Don Marco: een nieuwe priester in Cenacolo!!

banner

 

03Saluzzo "Moederhuis”
16 juli 2018

Ziehier een groot geschenk van het Feest van het Leven, een geschenk dat de Heer ons heeft gegeven en dat voor iedereen is! Op de zondag van het Feest werd Marco Lattarulo - één van ons, een jongen uit de Gemeenschap - tot priester gewijd. Een nieuwe priester voor onze Gemeenschap, de achtste: het is een heel groot geschenk voor ons elke keer dat de Heer ons de genade van een nieuwe priester schenkt, ook omdat de "familie" groeit en uitbreiding nodig is.

Marco heeft zijn leven veranderd in de Gemeenschap, hij is van het duisternis naar het Licht gegaan, om vervolgens de weg van consecratie en theologische studies in te slaan. Tijdens zijn “reis” passeerde hij langs verschillende fraterniteiten: van Italië tot Rusland om uiteindelijk te eindigen in de Verenigde Staten.

En zo werd Marco, op de zondag van het Feest van het Leven, gewijd door de handoplegging van Mgr. Christian Bodo, omkaderd door een tot de nok gevulde tent en een podium vol met priesters, 04bisschoppen en zelfs een kardinaal, Mgr. Ernest Simoni. De ceremonie was prachtig en iedereen kon het volgen daar alles simultaan vertaald werd in acht talen.

Na de laatste dankbetuigingen zijn we samengekomen in het Moederhuis waar Don Marco zijn meest intieme vrienden heeft begroet.

Zijn eerste Mis op maandag was meer “familiair”: er waren nog steeds veel vrienden van don Marco en de Gemeenschap aanwezig, alsookt heel veel jongens en meisjes van alle fraterniteiten.

In zijn homilie sprak don Marco uitgebreid zijn dank uit, te beginnen met de groet "Geloofd zij Jezus Christus," niet als een liturgische begroeting, maar als dank voor alles wat Jezus in ons leven heeft gedaan door het geloof van Moeder Elvira. Hij bracht in herinnering hoe alles 35 jaar geleden begonnen was op deze heuvel: God had een plaats bedacht waar ieder van ons hoop kon vinden, het gebed, terwijl we leerden op onze knieën te zitten; in de biecht hebben we de vergeving van God ontmoet en in Maria een Moeder die ons elke dag vergezelt.

01Dit waren ontroerende woorden van een jonge man die het belang van de ontmoeting met Jezus in zijn leven had begrepen. Aan het einde van de Mis waren er de zegeningen van de terugkerende missionarissen en van hen die voor de eerste keer vertrokken. We hebben de ochtend afgesloten met zijn allen met een “Cenacolo-lunch”.

We danken de Heer nogmaals voor het geschenk van don Marco, voor al onze priesters en voor de priesters die bevriend zijn de Gemeenschap zijn; een speciale dank aan onze Moeder Elvira die ons respect en liefde voor Gods dienaren heeft aangeleerd.


 

 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 15a.jpg
  big image
  15a.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 28a.jpg
  big image
  28a.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 44a.jpg
  big image
  44a.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg
 • 46.jpg
  big image
  46.jpg
 • 47.jpg
  big image
  47.jpg
 • 48.jpg
  big image
  48.jpg
 • 49.jpg
  big image
  49.jpg
 • 50.jpg
  big image
  50.jpg
 • 51.jpg
  big image
  51.jpg