Nieuws uit Liberia!

Liberia battesimiSaint Josephine Bakhita-missiepost
31 juli 2018

“Volg Me“
(Joh 21,19)

Lieve Moeder Elvira en jullie allemaal,

"God is GOOD all the time”, God is altijd goed, zoals ze hier in Liberia zeggen, en Hij vervult ons met Zijn Genade.

Jezus roept ons op om Hem te volgen en, terwijl we achter Hem lopen, worden we nooit teleurgesteld daar we ervaren dat er na het lijden altijd vreugde komt, na het Kruis is er de Verrijzenis. Een paar maanden geleden hebben we een periode meegemaakt die gekenmerkt werd door ziekte van enkele van onze kinderen, maar op dit moment maken we een periode door van vreugde en geschenken.

Een geweldig cadeau was de terugkeer van Marlon en Gabriella: zo fijn om een gezin te hebben in de missie!!! De kinderen kennen hen al jaren, maar nu ze zien dat zij samen wonen, alles delen met elkaar, kijken ze nog meer naar hen op ... zoals naar een moeder en een vader.

We mochten ook vol vreugde twee nieuwe missionarissen verwelkomen: Serena en Maria, en we bedanken hen voor hun "ja" voor de missie en hun wens om kinderen te dienen en lief te hebben.

We zeggen ook dank voor de aanwezigheid van Marianna en mama Tonina, twee lieve vriendinnen die naar hier zijn gekomen om wat tijd door te brengen met ons. Wij danken hen voor alle diensten en naastenliefde die zij vol vreugde en liefde betoond hebben en voor hun goed en edelmoedig hart.

Maar de grootste verrassing was het bezoek van Don Rinino.

Priesters zijn zo’n geweldig geschenk! Wat een genade om elke dag de Heilige Mis te kunnen hebben en te kunnen biechten!

Don Rinino kent Afrika heel goed, hij komt al vele jaren hier in Liberia en hij heeft zoveel missionaire ervaring; hij heeft een goed en vaderlijk hart en elke keer dat hij ons bezoekt is het een vreugde voor ons allemaal en ook voor onze vrienden en buren.

“Profiterend” van zijn aanwezigheid konden we 16 van onze kinderen dopen: wat een groot Feest in de Hemel en op aarde! Te bedenken dat wij in deze periode letterlijk ondergedompeld worden door de equatoriale regens, maar op die dag heeft God ons gezegend met een prachtige zon.

Voor de gelegenheid hebben we onze missieschool getransformeerd in een gezellige kapel; don Rinino bereidde een eenvoudige en ontroerende liturgie voor, waardoor de kinderen de grote gave van het Doopsel beter begrepen.

Voor ons, ooms, tantes en zusters, was het enorm ontroerend en een grote eer om door onze kinderen als peters en meters te worden gekozen. Hoewel ze klein zijn, tussen 1 en 7 jaar, begrepen ze heel goed de genade en de gave van dit sacrament, en als Don Rinino hen vroeg: “Willen jullie van Jezus houden?", schreeuwden ze allemaal samen vol vreugde: "Jezus, ik hou van je".

De dag van de Doopsels viel ook samen met het bezoek van de families. Sommige van onze kinderen hebben niemand, maar anderen hebben familieleden die om verschillende redenen niet in staat zijn om hen te helpen. De meesten van hen zijn geen katholieken, noch protestanten noch moslims, maar ze hebben toestemming gegeven voor het doopsel en sommigen zijn zelfs naar de misviering gekomen.

Zoals altijd zijn de Liberianen onze leermeesters: leermeesters van eenvoud, tolerantie, geloof… want God is goed, God is er en we moeten Hem altijd en voor alles danken.

Wat een geweldige geschenk om in dit land te leven: de armen leren ons voortdurend dat het geloof de ware rijkdom is.

Op dit moment vragen we jullie om te bidden voor een paar van onze tieners die wat tijd doorbrengen bij hun familie thuis. Ze wonen reeds meerdere jaren bij ons in de missie en voor hen is het tijd om de "wereld" te “leren kennen”, dit door een periode bij hun eigen volk te wonen en ondergedompeld te worden in hun cultuur. Moge God hen beschermen en Onze Lieve Vrouw hen bij de hand nemen.

Dank, dank, dank voor jullie  gebeden, voor de vriendschap en voor al de materiële en geestelijke Voorzienigheid die we de laatste tijd hebben ontvangen, God is erg goed en het ontbreekt ons nergens aan!

Lieve Moeder Elvira, dankjewel, want jij liet ons Jezus ontmoeten, Hij die het enige Antwoord is op elk verlangen van het Goede, de Vrede, het Geluk dat wij in ons hart hebben.
We blijven Hem vol vertrouwen volgen en danken Hem voor dit prachtige avontuur op Liberiaanse grond.
We bidden voor jullie en we brengen jullie allemaal naar het Shrine (het Heiligdom) van de "Koningin van de Vrede". Moge onze geliefde “Queen of Peace“ jullie vergezellen en altijd beschermen.

We love you plenty OH!!! We houden veel van je OH!!!
Your Liberian Family