Getuigenissen

 "Een podium opgaan,
praten over onszelf, angst
om fouten te maken overwinnen,
een microfoon in de hand houden,
het zijn allemaal zaken waarvan niemand van deze jongeren in staat zou geweest zijn zonder eerst drank of drugs te gebruiken,
vandaag zijn het grote
verworvenheden van vrijheid"
                          
Moeder Elvira

We worden vaak gevraagd om een getuigenis te brengen over ons vroegere leven, "van het duister naar het Licht"… in scholen en parochies, op pleinen … We doen dit door in waarheid en eenvoud onze ervaring te vertellen of onze verrijzenis uit te beelden door middel van een recital (muzikale voorstelling), dansen en liederen. Deze zijn door de verrezen jongeren zelf bedacht tijdens hun weg in de gemeenschap.
Datgene dat ons deed lijden in het leven, de gemaakte fouten, de wonden en de negatieve ervaringen, dit alles is nu verlicht door het geloof en getransformeerd door vergeving. Het geeft ons nu de gelegenheid tot dialoog, vriendschap, delen met elkaar, en het biedt hulp aan andere mensen.
In staat zijn om te getuigen is een groot geschenk van God voor ons om de angst van het verleden en onze valse verlegenheid te overwinnen, om onze geslotenheid te  doorbreken, om de herinnering van wie we gisteren waren niet  te vergeten, om het wonder dat God vandaag in ons bewerkstelligt te herkennen, om met levende hoop uit te kijken naar morgen.
We getuigen over onze verrijzenis in de hoop dat wij allen kunnen doen begrijpen dat het leven een schat is die niet verspild, weggegooid of veracht mag worden, want het is een prachtig Godsgeschenk dat moet verwelkomd, bemind en geschonken worden.

Meer informatie betreffende de getuigenissen:
België:  +32 (0)476 27 50 10 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Nederland: +31 (0)6 34 23 06 41 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Italië: tel. +39 0175 46122 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.