Nieuws uit Liberia!

IMG_1176-ritocco-colori2.jpgSaint Josephine Bakhita Mission
16 januari 2018

“Gratis hebt gij verkregen, gratis zult gij geven"
(Mt 10,8)

Lieve Moeder Elvira en lieve vrienden, Dankjewel voor jullie gebeden die ons vergezeld hebben tijdens de verkiezingstijd hier in Liberia. Met Gods hulp is alles goed verlopen: George Weah won en de mensen, vooral de armsten, zijn gelukkig, en vol vertrouwen hopen ze op een betere toekomst. Ook wij bidden dat de Vrede mag blijven regeren en voor de nieuwe president en zijn regering opdat zij voor het Goede, Gerechtigheid en Waarheid kiezen. In de voorbije periode is er veel gebeurd in onze missie. Op 8 december vond hier in het Heiligdom de jaarlijkse bedevaart van de Katholieke Kerk plaats. Er waren meer dan 3000 mensen aanwezig en het was geweldig om zien hoe het standbeeld van de Madonna heel plechtig in processie naar het Heiligdom werd gedragen door een stroom van gelovigen. Angel en Sonia, twee van onze lieve vrienden uit Spanje, waren in Fatima ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de verschijningen en, met de hulp van twee priesters, Vader Edu en Vader Ramon, en andere weldoeners, hebben zij twee beelden van de Maagd Maria gekocht om aan de Liberiaanse Kerk te schenken.

Toen onze bisschop naar de missie kwam om de beelden te zien, was hij diep ontroerd en zei: "Dankjewel, dit is een groot voorrecht". ZO MOOI: op het Feest van het Leven is Onze Lieve Vrouw van Fatima vanuit de hoogte op de heuvel van Saluzzo neergedaald om bij haar kinderen te zijn en op 8 december kwam Ze hier in Liberia aan, om samen naar de kleinsten en armen te gaan. liberia02.jpgTer gelegenheid van deze pelgrimstocht hadden wij een voorstelling gemaakt over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Kibeho, in Rwanda. Helaas hebben we deze, om technische redenen, niet kunnen uitvoeren die dag. Maar we blijven in ons hart het verlangen dragen om te getuigen dat de Maagd Maria enorm van de Afrikaanse bevolking houdt en dat Zij, ook op dit continent, dichtbij hen is en tot haar kinderen spreekt.

Op 23 december hebben we een nieuw huis geopend voor de kleinste kindjes. Onze bisschop, Mgr. Lewis Zeigler, vierde de Mis met ons en zijn homilie ontroerde ons door zijn woorden van diepe dankbaarheid en vriendschap. We danken ook onze pastoor, Padre Paul, omdat hij altijd aanwezig is en zoveel van ons en de kinderen houdt.

Op Kerstdag hebben we aan elke familie die vlakbij de Missie woont een zak met rijst, uien, noten, olie en sardines gegeven. We zijn vertrokken met volgeladen kruiwagens, onze gitaar en het verlangen om iedereen een knuffel en een glimlach te geven.. en we keerden huiswaarts met een verrijkt hart. Deze eenvoudige manier van delen, die we nu reeds enkele jaren toepassen, doet ons altijd heel goed omdat het ons eraan herinnert dat de ware betekenis van Kerstmis niet is om te ontvangen, maar om te geven. God geeft zichzelf als kind aan de mensheid en ook wij, om echt gelukkig te zijn, moeten leren om ons leven te geven.

liberia03.jpgOp 30 december hebben we de “voorstelling” van de geboorte van Jezus voor onze buren gebracht. Dit jaar was Helena (16 jaar), één van onze tieners, Onze Lieve Vrouw; Queen (13) was de aartsengel Gabriël en Ben, één van onze jonge vrienden, was Sint Jozef. Het was een eenvoudige maar mooie levende kerststal! De meer dan 200 buren die naar ons toe waren gekomen om het te zien, waren heel bedachtzaam maar ook erg ontroerd bij het zien van onze kleine Issattu (7 maanden), het kleine meisje dat zonder ogen ter wereld kwam, en de rol van het Kindje Jezus had!!

