Feest van Maria Tenhemelopneming in Pagno!

 banner

05Pagno, Fraterniteit ”Maria Assunta"
15 augustus 2018

Op de Feestdag van Maria Tenhemelopneming zijn wij met bijna alle vrouwelijke Fraterniteiten samengekomen in het Vormingshuis van Pagno. Juist op die dag vierde dit prachtige huis - waar onze Moeder Elvira, de Missiezusters van de Verrijzenis, de priesters en de geconsacreerde broeders wonen -  haar 19e verjaardag sinds de opening.

Het was heel fijn dat wij met de meisjes bij elkaar konden komen rondom Onze Lieve Vrouw, Haar konden “bekijken” als een concreet voorbeeld van vrouwzijn en Haar bovendien konden bedanken voor alles wat Ze voor ons doet, voor haar liefde en haar bescherming voor Moeder Elvira en de gehele familie van de Gemeenschap.

Om 9u in de ochtend verzamelden we om onze dag aan Haar toe te vertrouwen en de prachtige en fantastische natuur rondom ons huis in de Bronda-vallei te doorkruisen terwijl we de Rozenkrans baden.

Onmiddellijk daarna hebben we plechtig de Heilige Mis gevierd, voorgezeten door vader Stefano en geconcelebreerd door don Massimo en Pater Adrian. Terwijl we luisterden naar de homilie over de lezingen van de dag en het feest van vandaag, leerden we Onze Lieve Vrouw nog beter kennen als vrouw, echtgenote en moeder van ons allemaal. 06We stonden stil bij het feit dat ons doel en onze blik altijd op de Hemel gericht moet zijn en dat we, zoals Zij dat deed, moeten openstaan ​​voor Gods wil en bereid moeten zijn om met zorg en een attente blik alle situaties die zich voordoen te beminnen, met de mensen die op ons pad komen. Meer nog, vader Stefano legde de focus op het feit dat de vrouw zich altijd "zwanger" moet voelen en moet zijn, openstaand voor het leven en verlangend om leven te genereren en te geven - en dit niet alleen fysiek! Hij vertelde, denkend aan Moeder Elvira, hoeveel leven zij gegenereerd heeft terwijl ze een zuster was en hoe dit een capaciteit is die God in het hart van elke vrouw heeft geplaatst.

Omdat onze Moeder niet fysiek bij ons aanwezig kon zijn, zijn we onmiddellijk na de mis in de grote salon naar boven gegaan vanwaar we haar een groet stuurden via “een videocamera” die haar vertelde dat we zoveel van haar houden, en onze beste wensen voor deze feestdag zond terwijl we vol dankbaarheid dansten voor haar. Zuster Claudia bedankte haar voor haar "ja" op de vraag van de eerste meisjes in de Gemeenschap die de roep van de Heer tot het godgewijde leven hadden gehoord, waardoor 19 jaar geleden de eerste “tak” van de zusters in de Gemeenschap werd geboren. Dit is een reden tot grote dankbaarheid van ons allen, meisjes en jongens in de Gemeenschap, want we weten dat we gesteund en begeleid worden in gebed en met een speciale liefde en aandacht van ieder van hen!

01Vervolgens gingen we naar de zaal van de “heilige Petrus en Paulus” waar we een video hebben bekeken met verschillende toespraken van Moeder Elvira tijdens diverse Feesten van het Leven. Haar woorden te horen en haar in actie te kunnen zien, raakte ons diep, terwijl ieder van ons een andere maar diepzinnige boodschap meekreeg om met meer vastberadenheid door te gaan op onze weg.

We danken onze broeders die een paar parasols hadden gemonteerd op het grasveld voor het huis; daardoor konden we in de schaduw picknicken. Elke fraterniteit deelde met de anderen wat ze hadden meegebracht en na de lunch was er vrije tijd die we samen doorbrachten waardoor onze vriendschap nog hechter werd.
Daarna werden we onderverdeeld in teams en begon ons super-volleybaltoernooi! Het was niet zo dat de ene fraterniteit tegen de andere speelde, neen, we waren door elkaar “gemixt”, maar ieder van ons gaf het beste van zichzelf en vol enthousiasme en vriendschap moedigden we elkaar aan! Degenen die op hun beurt wachtten, waren aan het zingen of dansen met gebaren, of maakten gebruik van de tijd om te delen met elkaar.

In het uur van Barmhartigheid hielden we halt voor de Eucharistische Aanbidding, nog altijd buitenshuis. Het was één van de sterkste en belangrijkste momenten van de dag! We reciteerden het Kroontje van de Barmhartigheid en vervolgens knielde elke fraterniteit voor het standbeeld van Maria Assunta, en vertrouwden we Haar alles toe wat we in onze harten droegen: ons leven, onze moeilijkheden en de verwachtingen van onze fraterniteiten. Steeds opnieuw het refrein “l’impossibile a noi Lui lo può realizzar” - ”Hij kan tot stand brengen wat voor ons onmogelijk is" herhalend, groeide in ons het vertrouwen en de vrede, en voelden we Jezus’ trouwe liefde en de kostbare hulp van Onze Lieve Vrouw.

Na een “vieruurtje” gingen we door met het toernooi en werd de dag afgerond met een moment van onderling delen in kleine groepjes. We spraken over datgene dat ons het meest heeft geraakt op deze dag, over de verschillende en belangrijke “input” die we ontvangen hebben en over datgene wat we mee naar huis nemen.

Het was een lange maar rijk gevulde dag! We spreken onze grote dankbaarheid uit aan de Gemeenschap die ons dit geschenk heeft gegeven en voor alle inspanningen van onze zusters om ons te verwelkomen. Dankjewel, Moeder Elvira, voor uw lessen en uw speciale vriendschap met Maria Assunta, die ons naar Haar laat kijken als een stabiel referentiepunt in ons leven. Dankjewel voor het geschenk van het leven in de Gemeenschap en voor de echte vriendschappen die we hier kunnen opbouwen!

Dankjewel Maria, dat U naar ons hebt gekeken, ons hebt gezegend en gebeden hebt met en voor ons! Help ons om vrouwen van God te worden zoals U!

 

 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 06a.jpg
  big image
  06a.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 10a.jpg
  big image
  10a.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 11a.jpg
  big image
  11a.jpg
 • 11b.jpg
  big image
  11b.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 16a.jpg
  big image
  16a.jpg
 • 16b.jpg
  big image
  16b.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 17a.jpg
  big image
  17a.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg
 • 46.jpg
  big image
  46.jpg
 • 47.jpg
  big image
  47.jpg
 • 48.jpg
  big image
  48.jpg
 • 49.jpg
  big image
  49.jpg
 • 50.jpg
  big image
  50.jpg
 • 51.jpg
  big image
  51.jpg
 • 52.jpg
  big image
  52.jpg
 • 53.jpg
  big image
  53.jpg
 • 54.jpg
  big image
  54.jpg
 • 55.jpg
  big image
  55.jpg
 • 56.jpg
  big image
  56.jpg
 • 57.jpg
  big image
  57.jpg
 • 58.jpg
  big image
  58.jpg
 • 59.jpg
  big image
  59.jpg
 • 60.jpg
  big image
  60.jpg