Toetreding tot de Orde voor twee broeders van de Gemeenschap!!

 banner slaven hubert

slaven hubertEnvie, Fraterniteit “Speranza”
Zondag 1 oktober 2017

"De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten." (Lk 10: 2)

Aan het begin van de zendingsmaand hebben twee van onze toegewijde broers, Fr. Slaven en Fr. Hubert, hun eerste stap gezet om toe te treden tot de grote familie van de Kerk: terwijl ze hun "hier ben ik“ uitspraken, hebben zij belijdenis gedaan om toe te treden tot de Orde van het presbyteraat.

Zij vervolgen hun weg naar het priesterschap met de volgende stap, terwijl ze hun "Ja" in het openbaar uitspreken voor de bisschop van ons bisdom, Mgr. Cristiano Bodo, en voor de Gemeenschap, die voor deze gelegenheid is samengekomen in de Fraterniteit van Envie.

De Gemeenschapsdag begon in Saluzzo, in het Moederhuis, met de samenkomst van alle mannelijke fraterniteiten uit de omgeving, om samen een ​​moment van broederschap te beleven, een dag gevormd door gebed, onderling delen en sport. Het was geweldig om met zoveel broers bij elkaar te zijn en te delen over onze ervaringen, over de geschenken die de Heer ons geeft en over de dagelijkse moeilijkheden die we meemaken.

Zoals bij alle speciale gelegenheden, hing er ook hier een grote mate van opwinding in de lucht, niet alleen door de inzet van allen die betrokken zijn bij de verschillende diensten, maar ook bij het zien van de blik en de glimlach op de gezichten van de vele jongens. Bij een weerzien na lange tijd, is de vreugde immens groot!

slaven e hubert 5Om 12u ’s middags kwamen we samen in de grote refter van de fraterniteit “Gesù Misericordioso” voor een overheerlijke zondagslunch, terwijl we glimlachend en vol emoties rond onze Broeders Slaven en Hubert stonden, dit omwille van de belangrijke stap die hen te wachten stond enkele uren later. Na de lunch vertrokken we naar Envie: daar werden we opgewacht door ons koor dat ons met liederen en dansen verwelkomde. Het was een prachtig en vreugdevol moment!

Voordat de bisschop arriveerde, heeft Padre Stefano ons uitgelegd wat de toetreding tot de Orde betekent, de eerste stap naar het priesterschap; vervolgens getuigden Fr. Slaven en Fr. Hubert over hun verrijzenis in de Gemeenschap en over hun roeping tot het gewijd leven. Het was ontroerend om hun getuigenis te horen: vaak roept de Heer ons elke dag, zelfs langsheen de moeilijke momenten die we met Zijn hulp overwinnen.

Met de aankomst en de verwelkoming van de bisschop kwamen we tot de kern van de dag: de Eucharistieviering!. Mgr. Bodo was reeds meerdere malen te gast bij ons, maar het is altijd een geschenk om hem te mogen verwelkomen in onze Gemeenschap, in hem herkennen we onze Herder, de gids van ons bisdom.

slaven e hubert 3Het Woord spreekt altijd over ons leven en over onze ontmoeting met de Heer. Juist in de liturgie van vandaag spreekt Psalm 24 ons over de oproep van de Heer: "Leer mij, Heer, uw wegen te onderscheiden, de paden te zien die Gij mij wijst; onderricht mij, leid mij in Uw waarheid, want Gij zijt de God van mijn heil; elke dag opnieuw stel ik mijn hoop op U” en dit weerspiegelde zich enorm in het getuigenis van Slaven en Hubert. Aan het einde van de homilie roept Mgr. Bodo onze broers, zij hebben deze oproep beantwoord met hun "Hier ben ik".

Aan het einde van de viering was er nog een belangrijk moment voor onze Gemeenschap: de zegen van de vijf jongens en de twee meisjes die zich voorbereiden op hun vertrek naar Latijns-Amerika. Het is traditie dat de maand oktober telkens begint met de zending van nieuwe missionarissen en dus hebben we tot de Heilige Geest gebeden om over deze nieuwe missionarissen te komen; zij zullen respectievelijk naar Peru, Brazilië en Argentinië gaan. Het was voor hen allemaal een geweldig geschenk om niet alleen de zegen van de bisschop, maar ook om het missionaire kruis te ontvangen! Dankjewel Ester, Laura, Damian, Guerino, Stefan, Alberto en Daniel, voor jullie “hier ben ik” tegenover deze missionaire oproep!

Dit is de realiteit van onze Gemeenschap: heel wat jongeren die herboren zijn en die zich voorbereiden om te dienen in de wereld, antwoorden met hun “ja” aan de roeping van het gewijde leven, van het huwelijk en van het missionair leven! Het is waar dat de Heer tot grote dingen in staat is, ook langsheen levens zoals de onze, levens die eerst helemaal verwoest en ontwricht waren. Dank u Heer Jezus, dat we deze dag van verrijzenis mochten beleven met de vreugde die voortkomt uit het geloof!

Dankjewel Moeder Elvira, want uit je onvoorwaardelijke”Ja" aan de wil van God ontstond ons "hier ben ik“ en ons “Ja’ aan het Leven en de Gemeenschap, wetende dat met God alles mogelijk is!

HUBERT EN SLAVEN

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg