Reeds 16 jaar in Jaù!

art1jauPalmzondag, 9 april 2017
"Fazenda Sao Francisco de Assis"
Jaú, Brazilië

We zijn erg blij om jullie te kunnen vertellen over de gebeurtenissen die de voorbije periode van onze Braziliaanse Fraterniteit "Fazenda Sao Francisco de Assis" van Jaú hebben gemarkeerd. Dit jaar hebben we besloten om op 9 april, Palmzondag, het feest van de zestiende verjaardag van ons huis te vieren.

De voorbereiding van het verjaardagsfeest van ons huis tijdens de vasten heeft, door de offers die we gebracht hebben met onze broeders van de Fraterniteit van Santa Terezinha van Moi das Cruzes, de vriendschap en de verbondenheid in onze huizen groter doen worden.

Het was heel moeilijk om te repeteren door de aanhoudende regen van de voorbije dagen, maar in ons hart waren we er zeker van dat God ons, zoals altijd, heel goed zou helpen. En inderdaad, de dag van het Feest heeft de Heer ons een mooie, zonnige dag geschonken. We kregen de fantastische artistieke hulp van onze gewijde Broeder Peter die met een enorme inzet de laatste delen van het decor geschilderd heeft, en ons nuttige adviezen gaf om de choreografie van de dansen te verbeteren.

art2jauDe bijbelse recital, "De verloren zoon”, is in de loop der tijd geactualiseerd qua muziek, dans en scenario: voor het eerst hadden we de sonoriteit van de Braziliaanse Samba en Forro, en was het decor veel lichter dankzij de briljante toepassing van geprojecteerde beelden.

Jullie kunnen zich vast de grote emoties voorstellen op de ochtend van het Feest van allen die hun familie stonden op te wachten. Voor heel wat van onze jongens en meisjes betrof het een allereerste bezoek, en bijgevolg waren de emoties en de opwinding nog groter. De families werden bij hun aankomst verwelkomd met liederen, dansen, warme knuffels, veel lachende gezichten en enkele tranen.

Antonio en don Eugenio heten de families welkom en na een paar liedjes met gebaren begint het gebed van de Rozenkrans: het is ontroerend om de families te zien, verenigd met elkaar de Vreugdevolle mysteries biddend. Het onderricht van don Eugenio is gebaseerd op de relatieproblemen tussen ouders en kinderen en hoe belangrijk het is voor de families om het advies van de Gemeenschap op te volgen, om echt betrokken te zijn op de weg van bekering.

art4jauDe Aanbidding was het meest intense moment van de ochtend, in het bijzonder wanneer de jongens en meisjes van het podium kwamen om naar hun ouders en familie toe te gaan en hen vol liefde en vergeving omhelsden! Toen Broeder Peter met het Heilig Sacrament tussen de families “wandelde”, voelde je een grote uitstorting van de Heilige Geest. Veel misverstanden en angsten verdwenen, zoals de duisternis verdwijnt bij het opkomen van de zon. Na de Aanbidding was er een veel grotere harmonie voelbaar, en de families zochten contact met elkaar aan het uitgebreide buffet dat ze zelf hadden meegebracht en nu met elkaar deelden.

In het begin van de namiddag hebben we het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden; op dat moment kwamen er nog steeds vrienden van onze Gemeenschap toe. Ze werden warm onthaald met dansen, liederen en veel vreugde.

Antonio en don Eugenio hebben vervolgens kort gesproken over de beginperiode van de Gemeenschap en spraken hun dank uit aan al onze vrienden: zowel die van het eerste uur, don Francisco, Alzirina, Aloisio en Claudete die vanuit hun grote verlangen de opening van onze Fraterniteit mogelijk hebben gemaakt, als diegenen, en ze zijn veel talrijker, die de Heer ons door de jaren heen heeft gestuurd.

art3jauGelovige vrienden die het mogelijk hebben gemaakt dat onze Fraterniteit  groter kon worden en heel veel wanhopige jongeren kon verwelkomen. Vrienden die altijd oog hebben voor onze behoeften en altijd klaar staan om ons te helpen. Ook ons verjaardagsfeest zou er niet geweest zijn zonder de hulp van de vele vrienden die meegewerkt hebben en die we, ook al is het moeilijk om ze allemaal bij naam te noemen, allemaal in onze harten dragen. Ze zijn instrumenten van Gods Barmhartigheid die door hun liefde en beschikbaarheid tastbaar gemaakt wordt.

Daarna werd er aan enkele jongens van onze fraterniteit gevraagd om hun getuigenis te geven. Voordat we de Mis vierden, voorgegaan door "Dom Francisco" en geconcelebreerd door don Eugenio, hebben we allemaal samen - met onze familie en vrienden - een korte processie gehouden. Dom Francisco benadrukte tijdens zijn homilie het enorme lijden van Jezus tijdens zijn lijdensweg, de met Liefde betaalde prijs om ieder van ons te verlossen van zonde en dood. Na de mis, terwijl de jongens zich snel klaarmaakten voor de Recital, hebben we een “vieruurtje” uitgedeeld dat met de hulp van de vrienden van ons Huis voorbereid was.

art4jau 1Dit jaar was de Recital van de “Verloren Zoon” veel actueler gemaakt dankzij ieders inzet: het idee was om een recital te maken waarmee we in staat zouden zijn om de boodschap van de Barmhartigheid van de Vader over te brengen aan jongeren en kleinere kinderen.

Onze vrienden en families waren enorm ontroerd toen ze de uitbeelding van deze Parabel uit het Evangelie te zien kregen; deze vertelt namelijk exact hetzelfde verhaal als dat van hun geliefden, op een dag verdwaald in het verderf en de duisternis, die met de hulp van de Gemeenschap Gods Barmhartigheid hebben ontmoet en nu, stap voor stap, de waardigheid van Zijn Kinderen genoemd te worden aan het herstellen zijn.

Dank U Heer Jezus voor de manier dat U in de afgelopen 16 jaar aanwezig bent geweest op Braziliaanse grond: wij danken u voor alle opgestane levens, hier in Jaù ... we vertrouwen hen toe aan Maria, Uw Moeder en grote vriendin van "onze" Moeder Elvira!