Na het "drama" (nota: want zo noemen ze hier een “voorstelling”) kon een zeer populaire rijstgerecht voor iedereen, alsook veel muziek en dansen in liberale stijl, niet ontbreken. In deze periode zijn er veel vrienden bij ons langsgekomen en we danken God omdat elk van hen een geweldig geschenk was. We danken Angel, Sonia en hun familie voor de ware en diepgaande vriendschap die ons al vele jaren verbindt. Tijdens de dagen van de bedevaart zijn ze ons samen met Padre Edu (een priester) en enkele Spaanse vrienden, waaronder een arts en een apotheker, komen opzoeken en samen hebben we zeer mooie en intense momenten beleefd.

Dankzij de voorzienigheid die ze ons geschonken hebben konden wij de VOA bezoeken, een zeer arm gebied, vlakbij bij de missie, en konden wij kleding, medicijnen en medische hulp aan meer dan 300 mensen aanbieden. We danken Paolo en Marina, de ouders van oom Marco, die hier twee weken zijn geweest: ze waren een vader en een moeder voor ieder van ons en voor onze kinderen. liberia04.jpgWe zijn dankbaar voor het bezoek van Chi-Chi, een lieve vriendin die in de Verenigde Staten woont en voor de aanwezigheid van Inma, een Spaanse neurologe die vorig jaar bij ons was en die nu opnieuw gedurende twee weken bij ons verbleef.

We danken ook voor het geschenk van de materiële Voorzienigheid: God is echt een Vader die ervoor zorgt dat het ons aan niets ontbreekt! Dankzij de steun van de gebedsgroep van Costa Rica hebben we enkele zonnepanelen kunnen plaatsen waardoor we minder benzine nodig hebben om onze generator van stroom te voorzien en om licht te hebben in de vroege ochtend wanneer onze kinderen opstaan ​​om naar school te gaan. We danken ook het genereuze hart van enkele vrienden uit de Verenigde Staten: dankzij hun hulp hebben wij het dak van de zendingsschool kunnen vernieuwen. Het “oude” verkeerde in een slechte staat en zou het in het volgende regenseizoen niet meer volgehouden hebben. Nu kunnen onze jongste kinderen heel rustig en in een veilig onderkomen hun lessen volgen! We danken ook een groep Libanese vrienden die ons in deze Kerstperiode zijn komen bezoeken en olie, rijst en schoolspullen voor onze kinderen hebben meegebracht.

liberia01.jpgLiefste Moeder Elvira, we zijn bezig met de noveen ter voorbereiding van je 81ste verjaardag !!!! Zovelen heb je het leven geschonken ... en kijk eens hoe mooi je Afrikaanse “kleinkinderen” zijn! We bidden voor je opdat God je mag blijven zegenen en beschermen. We bidden voor onze broeder Marco omdat hij op 20 januari tot diaken zal worden gewijd: dankjewel, Marco, voor je leven, als een gave aangeboden aan God en de mensheid. We bidden voor Vader Stefano naar aanleiding van de 17e verjaardag van zijn priesterwijding: dankjewel omdat je een Vader bent voor ons allemaal en voor je sterke geloof. Op dit moment bidden wij - en willen we dit ook aan jullie vragen - voor Marlon en Gabriella, twee van onze missionarissen die elkaar hier hebben leren kennen terwijl ze met veel liefde zich in dienst stelden van onze kinderen… Binnenkort keren zij terug naar Italië voor hun huwelijk.

Moeder Elvira, hartelijk dank!! Zoals je ziet, heeft je "ja" een rivier laten ontstaan vol met “races”, knuffels, werk, vriendschap, glimlachen, "vallen en opstaan", gebed ... kortom, van zoveel Leven en zoveel Liefde. Dankjewel, voor alles en voor altijd, we houden van je ... ASSAI !!!

Jullie ook allemaal bedankt, we nemen jullie mee naar het Heiligdom van onze geliefde "Koningin van de Vrede". We love you plenty OH!

Je Liberiaanse familie