Op weg naar het Feest van het Leven!

02Heiligdom van la Madonna della Neve, Bagnolo Piemonte
Zondag 1 juli 2018

Ter gelegenheid van het Feest van het Kostbare Bloed van Jezus, vertrok een uitgelaten groep meisjes die zich inzet voor de Musical en het koor tijdens het Feest van het Leven, samen met enkele zusters en toekomstige missionarissen naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw ( La Madonna Della Neve).

We hebben de genade ontvangen om deze pelgrimstocht met zijn allen te kunnen beleven, voor veel verschillende intenties : het leven en de gezondheid van onze Moeder Elvira, alle voorbereidingen en onze dienst tijdens het Feest van het Leven, onze Don Marco die het sacrament van de priesterwijding zal ontvangen en onze missies, vooral die van Peru.

Onder het lopen, terwijl we ons zweet en inspanningen “offerden”, baden we enkele rozenkransen, afgewisseld met de catecheses van Moeder Elvira: op deze manier slaagden we erin om haar heel concreet en dicht bij ons te voelen. Haar woorden en haar begeleiding tijdens het gebed en het zingen, gaven ons de kracht en de nodige energie om de beklimming tot aan het heiligdom onder ogen te zien en het heeft onze harten verrijkt.

03Eenmaal aangekomen, werden we heel hartelijk verwelkomd door de jongens van de Fraterniteit die vlakbij het heiligdom ligt. Na een heerlijke verfrissing kwamen we samen met een paar vrienden en gelovigen uit de buurt om de Heilige Mis te vieren, voorgegaan door Don Massimo.

Het was een diepgaand moment van gebed en bovendien heel fijn dat we kaarsen konden aansteken voor het beeld van de Madonna terwijl we zongen en onze intenties aan Haar toevertrouwden.

Na de gebruikelijke groepsfoto wachtte ons een heerlijke lunch die met heel veel zorg en toewijding bereid was door de jongens. Er heerste een vertrouwde en vreugdevolle atmosfeer, vol dankbaarheid dat we deze feestdag samen konden doorbrengen.

Don Massimo vermaakte ons met enkele grapjes en spelletjes. Tot drie uur hadden we tijd om te zingen, te dansen en onderling te delen met elkaar. Een ideaal moment om elkaar beter te leren kennen en te groeien in vriendschap.

01We hebben onze middag in deze prachtige fraterniteit afgesloten met het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, en nadien hebben we onze broeders oprecht bedankt voor hun gastvrijheid waardoor we ons erg thuis mochten voelen.

Het was een prachtige dag, gevuld met gebed, kleine offers, vriendschap, vreugde en een extra “duwtje” om ons volledig te geven in alles wat ons de komende weken te wachten staat.

We danken vooral Moeder Elvira omdat ze ons leerde bidden, en ons de schoonheid van het leven liet ontdekken met Jezus en Onze Lieve Vrouw.

 

We kijken uit naar jullie komst op het Feest van het Leven!

Alle zusjes van het koor en de bijbelse recital