Night in Christ in Saluzzo!

banner night in christn5Saluzzo, 1 juli 2017

ZEND MIJ. Dit is de titel van de laatste bijeenkomst van "Night in Christus" dit jaar: een avond vol energie en vreugde, en tevens een mooie tijd van gebed en meditati

Het seizoen is afgerond, maar eigenlijk begon het allemaal zestien jaar geleden toen Moeder Elvira een “balletje" wierp naar enkele jongens: ze wou aan de jongeren de kans geven om een zaterdagavond te beleven, al zingend, dansend en biddend, om zo de levende Jezus te ontmoeten. Dat "balletje" werd goed opgevangen en zo begon het avontuur van de “Eerste Zaterdag" in juni, voor het feest van Pinksteren 2001.

Net zoals toen komen nu nog steeds jongens en meisjes vanuit verschillende Cenacoline Fraterniteiten bij elkaar voor deze avond van ware vreugde. Reeds van bij de start werd de beslissing genomen om de deur open te stellen voor vrienden en kennissen, voor iedereen die nieuwsgierig was naar deze ongebruikelijke “Zaterdagse nachten”. Een alternatief voorstel voor wat de wereld biedt en dat, ondanks zijn eenvoud, niet onopgemerkt blijft, maar in ons het verlangen wekt om opnieuw op zoek te gaan naar het licht dat we zien op de gezichten van de talrijk aanwezige jongeren.

n6Tot onze grote verbazing is er, sinds de lancering van dit initiatief, een steeds groter aantal jonge mensen dat zich aangetrokken voelt door het bijzondere van deze "nieuwe discotheek” waar je niet drinkt en niet rookt, die je verlaat met een vol hart ... en waarvoor je niet eens een toegangskaartje hoeft te kopen! Maar ernstig nu, er heerst een warme en vriendelijke sfeer, en plezier en enthousiasme gegarandeerd.

Zaterdag 1 juli, op de heuvel van Saluzzo, onder de luifels van de tent die het komende Feest van het Leven verwelkomt, vond de avond van de Night in Christ plaats.

Dit jaar waren er veel veranderingen en nieuwe functies in vergelijking met de allereerste Zaterdag, maar de kern van de bijeenkomst is nooit veranderd. De avond wordt altijd geanimeerd door een groep jongens en meisjes van de Gemeenschap die ontdekt hebben dat zingen, muziek spelen en dansen op een heel andere manier dan de gebruikelijke kan ervaren worden.

Vanaf het welkomstmoment met vrolijke liederen en dansen vol leven die ons helpen om de last van het hectische ritme van het dagelijks leven van ons af te schudden, evolueren we naar een meer intieme sfeer om in de diepten van onszelf te treden, terwijl we ons voor de levende aanwezigheid van Jezus in de Heilige Eucharistie bevinden.

n2Geholpen door het zingen en de Aanbidding brengen we ons leven, dat uit licht en duisternis bestaat, bij Jezus, want Hij “wandelt” doorheen onze wonden om ze te genezen.

Geweldig om te zien hoe bepaalde dingen ingrijpend veranderd zijn, zoals de melodieën van de liedjes of de gebaren, terwijl de essentie ongewijzigd bleef, met name de ontmoeting met Jezus en het verlangen om over de vreugde van ons opgestane leven te getuigen.

Na het beluisteren en dansen van het nieuwe Themalied van het Feest, “Eccomi - Hier ben ik”, luisteren we naar de getuigenissen over “het missionaris zijn in het dagelijks leven” van drie jongeren die trouw deelnemen aan de bijeenkomsten van Night in Christ.

Letizia deelde met ons dat het niet eenvoudig is om christen te zijn buiten een christelijke context als de Gemeenschap of de parochie, maar voegde daaraan toe dat het echt alleen moeilijk is als je het probeert te verbergen, want met Gods hulp kun je Zijn instrument worden en Zijn boodschap van hoop naar je vrienden brengen.

