Open Day in Engeland!

02Kendal, Fraterniteit ”Onze Lieve Vrouw Koningin der Martelaren"
5-6 mei 2018 

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei vierden we de dertiende verjaardag van onze fraterniteit “Our Lady Queen of Martyrs” - “Onze Lieve Vrouw Koningin van de Martelaren" in Kendal, Engeland.

We waren de woensdag al aangekomen in Kendal, samen met Don Massimo, waardoor we een paar dagen konden doorbrengen met de negen jongens van de fraterniteit. Het werden heel goed gevulde dagen waarbij we het huis konden “klaarmaken” voor de bijeenkomst, de liederen uitprobeerden, alles netjes maakten, en de verschillende ruimtes van de fraterniteit op orde brachten. En toch ontbrak het ons niet aan tijd om te delen met elkaar, om samen te bidden of enkele momenten mee te maken waarin onder andere onze goochelaar Max zijn trucjes toonde! De vrijdag arriveerden de ouders van de jongens uit Italië, Frankrijk, Polen en uit verschillende delen van Engeland.

En zodoende hadden we de zaterdagochtend de gelegenheid om de ouders te ontmoeten voordat zij hun kinderen terugzagen in de parochie van Kendal; konden zij luisteren naar een catechese van onze Moeder Elvira en konden wij met hen een paar belangrijke ervaringen delen met betrekking tot de relatie tussen ouders en kinderen.

Voor sommige families was het de eerste ontmoeting sinds hun zoon in de Gemeenschap is en dat is altijd een heel bijzonder en belangrijk moment in het parcours dat afgelegd wordt, zowel voor de jongeren als voor hun families, en gaat dit vergezeld van een diepe bezorgdheid, emotionele omhelzingen en sterke gebaren van verzoening.

04Eenmaal in de Fraterniteit, waar de jongens ons vol vreugde stonden op te wachten, hebben we een moment van Aanbidding gehad, waarin de herenigde families met hun kinderen een speciale zegen en zeker diepe genezing voor de vele pijnlijke wonden van het verleden mochten ontvangen van het Heilige Sacrament dat tussen hen in “wandelde”.  Onze dag culmineerde in het vieren van de Heilige Mis, waarin we levendig uitdrukking hebben gegeven aan de verzoening van de jongens met hun families, terwijl we in herinnering brachten welk een kostbaar geschenk we voor elkaar zijn.

Nadat de Eucharistieviering was afgelopen, mochten we allen genieten van een traditionele Engelse lunch die met veel liefde bereid was door Chris en Caroline, twee trouwe vrienden van onze fraterniteit in Kendal. En vervolgens was er het moment waarin klein en groot mocht genieten van “goochelaar Max” en zijn leuke trucjes.

In de namiddag vertrouwden we ons toe aan de Goddelijke Barmhartigheid door het gebed van het Kroontje te bidden. Vervolgens luisterden we naar de getuigenissen van Louis, Paul en broeder Chris. Dit alles ging gepaard met enkele interventies van don Massimo, enkele liedjes met gebaren en het bekijken van een zeer aangrijpend filmpje over Moeder Elvira, dat alle harten diep ontroerde.

De “Open Day” van de volgende dag, een dag die toegankelijk was voor alle vrienden, ouders en weldoeners, werd vergezeld door een prachtige zon en een uitzonderlijk blauwe hemel. De dag begon met een klein buffet met traditioneel Engels gebak, broodjes en de klassieke “Cup of tea“, ons heel gul aangeboden door de vrienden van het huis.

03Vervolgens de Rozenkrans, gebeden in de daarvoor opgestelde “buiten-kapel” gezien de prachtige dag, gemediteerd door don Massimo en gevolgd door de Eucharistische Aanbidding, waar de jongens, hun families en de vrienden hun toewijding vernieuwd hebben aan de Heer door het gebed van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria .

Op het middaguur werd de Eucharistieviering voorgegaan door Zijne Excellentie Mgr. Paul Swarbrick, nieuwe bisschop van het bisdom van Lancaster, slechts één maand geleden gewijd. De ontmoeting met de nieuwe bisschop was zeer ontroerend en we waardeerden zijn vreugde voor de aanwezigheid van de Gemeenschap Cenacolo in zijn bisdom. In zijn homilie herinnerde Zijne Excellentie ons aan zijn bisschoppelijke motto "heiligmaking, vóor de vrede", dat wil zeggen dat we niet tevreden moeten zijn met een vrede die niet afkomstig is uit een echt streven naar heiligheid.

Na de Eucharistie nam Tiziano, die meerdere jaren de verantwoordelijke was van de fraterniteit, afscheid van zijn vrienden alvorens terug te keren naar Italië waar hij zich zal voorbereiden om te vertrekken naar de missies.

In de namiddag hebben we geluisterd naar de getuigenissen van Samuele en zijn ouders Charlo en Rosi, en daarna naar deze van Bruno, één van de jongens die al meer dan twee jaar in de fraterniteit van Kendal woont. Dit alles afgewisseld/aangevuld met enkele liedjes en dansen, waaronder een lied dat zo geliefd was door onze Moeder Elvira, met name; “Gesù mi ama” oftewel “Jesus loves me”.  

We sloten de dag af met een ontmoeting met vrienden die dichter bij ons huis wonen, en met hen die ons helpen om jongeren te verwelkomen voor de intakegesprekken op verschillende plaatsen van het Verenigd Koninkrijk.

We keren terug naar Italië terwijl we het Cenacolo in dit land toevertrouwen aan Maria, Koningin van de Martelaren, die ons in deze dagen heeft vergezeld terwijl ze ons haar moederlijke nabijheid liet gevoelen. DANKJEWEL!