Naar de Gospa met onze families!

banner
"Mijn Zoon heeft de gedachten en de werken van de hemelse Vader, de ware God, liefgehad en zoals Hij Mij heeft gezegd, is Hij gekomen om jullie te verlossen.
Ik heb mijn pijn met liefde verborgen. Alle mensen zullen dit in mindere of meerdere mate ervaren, maar er is hoop als men dit tegemoet treedt met vrede in het hart en in een staat van genade.”

Medjugorje, 29 augustus - 3 september 2017

Onze-Lieve-Vrouw, de “Gospa”, heeft ook dit jaar, zoals Ze al verschillende jaren doet, heeft veel kinderen en hun gezinnen bij Haar uitgenodigd in Medjugorje. De Heilige Geest heeft ons geleid… van bij de start van onze reis! Inderdaad, we zijn vertrokken vanuit Pagno, nadat we het grote geschenk hebben ontvangen om onze Moeder Elvira te kunnen begroeten! Deze bedevaart kon niet beter beginnen: dankjewel lieve Moeder voor je zegen!

pell2De Geestelijke Voorzienigheid is echt overvloedig aanwezig: we zijn heel dankbaar voor de leiding van Don Massimo Rigoni en de aanwezigheid van enkele van onze Missiezusters van de Verrijzenis.

Onze reis vangt aan in een aantal etappes: in Savigliano zijn we samengekomen met de jongens en meisjes van de andere fraterniteiten en in Milaan zijn de families met hun kinderen opgestapt.

Bij ieder van ons groeide heel spontaan het verlangen om echt vrienden te worden langsheen heel veel eenvoudige mooie momenten: het ontbrak ons niet aan “voorstellingen”, gelach, hapjes en drankjes die onderling gedeeld werden, liedjes…

Bij onze aankomst in Medjugorje betrokken de organisatoren ons onmiddellijk bij het op punt stellen van het programma: het was echt fijn om de vrijwilligers, die meer ervaring hadden dan wijzelf, te horen vertellen over de betekenis van de verschillende etappes van deze bedevaart. Daarna werden we met heel veel warmte en genegenheid verwelkomd door de meisjes van de fraterniteit ”Campo della Gioia" en door de familie die het hotel openhoudt waar wij te gast waren.

pell1De volgende dag zijn we de heuvel van Podbrdo opgegaan, terwijl we onze week aan Maria toevertrouwden en de glorierijke mysteries van de Rozenkrans hebben gebeden. We maakten met zijn allen een heel mooi gebedsmoment mee en waren verbaasd door de vreugdevolle maar tegelijkertijd innig verbonden deelname van de kinderen. Onze jongens stelden zich ter beschikking om de sedans te dragen voor hen die de berg niet zelf konden beklimmen, en dit was een mooie getuigenis van concreet gebed.

In de namiddag zijn we naar de fraterniteit “Campo Della Gioia” gegaan. Na een feestelijke ontvangst met dansen en gebaren werden onze kinderen betrokken bij de bijbelse overweging van de drie kleine Herders van Fatima: op die manier konden ze nog dieper het mysterie van de verschijningen, die dit jaar hun 100° verjaardag vieren, beleven. Zo mooi om hun zuiverheid en eenvoud te zien tijdens deze kleine voorstelling die aan Maria is gewijd!

Een andere belangrijke fase van onze pelgrimstocht was de klim van de berg Monte Krizevac: deze keer waren het de ouders die aangeboden hebben om de draagstoelen, de sedans, te begeleiden, en zo hebben ze onze vrienden, Enrico en Carolina, tot aan de voet van het witte kruis gebracht op hun draagstoel. Dit offer heeft iedereen echt verrijkt. We danken hen voor hun voorbeeld van gratuite liefde!

pell4's middags hebben de kinderen, de adolescenten en de ouders hun sketches uitgebeeld voor de verschillende groepen pelgrims die een bezoek brachten aan de jongensfraterniteit van het Cenacolo, aan “Campo Della Vita.”

We hebben het geschenk gekregen te mogen assisteren bij de verschijningen van de zieners Ivan en Miriana, door dit moment te animeren met de liederen van de jongeren van het Cenacolo. Gebeden, liedjes, aanroepingen ... zijn de komst van de Gospa voorafgegaan.

Plotseling is alles stil, je voelt een diepe vrede ... Maria is er! Het is het moment om onze hoop en ons lijden aan Haar te geven, om te vragen maar ook om te danken, maar vooral om naar Haar te luisteren!

Na de sloteucharistie hebben we nog een zeer aangrijpend moment meegemaakt: de zegening van de families! Alle gezichten zijn zoveel rustiger en ontspannen. Om ons heen zien we al die ogen… vol licht en hoop. Iedereen heeft een doel in zijn hart, een klein project, een taak die Onze-Lieve-Vrouw ons heeft opgedragen en die we, met Haar hulp, willen realiseren.

Wij zijn allemaal in één keer teruggekeerd naar Italië, onze harten vervuld van dankbaarheid voor God en Maria! We danken ook Moeder Elvira en de Gemeenschap voor deze geweldige ervaring.

Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons!