Tienerbijeenkomst!

adolescentiAPRILE1 - 2 april 2017
Fraterniteit "Ambra Maria"

Hier zijn we weer, klaar om jullie te vertellen over onze bijeenkomst van deze maand, "Gods droom voor mij"! Op zaterdag 1 april kwamen we samen in Envie om verder te gaan met de verdieping van onze weg in de Vastentijd. En waarom niet, zoals gewoonlijk ... de avond beginnen met zang en dans? Wat een vreugde en blijdschap ervaren we op dat moment! We hoeven maar om ons heen te kijken… en meteen voelen we ons thuis!

Don Massimo Rigoni maakte de sfeer lichter, de avond animerend met zijn jeugdig charisma; daarna sneed hij het thema aan over het belang van het sacrament van de verzoening en diens helende kracht. In tegenstelling tot andere keren, waren er ditmaal geen getuigenissen noch een moment van Aanbidding, maar hadden we de overweging van de Kruisweg. Dit gebeurde geheel anders dan hoe we dit al ooit meegemaakt hadden! We hebben de verschillende Staties van het lijdensverhaal van Jezus heel wezenlijk gemediteerd en overwogen, dankzij enkele scènes uit de film "The Passion". De schokkende beelden van Jezus, bloedend en lijdend, hielpen ons om Gods liefde voor ons veel intenser te erkennen.

ADOLESCENTIviacrucis2Het podium was “versierd” met veertien verschillende kruisen, waarbij elk kruis verschillende symbolen weergaf. Het was zo bijzonder om zien hoe God ons nabij is gekomen, hoe klein Hij zich gemaakt heeft voor ons. Ondanks dit zeer ernstige onderwerp waren de jonge gezichten rondom ons helder en rustig, want zoals moeder Elvira ons leert: "Zonder het lijden, is er geen Opstanding!

De zondagmorgen werden we vol blijdschap wakker in Spinetta. Onze vreugde oversteeg de regen en we begonnen de dag met een stevig ontbijt. Tevens een ideaal moment om elkaar, door middel van eenvoudige gesprekken, beter te leren kennen. We kregen bovendien het geschenk van Don Massimo Marchi’s aanwezigheid; hij vierde met ons de Mis die ochtend. In zijn homilie schonk hij ons zo veel hoop, ondermeer door wat te vertellen over zijn eigen verhaal van het duister naar het Licht, dit koppelend aan het verhaal van alle jongeren die, tot op de dag van vandaag, al een opstanding hebben meegemaakt in de Gemeenschap. Nadien werden we gezegend met de mogelijkheid om de absolutie te ontvangen via het sacrament van de biecht; en zo konden we onze harten reinigen voor Pasen. Terwijl we op onze beurt aan het wachten waren, werden we “vervuld” door een missionaire geest, door naar foto's en video's te kijken van onze missiepost in Afrika, want Alice, één van onze adolescenten, is daar onlangs geweest. Zo bijzonder om de doortocht van Jezus te mogen zien in haar gezicht sinds haar thuiskomst!

aprileadole3Het evangelie van de zondag ging over Lazarus, een voorbeeld van verrijzenis, en dan hebben we geluisterd naar de getuigenissen van Zuster Ana Catherine en Sara. Het heeft ons diep geraakt hoe zij over hun lijden hebben verteld, alsook over de manier dat Jezus hen opnieuw tot leven bracht. Daarna kregen wij een heel leuke groepsactiviteit: we hebben op papier bloemen geschilderd: zij stelden de waarden voor die we in ons hart hebben en die we om ons heen mogen uitstrooien! Ieder van ons kon uiting geven aan zijn creativiteit en originaliteit en dit schiep een grote onderlinge eenheid.

En dan hebben de meisjes van de Fraterniteit van Spinetta ons, zoals altijd, en met heel veel liefde, een lekkere lunch geserveerd, met heerlijke pizza’s! Er was ook weer een grappige sketch, door de meisjes gemaakt, en deze ging over het belang van het kiezen van positieve waarden en het rozenkransgebed. Deze hebben we nadien gebeden, al wandelend in de omgeving van de fraterniteit. Tenslotte werd de dag afgerond met een diep moment van onderling delen; dit gaf ons de gelegenheid om de drie nieuwe meisjes beter te leren kennen. We zijn er in geslaagd om de zwaarste lasten uit ons hart te “gooien” en dit heeft ons geholpen om onze tranen te transformeren in een glimlach, meer nog, om ons te laten lachen… Wat is deze ontmoeting toch een bijzonder prachtig geschenk!

Dank U Heer Jezus, want dankzij de ontmoeting met U, kunnen we elkaar helpen en hebben we altijd echte vrienden aan onze zijde die ons de “energie” geven om de komende maand met meer kracht tegemoet te treden.