Tienerbijeenkomst!

01

Fraterniteit ”Amber Maria", Spinetta
8 april 2018

De Geest van de Wederopstanding van Jezus heeft ons in beweging gezet: tijdens deze avondbijeenkomst van “Night in Christ” worden ook wij door de verrezen Jezus uitgenodigd om onze voeten in de voetsporen van de naastenliefde te bewegen. Ditmaal is de bijeenkomst de Wake die ons voorbereidt op de dag van morgen, de dag van de Goddelijke Barmhartigheid, het feest van zijn grote Liefde die onder ons wil leven, opdat ook wij kunnen leren hoe we op een nieuwe manier kunnen liefhebben en dienen.

We laten ons hierin begeleiden door het lezen van de Hymne aan de Liefdadigheid van de heilige apostel Paulus en we luisteren naar de getuigenis van Angela en Alessandro die ons vertellen hoe hun leven is gegroeid in het zich oprichten vanuit moeilijkheden, twijfels, in het offer, tot het zich totaal geven in hun huwelijk.

Er wacht ons een heel fijne verrassing na de Aanbidding: vol liefde schenken de jongens van Envie ons een grote plateau vol met kleine pizza’s, en bieden zij ons aan om ons te vergezellen naar de Fraterniteit van Spinetta waar de meisjes ons hartelijke verwelkomen en waar alles in orde is gebracht voor een goede nachtrust.02

Deze liefde ontroert ons, opent ons onze ogen, en laat ons het volgende zien: "genereert het leven". Na het ontbijt trekken we met de gitaar naar buiten om de Rozenkrans al wandelend te bidden. We hebben een grote glimlach op ons gelaat en het is zo bijzonder te zien hoe degenen die we tegenkomen “besmet” worden door onze glimlach! We weten dat glimlachen een oefening is die we niet mogen verliezen, net zoals deze van het onderling delen: dit traint je hart om naar binnen te kijken!

Wanneer we ons afvragen wat we de voorbije maand hebben meegemaakt, is het niet meteen duidelijk, en zeggen we: "Bèe, ik weet het niet". Maar beetje bij beetje, terwijl we even halthouden en er goed over nadenken, herinneren we het ons en zien we hoe ons leven verliep deze maand: in lijden? En waar in vreugde …? Dit delen met elkaar maakt de verbondenheid groter, onze vriendschap hechter!

Als we naar kapel gaan voor een moment voor het Heilig Sacrament van Jezus danken we Hem omdat we beseffen dat wij een bijzondere weg inslaan in ons leven, een weg die we voordien niet kenden: het is “Iemand" die voor ons staat, die onze voeten in beweging zet, ons de weg toont en ons vraagt om Hem te volgen! Het is de verrezen Jezus! Net zoals op de morgen van zijn opstanding, als de voeten van Maria Magdalena en de andere vrouwen zich in beweging zetten na het zien van het lege graf, wanneer ze zo snel mogelijk naar de Apostelen rennen om hen het goede nieuws van de Verrijzenis te brengen, op diezelfde manier zetten ook onze voeten zich nu in beweging!

03De meisjes die nog maar net hun weg in de Gemeenschap begonnen zijn, hebben een verrassing voor ons, een gebaar vol liefde: ze hebben een kleine sketch in elkaar gestoken: de Engel staat bij het graf, hij zit in de problemen: hij weet niet wat te doen om zijn taak tot een goed einde te brengen; hij wacht op de komst van Maria Magdalena, maar zij komt maar niet. Er komen enkele meisjes voorbij het graf, en hij wil hen de grote vreugde van de verrijzenis geven, maar zij blijven niet staan… Uiteindelijk arriveert ook zij, Maria Magdalena!!

Dankjewel meisjes omdat jullie ons lieten nadenken over al die momenten dat de vreugde ons wordt aangeboden in ons leven, en dat we mogen zijn zoals Maria Magdalena die uitroept: "Ik heb de verrezen Heer gezien!". Opdat deze momenten ons niet zouden ontglippen mogen wij, zoals Moeder Elvira ons voorstelde in de catecheses van vandaag, aan Jezus het volgende vragen/zeggen: "Jezus, ik heb U nodig!".

Tot ziens op de volgende bijeenkomst, tot de volgende keer, op de eerste zaterdag van de maand mei!