
 • 64.jpg
  big image
  64.jpg
 • 65.jpg
  big image
  65.jpg
 • 66.jpg
  big image
  66.jpg
 • 67.jpg
  big image
  67.jpg
 • 68.jpg
  big image
  68.jpg
 • 69.jpg
  big image
  69.jpg
 • 70.jpg
  big image
  70.jpg
 • 71.jpg
  big image
  71.jpg
 • 72.jpg
  big image
  72.jpg
 • 73.jpg
  big image
  73.jpg
 • 74.jpg
  big image
  74.jpg
 • 76.jpg
  big image
  76.jpg
 • 77.jpg
  big image
  77.jpg
 • 78.jpg
  big image
  78.jpg
 • 79.jpg
  big image
  79.jpg
 • 80.jpg
  big image
  80.jpg
 • 81.jpg
  big image
  81.jpg
 • 82.jpg
  big image
  82.jpg
 • 83.jpg
  big image
  83.jpg
 • 84.jpg
  big image
  84.jpg
 • 85.jpg
  big image
  85.jpg
 • 86.jpg
  big image
  86.jpg
 • 87.jpg
  big image
  87.jpg
 • 88.jpg
  big image
  88.jpg
 • 89.jpg
  big image
  89.jpg
 • 90.jpg
  big image
  90.jpg
 • 91.jpg
  big image
  91.jpg
 • 92.jpg
  big image
  92.jpg
 • 93.jpg
  big image
  93.jpg
 • 94.jpg
  big image
  94.jpg
 • 95.jpg
  big image
  95.jpg
 • 96.jpg
  big image
  96.jpg
 • 97.jpg
  big image
  97.jpg
 • 99.jpg
  big image
  99.jpg
 • 100.jpg
  big image
  100.jpg
 • 101.jpg
  big image
  101.jpg
 • 102.jpg
  big image
  102.jpg
 • 103.jpg
  big image
  103.jpg
 • 104.jpg
  big image
  104.jpg
 • 105.jpg
  big image
  105.jpg