Pinksteren in Saluzzo!

BANNER PENTECOSTE

005Saluzzo, Moederhuis.
Hoogfeest van Pinksteren 2018
 
Zondagmorgen, op een middelmatige lentedag, begonnen de feestelijkheden van Pinksteren in Saluzzo. De tent was reeds de vorige avond klaar, het podium met de altaren, de bloemen en de prachtige icoon van de neerdaling van de Heilige Geest gaf prestige aan alle voorbereidingen. Voor de Gemeenschap heeft het Hoogfeest van Pinksteren altijd een speciale betekenis: het is de dag waarop Maria en de apostelen het Cenakel verlaten om zonder angst, en met de moed en de kracht van de Heilige Geest, te getuigen over de verrijzenis van Jezus.

Voor ons, vandaag, is het de dag waarop de zusters, de gewijde broeders en priesters hun 'ja' aan de Heer vernieuwen, door hun geloften van armoede, kuisheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en liefde voor de armen opnieuw uit te spreken, in overeenstemming met het charisma van de Gemeenschap Cenacolo en in gehoorzaamheid aan de Heilige Katholieke Kerk. Naarmate de tent zich vulde met de genodigden, werd de feestelijke sfeer van de dag alsmaar meer voelbaar. De dag begon met welkomstliederen die gewijd waren aan de Heilige Geest, om binnen te treden in de belevenis van dit Hoogfeest van Pinksteren.

Toen de tent bijna vol was, plaatste Don Michel het heilig Sacrament van Jezus op het altaar en begonnen we met het gebed van de Rozenkrans dat ons hart voorbereidde op de Heilige Mis. Deze werd voorgegaan door onze bisschop emeritus van het bisdom van Saluzzo, Mgr. Giuseppe Guerrini, en geconcelebreerd door onze priesters. Don Massimo Marchi, Don Massimo Rigoni, Don Michel en Vader Stefano.003

We hebben deze dag beleefd in geestelijke verbondenheid met de andere Fraterniteiten overal in de wereld: Don Andrea en Don Ivan en enkele broeders in Vrbovec, Don Eugenio en onze Latijns-Amerikaanse broeders in Bahia, de Zusters in Peru en Liberia. De processie was ontroerend met alle zussen die hun tijdelijke geloften hernieuwden en met hen die hun eeuwigdurende geloften vernieuwden. Het was ook heel fijn dat zuster Aurelia bij ons was. Zij was één van de eerste medewerksters van zuster Elvira.

In zijn homilie vertelde Mgr. Guerrini dat het altijd moeilijk is om de woorden te vinden om de Heilige Geest te definiëren, en daarom praten we veel, veel te veel. Het was een sterk moment toen hij in onze herinnering bracht hoe Moeder Elvira ons leerde om de Heilige Geest bij alle gelegenheden aan te roepen, nog voor we leerden bidden, in moeilijkheden, vooraleer er beslissingen genomen dienden te worden, en ook voor we onderling deelden met onze broers of zussen… met andere woorden: de Heilige Geest werd aangeroepen om onze levens te leiden!

De hele viering werd door onze camera's vastgelegd zodat Moeder Elvira en allen in onze missies er konden aan deelnemen. Aan het slot van de Eucharistieviering werden nog enkele vreugdevolle liederen gezongen, en toen was het tijd voor het middagmaal! We danken de Goddelijke Voorzienigheid die gezorgd heeft voor een lunch voor méér dan vijfhonderd mensen!

Het middagprogramma wordt hervat met liederen en dansen en gaat vervolgens door met “het Uur van Barmhartigheid”. Tijdens de Eucharistische Aanbidding, na het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, hebben ook de broeders en priesters hun evangelische raden van armoede, kuisheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en liefde voor de armen vernieuwd tegenover alle aanwezigen. Vervolgens nodigde Vader Stefano alle verschillende realiteiten van de Gemeenschap uit naar het podium met het altaar, om over ieder van hen de Heilige Geest te aanroepen.

004Zij werden gevolgd door de jongens en meisjes, de Dienaars en Dienaressen van de Liefde, de Missiezusters van de Verrijzenis, de priesters en gewijde broeders, de Cenacoline-families en ten slotte, de groep van “Verwelkom het leven", die instaat ​​voor de pleegzorg van minderjarigen. We eindigden de dag met tal van getuigenissen van leven door veel jongens en meisjes, families en, missionarissen: een kans om met een open hart te luisteren naar wat de Gemeenschap tot stand brengt in vele harten met de hulp van de Heilige Geest.