Maria sprak haar dankbaarheid uit voor het feit dat ze een periode in de cenacolina-missie van Peru heeft gewoond en gewerkt, want deze ervaring van het zich ten dienst stellen voor de allerkleinsten, dat heeft haar geloof veel concreter gemaakt. n1

Tenslotte benadrukte Simon, één van de jongens in het koor, in zijn getuigenis van het leven hoe God aanwezig is in alle dingen, en hoe we Hem kunnen vinden in het dagelijks leven. Want God roept ons iedere dag en zendt ons in de wereld om te evangeliseren.

De komst van het Heilig Sacrament op het altaar werd voorafgegaan door het “aanbrengen” van een heel lang doek, samengesteld uit diverse doeken waarop we in de voorbije maanden onze handafdrukken hadden achtergelaten. De “carroussel” van video's en foto's van alle bijeenkomsten die we samen beleefd hebben, was een leuke manier om de verschillende fasen van onze “weg” van dit jaar in herinnering te brengen.

De Aanbidding, geleid door don Andrea, was zeer intens dankzij de vele lichtgevende fakkels: het groot aantal aangestoken kaarsen weerspiegelden onze hoop, de hoop om God telkens weer naar anderen te kunnen brengen.

Een kleine pauze met een verfrissing bood ons de kans om enkele ogenblikken te delen over onze verschillende levenservaringen en om elkaar beter te leren kennen, ondertussen de waarden van een gezonde, pure en mooie vriendschap ontdekkend.

Vervolgens verzamelen we weer allemaal voor de Mis, geanimeerd door liederen en gebaren die ons helpen om elk belangrijk moment van de viering intenser te beleven: van het lezen van het Woord van God tot het moment van de offerande, waarbij ieder van ons het verlangen dat in ons hart woont bij God brengt, tot de uitwisseling van de vredewens. Om uiteindelijk tot bij de kern van de Mis te komen: de Communie met Jezus.

We danken ook alle priesters die in de afgelopen jaren naar de bijeenkomsten van de Eerste Zaterdag van de maand zijn gekomen om aan zoveel jonge mensen de volle vreugde van de ware vrijheid van het hart te geven; de vrijheid die geboren wordt vanuit de omhelzing van de barmhartige Vader in het sacrament van de verzoening.

De avond wordt afgesloten in een vreugdevolle explosie, met liederen van dankzegging voor de vrede en de sereniteit die we ervaren hebben in deze momenten van gebed, vriendschap en onderling delen. Terwijl we terug huiswaarts keren, voelen we ons vervuld met iets dat meer dan de moeite waard is.

"Kom en zie" op de volgende "Night in Christus": het evenement is gepland voor de eerste zaterdag van oktober, in Envie!

NIGHT IN SALUZZO

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 02b.jpg
  big image
  02b.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • 3a.jpg
  big image
  3a.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 8a.jpg
  big image
  8a.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 15a.jpg
  big image
  15a.jpg
 • 15b.jpg
  big image
  15b.jpg
 • 15c.jpg
  big image
  15c.jpg
 • 15d.jpg
  big image
  15d.jpg
 • 15e.jpg
  big image
  15e.jpg
 • 15f.jpg
  big image
  15f.jpg
 • 15g.jpg
  big image
  15g.jpg
 • 15h.jpg
  big image
  15h.jpg
 • 15i.jpg
  big image
  15i.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 16a.jpg
  big image
  16a.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 17a.jpg
  big image
  17a.jpg
 • 17b.jpg
  big image
  17b.jpg
 • 17c.jpg
  big image
  17c.jpg
 • 17d.jpg
  big image
  17d.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 28a.jpg
  big image
  28a.jpg
 • 28b.jpg
  big image
  28b.jpg
 • 28c.jpg
  big image
  28c.jpg
 • 28e.jpg
  big image
  28e.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg