Nieuws uit Mexico!

messico01Valle del Bravo (Toluca)
Mexico, november 2017

In de voorbije dagen schonk het bezoek van Don Massimo en Tio Albino (zoals de kinderen hem noemen) heel veel vreugde aan de Mexicaanse missieposten. Hun aanwezigheid bracht iets mee van het charisma dat men inademt door dicht bij Moeder Elvira te verblijven. Ze spraken over haar onderrichten aan de hand van wat zij op dit specifieke moment van haar leven doormaakt.

Het was een genade en een zegen om de Sacramenten van verzoening en de Eucharistie te ontvangen.

We zeggen ook dank voor de dag die we doorgemaakt hebben met vrienden en voormalige leden, de “ex-en” zoals we die noemen, van de Gemeenschap; alles ademde een prachtige communautaire lucht die vele harten vreugde heeft gebracht, dankzij het gebed, vriendschap en de sacramenten.

Ook ontspannende momenten met spelletjes en goocheltrucs: eenvoudige momenten die de harten van veel kinderen en zelfs van de volwassenen verblijd hebben, waren van de partij. Ze werden uitgevoerd door de fameuze goochelaar Max, messico02die met zijn vermommingen en spelletjes diegenen die nog plezier scheppen in de eenvoudige kleine dingen van het leven, aan het lachen kon brengen.

Er was ook een bezoek aan het heiligdom van Guadalupe, geleid door don Massimo en Albino, die onze missies en alle kinderen hebben toevertrouwd aan de Virgen de Guadalupe.

Dankjewel, Moeder Elvira, voor onze priesters die in staat zijn om het charisma van de Gemeenschap, dat de Heer ons heeft gegeven, overal in de wereld te brengen… en dank voor de verkondiging van het Woord dat ons voedt en ondersteunt in ons missionaire leven.

De missionarissen van de Fraterniteit "Nostra Señora de Guadalupe"