"Vrouw, wie ben je?" - Getuigenissen

donnachisei201617"Ook voor dit “schooljaar" zijn de bijeenkomsten van “Donna Chi sei?” - “Vrouw, Wie ben je?” afgerond ... zoals elk jaar kunnen ook wij, Vrouwen, dankzij Moeder Elvira en de Gave van de Gemeenschap, zeggen dat we naar school gaan, naar een “Levensschool” van innerlijke vorming in het opnieuw ontdekken wat het betekent om Vrouw te zijn. Dit parcours heeft ons geholpen, door kennis te maken met nieuwe gezichten onder de meisjes, verloofden en getrouwde vrouwen en ook vrouwen die op zoek zijn zichzelf te begrijpen, om onze tekortkomingen te omhelzen en ons bewust te worden van de “grootheid” en waardigheid om Vrouw te zijn. Vrouw, geroepen om op concrete wijze lief te hebben, met daarin als voorbeeld Maria.

We vinden niet altijd de moed om te leven zoals Maria, maar het delen van onze ervaringen door middel van vriendschap, spelletjes, dienstbaarheid, aandacht en wederzijds gebed, heeft ons geholpen om het verlangen naar eenvoud en nederigheid en de soms zo verborgen en vergeten zachtmoedigheid, te uiten en tot ontwikkeling te laten komen. Net zoals wanneer je leert, op ontdekking gaat, studeert, inspanningen doet… er hoe dan ook een moment van ontmoediging komt waarin je denkt dat je het niet zal halen, dat je niet boven de situatie zal uitstijgen… Op dezelfde manier heeft onze “tocht” ons de wil verduidelijkt door ons vóór het Kruis te zetten, en haar leert te omarmen: het was een krachtige les om de momenten van innerlijk lijden van Onze Lieve Vrouw in onze herinnering te brengen. Ook die van Moeder Elvira die, op haar knieën voor het Kruis, zichzelf, alles en iedereen heeft toevertrouwd aan de Vader. Moeder Elvira heeft altijd vertrouwen gehad in tijden van nood.

"Hoe fijn om te kunnen zeggen: "Heer, ik vertrouw je, ik vertrouw je, ik ben een arme stakker, maar ik vertrouw erop dat u .." Zo mooi om naar die innerlijke stilte te verlangen, om - met de hulp van Maria - op zoek te gaan naar de Heilige Geest en rust te vinden in hart en ziel. Zo bijzonder om de kracht van het geloof, die zich in ons bevindt, te laten winnen en te leven vanuit de vreugde. De Vrouw is vreugde en is geroepen om dit alles te beleven!" Federica

donne2"Ik voelde binnen in me dat ik niet was zoals ik wou zijn, maar ik begreep niet waarom. Ik was dochter, zuster, moeder, vrouw, maar ik bezat nooit de innerlijke vrede; en ik realiseerde me dat ik, als ik deze vrede niet kon vinden in mijzelf, niets kon ondernemen. Ik begon me vragen te stellen die ik me voordien nog nooit had gesteld.

In oktober ben ik begonnen met mijn eerste bijeenkomsten van "Vrouw, Wie ben jij?". Meteen vanaf de eerste bijeenkomst, terwijl ik op mijn knieën zat in de kapel, ontving ik mijn antwoorden. Toen ik naar het Heilige Sacrament keek en mijn hart opende, ontdekte ik een nieuwe weg, de weg die ik eigenlijk altijd al gezocht had. De catecheses van Moeder Elvira die wij telkens weer beluisterden, leken speciaal aan mij gericht. Moeder Elvira sprak tot mijn hart en ik opende het alsmaar meer, zag alsmaar duidelijker die weg langswaar ik mijn vrede zou kunnen bereiken! Het is dankzij deze bijeenkomsten dat ik nu weet welk voorbeeld ik wil volgen, dankzij deze bijeenkomsten die me hebben doen begrijpen wat het betekent om Vrouw te zijn, wat het betekent om Geloof te hebben!

Ik dank alle Vrouwen die dit jaar samen met mij deze weg gevolgd hebben, en voor hun vriendschap die is ontstaan in deze tesamen doorgebrachte dagen. Dank aan de Gemeenschap, dankjewel Moeder Elvira, omdat jullie aan ons hebben gedacht en deze bijeenkomsten hebben opgericht, en dank aan allen die ze tot op de dag van vandaag met zoveel liefde organiseren!” Michela

donne3"Elk jaar brengt zijn geschenken en verrassingen met zich mee en ook dit jaar van "Vrouw, wie ben jij?” was echt uniek: we werden bij de hand genomen en op een speciale manier begeleid, telkens weer, bij elke bijeenkomst… Met welk doel? Om een huis ​​te bouwen op de rots! Een enorm eenvoudig maar o zo praktisch voorstel: ieder van ons werd uitgenodigd om een woord, een engagement, een inzicht dat we verkregen hebben tijdens die bijeenkomst en op het einde van het parcours, te schrijven op een voor deze gelegenheid beschilderde steen; en zo konden we ontdekken waarheen de Heilige Geest ons wilde leiden... Het schenkt ons altijd enorme veel vreugde om de veranderingen te zien bij velen van ons; we kunnen echt delen over wonderen.

Door die mooie gekleurde steentjes te verzamelen, mocht ik het volgende ontdekken: het was niet alleen een manier om mijn engagement echt te realiseren tussen 2 bijeenkomsten in, maar op het einde kon ik zien waar ik gegroeid was… En het huis op de rots? Ik ontdekte dat we het samen bouwen! Dus een grote dankjewel aan Moeder Elvira voor het inzicht dat ze had om deze bijeenkomsten tot stand te brengen en dank aan de Gemeenschap voor de standvastigheid waarmee zij ons ook dit jaar de mogelijkheid gaf om de schoonheid van het vrouwzijn te ontdekken!" Ilaria

“Deze weg neemt je bij de hand en leert je om je hart te veranderen, door ons, bijeenkomst na bijeenkomst, meer te leren wapenen tegenover onze diepste zwakheden... We moeten klaar zijn Laten we luisteren naar de roep van God: een oproep om onze naaste lief te hebben, uit onszelf te treden.“ Claudia