Tieners op weg met Maria!

Spinetta, 7 mei 2017

Hier zijn we weer, in de maand van Onze Lieve Vrouw, om jullie te vertellen over de laatste, maar daarom niet minder belangrijke, tienerbijeenkomst, “Il sogno di Dio per me” - "Gods droom voor mij." De vreugde van de Verrijzenis van Christus was het thema van de "Night in Christ”: ditmaal was er meer dan gewoonlijk tijd besteed aan zang en dans, en dat zorgde voor een bijzonder energieke en vitale sfeer!

adolescenti1We kregen het grote geschenk om naar de getuigenissen van  Zuster Jennifer en Marco Zappella te kunnen luisteren. Marco Zappella is op dit moment, samen met een groep jongens en meisjes van de Gemeenschap, volop bezig met de voorbereidingen van de Bijbelse Recital "Ik geloof in Jezus, geboren uit Maria", die naar voren gebracht wordt op 13 mei, in Milaan. Hun woorden brachten ons de kracht en de liefde van Moeder Elvira, haar immense vreugde en bereidheid om te beminnen en te leven. Hun verhalen over de nooit aflatende gulheid van onze Moeder heeft ons diep geraakt en ontroerd.

Voor ons is zij echt een voorbeeld van een vrouw om na te volgen! Ook al kan ze fysiek niet bij ons zijn, haar charisma is nog altijd aanwezig dankzij haar dochters: onze lieve Missiezusters van de Verrijzenis hebben namelijk gedanst op het nummer “lo credo” - “Ik geloof."

Dankzij de aanwezigheid van Jezus in het Heilig Sacrament konden wij dieper binnentreden in onszelf en Hem toevertrouwen wat we in het diepste van ons hart meemaken: onze verlangens, maar ook onze lasten en ons lijden. Don Andrea, die de aanbidding heeft begeleid, hielp ons door ons uit te nodigen om onze blik op het Heilig Sacrament te richten, door aan onszelf te “zeggen” dat Christus werkelijk de Verrezene is, en dát is onze ware vreugde!

adolescenti2De zondag werden we wakker gemaakt door vrolijke muziek: een Spaans lied, ritmisch begeleid door bongo en gitaar! Dankjewel! Onze grote groep werd bovendien “aangevuld” door drie Zusters en één van de meisjes die zich aan het voorbereiden is voor de missies. Tijdens het ontbijt stonden ons een paar leuke verrassingen te wachten: warme croissants en het nieuws dat we, samen met de meisjes van Spinetta, op bedevaart zouden gaan naar het Heiligdom van Fontanelle!

Alvorens te vertrekken, heeft Youmna ons extra gemotiveerd door ons te vertellen dat “geen elke stap van de weg verspild wordt als we onze problemen en persoonlijke intenties aan Maria toevertrouwen." En zo zijn we dan, vol enthousiasme, op weg gegaan terwijl we de schoonheid van de natuur en de bergen konden bewonderen. En tijdens het bidden van de mysteries van de Rozenkrans keerde de rust en de vrede terug in onszelf. De prachtige zonnige dag gaf ons het gevoel dat we omarmd waren door Gods Zegen. We maakten een korte tussenstop bij Mellana: vóór de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis zijn we gestopt om te genieten van enkele liedjes en​​ kringdansen; het was leuk om de uitdrukking te zien op de gezichten van de mensen die ons een en al verbazing aankeken en “aangestoken” werden door ons licht, door onze vreugde.

adolescenti3Aangekomen op onze bestemming bevond zich vlakbij de basiliek een reproductie van een kleine grot van Massabelle, en het was erg fijn om door de tederheid van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes verwelkomd te worden. Hier konden we wat uitrusten en hebben we ons moment van onderling delen gehouden, aansluitend op het thema van de Paasvreugde. Hoe echt en volkomen is de vreugde die ontstaat uit het lijden dat toevertrouwd is aan Jezus!

De lunch, een picknick, werd geserveerd door de meisjes van Spinetta, verkleed in grappige kostuums. Op de terugweg deelden we onderling alles met elkaar als echte vriendinnen; we stelden ons open voor elkaar, wetende dat het de laatste bijeenkomst van dit jaar was.

Na de lange wandeling huiswaarts hebben we de Mis gevierd in de kapel. De aanwezigheid van Vader Stefano was een waar geschenk! In zijn homilie sprak hij over de “deuren” die we moeten passeren in ons leven, en dat de verkeerde deur van de “valse vrijheid" ons tot slaaf kan maken. In plaats daarvan maakt de deur van Jezus ons echt vrij en laat zij ons het ware geluk vinden. Zijn woorden hebben ons zoveel hoop en doorzetting gegeven, en brachten in onze herinnering dat het altijd mogelijk is om je leven te veranderen! Op het einde van de dag was het moeilijk om te vertrekken en afscheid te nemen, maar het is mooi om die authentieke, echte, “pure” vriendschapsbanden te zien die men kan opbouwen in het goede en te weten dat we in het najaar onze weg mogen verderzetten om te ontdekken welke dromen God bedacht heeft voor ieder van ons! Dankjewel Maria dat je ons begeleid hebt, niet alleen op deze bijzondere dag, maar gedurende het gehele jaar!!

De tieners van "De droom van God voor mij"