Verenigd voor het goede!

03Saluzzo, 30 juli 2018

Op 30 juli werd de Werelddag tegen mensenhandel gevierd en voor ons was het een gelegenheid om te bidden en een ontmoeting te hebben met de gemeenschap "Paus Johannes XXIII” om alle slachtoffers van geweld toe te vertrouwen aan het Hart van Jezus en Maria.

We werden met open armen ontvangen door Katie en Gabriella in het huis voor noodopvang in Saluzzo.

Onze middag begon met het samen bidden van de Rozenkrans in verschillende talen, om zo het lijden van de hele wereld te omarmen en te herdenken. Tussen de verschillende mysteries zongen we en luisterden we naar verschillende getuigenissen van meisjes die slachtoffers waren van mensenhandel en die in hun gemeenschap werden opgevangen. Tijdens het aansteken van kaarsen brachten we hen en de gewonde mensheid bij het barmhartige Hart van Jezus.

Vervolgens boden ze ons een heerlijke snack aan - ijscrème - wat enorm gewaardeerd werd op deze warme dagen, en daarna zijn we samengekomen om te delen met elkaar en elkaar te leren kennen.

02Katie en Gabriella legden de werking van hun huis uit dat gelegen is in het hart van Saluzzo en daarna stonden ze klaar om al onze vragen te beantwoorden.

Het was een zeer emotioneel en sterk moment! Ze gaven ons verschillende voorbeelden van de levens van meisjes die bij hen werden verwelkomd, meisjes die op straat leefden in onze stad, en zij hebben getuigd over hoe zij Jezus in hen ontmoeten. Meerdere keren zeiden ze: "Onze Heer zei: "Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad!" en “Hij stierf voor ons!” Dit betekent dat ook wij van de anderen moeten houden en ons leven moeten geven voor hen!" Deze zinnen, in combinatie met hun concrete en authentieke getuigenis van het leven, hebben ons diep geraakt.

Enkele meisjes van ons deelden later het volgende mee: "Terwijl zij aan het vertellen waren, wilde ik opstaan en meteen goed gaan doen voor al deze jonge mensen en mensen in nood!" of “Ik kon het amper geloven terwijl ik aan het luisteren was! Wat een moedig, sterk en concreet geloof! Hoe doen ze dit?”

01Luisteren naar hoe de Heer hen heeft geroepen om Hem te volgen heeft ons geleerd dat we altijd waakzaam moeten zijn en dat de Heer, als we een open en bereid hart hebben, een missie heeft voor ieder van ons en grote dingen wil doen door ons!

We danken hen hartelijk voor de tijd die ze aan ons hebben gegeven en voor hun vriendschap!

We danken de Heer voor de vele charisma's die Hij heeft gegeven aan gemeenschappen, verschillend maar allemaal verenigd in Hem!

Laten we de missie van Katie en Gabriella en van dit werk toevertrouwen aan de bescherming van Onze Lieve Vrouw en samen bidden voor de lijdende mensheid en voor alle slachtoffers van mensenhandel.