We hebben afscheid genomen van elkaar, innerlijk verrijkt door een dag die we mochten doorbrengen in gebed en vriendschap, één van die feestelijke momenten van de Gemeenschap die het hart verwarmt en die ons zoveel hoop en vertrouwen geeft voor de weg die we hier afleggen.

Dankjewel Moeder Elvira, omdat u ons geleerd hebt om het leven te leven, door de Heilige Geest te aanroepen, zodat Hij ons kan leiden in de vreugden en moeilijkheden van elke dag! Dankjewel Moeder, voor de vele JA’s die ontstaan zijn vanuit dit werk, door de Heilige Geest ingegeven aan je hart. We houden van je! HEEL VEEL!!! ASSAI!


 • 01-p.jpg
  big image
  01-p.jpg
 • 02-p.jpg
  big image
  02-p.jpg
 • 03-p.jpg
  big image
  03-p.jpg
 • 04-p.jpg
  big image
  04-p.jpg
 • 05-p.jpg
  big image
  05-p.jpg
 • 06-p.jpg
  big image
  06-p.jpg
 • 07-p.jpg
  big image
  07-p.jpg
 • 08-p.jpg
  big image
  08-p.jpg
 • 09-p.jpg
  big image
  09-p.jpg
 • 10-p.jpg
  big image
  10-p.jpg
 • 11-p.jpg
  big image
  11-p.jpg
 • 12-p.jpg
  big image
  12-p.jpg
 • 13-p.jpg
  big image
  13-p.jpg
 • 14-p.jpg
  big image
  14-p.jpg
 • 15-p.jpg
  big image
  15-p.jpg
 • 16-p.jpg
  big image
  16-p.jpg
 • 17-p.jpg
  big image
  17-p.jpg
 • 18-p.jpg
  big image
  18-p.jpg
 • 20-p.jpg
  big image
  20-p.jpg
 • 21-p.jpg
  big image
  21-p.jpg
 • 22-p.jpg
  big image
  22-p.jpg
 • 23-p.jpg
  big image
  23-p.jpg
 • 24-p.jpg
  big image
  24-p.jpg
 • 25-p.jpg
  big image
  25-p.jpg
 • 26-p.jpg
  big image
  26-p.jpg
 • 27-p.jpg
  big image
  27-p.jpg
 • 28-p.jpg
  big image
  28-p.jpg
 • 29-p.jpg
  big image
  29-p.jpg
 • 30-p.jpg
  big image
  30-p.jpg
 • 31-p.jpg
  big image
  31-p.jpg
 • 32-p.jpg
  big image
  32-p.jpg
 • 33-p.jpg
  big image
  33-p.jpg
 • 34-p.jpg
  big image
  34-p.jpg
 • 35-p.jpg
  big image
  35-p.jpg
 • 36-p.jpg
  big image
  36-p.jpg
 • 38-p.jpg
  big image
  38-p.jpg
 • 39-p.jpg
  big image
  39-p.jpg
 • 40-p.jpg
  big image
  40-p.jpg
 • 41-p.jpg
  big image
  41-p.jpg
 • 42-p.jpg
  big image
  42-p.jpg
 • 43-p.jpg
  big image
  43-p.jpg
 • 44-p.jpg
  big image
  44-p.jpg
 • 45-p.jpg
  big image
  45-p.jpg
 • 46-p.jpg
  big image
  46-p.jpg
 • 47-p.jpg
  big image
  47-p.jpg
 • 48-p.jpg
  big image
  48-p.jpg
 • 49-p.jpg
  big image
  49-p.jpg
 • 50-p.jpg
  big image
  50-p.jpg
 • 51-p.jpg
  big image
  51-p.jpg
 • 52-p.jpg
  big image
  52-p.jpg
 • 53-p.jpg
  big image
  53-p.jpg
 • 54-p.jpg
  big image
  54-p.jpg
 • 55-p.jpg
  big image
  55-p.jpg
 • 56-p.jpg
  big image
  56-p.jpg