Speciale Ouderbijeenkomst!

3Breda, 18 maart 2017

Dag iedereen, jullie lezen het goed, onze maandelijkse bijeenkomst die in principe altijd doorgaat in Merksen, vond ditmaal op een andere locatie plaats, daar er werken aan de gang zijn in de lokalen van de Gemeenschap “Dag broer, dag zus” te Merksem. We werden van harte verwelkomd bij Maya thuis, in Breda! Helaas, doordat we niet in Merksem samen konden komen, en pater Sylvain niet aanwezig was bij ons, hebben we die dag geen Eucharistieviering gehad.

Na een fijn welkomstmoment begonnen we onze bijeenkomst met het bidden van de Rozenkrans. Nadien gaf Lars ons een onderricht van Moeder Elvira over de Veertigdagentijd. De Vasten is één van de krachtigste tijden van het liturgisch jaar. Het is de bedoeling om te breken met de zonde die in ons hart woont, om ons te verwijderen van alles wat ons ver van Gods plan houdt. M.a.w. te breken met alles dat ons verwijdert van ons geluk en onze persoonlijke ontplooiing.

Moeder Elvira bemoedigt ons allen: “Misschien struikel je tien maal over hetzelfde probleem, maar dan slaag je er plots in op dat te overwinnen… Welnu, dan heb je een wonderbaarlijke overwinning behaald! En dàt is de betekenis van de Vasten: je leven goed leren beheren!! De vreugde kiezen boven de genoegens van het leven… want echte vreugde blijft voortduren, de “pleziertjes” van het leven duren maar even….” (onderricht: onderaan artikel)

4Voor de start van het middagmaal slaagde Dennis, één van onze jongens, erin om iedereen aan het dansen te krijgen met het lied La Barca. En Greet verraste ons met een stuk taart ter gelegenheid van haar verjaardag! GEFELICITEERD GREET!! WAT ZIJN WE BLIJ DAT JIJ BESTAAT!!!

Nadien volgde een bezinningsmoment in groepjes, over de terugkeer naar je familie nadat je je weg hebt afgelegd in de Gemeenschap Cenacolo en over het feit dat ouders soms kampen met schuldgevoelens tegenover hun kind.

Lars benadrukte dat het vooral de jongere zelf is die de verkeerde keuzes gemaakt heeft en dat ouders een plek moeten leren geven aan hun schuldgevoelens. In het Cenacolo wordt aan de jongeren ook uitgelegd dat ze vooral de schuld bij zichzelf moeten vinden. Ze leren er zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, en als je niet langer de schuld op een ander steekt omwille van alles wat je is overkomen en/of hoe je van daaruit “verkeerde” keuzes hebt gemaakt, verkeerde wegen bent ingeslagen, dan kan je echt sprongen vooruit maken, en bevrijd geraken van je verleden en vol moed de toekomst tegemoet gaan.

Ja, onze bijeenkomst verliep al bij al een beetje anders dan anders, maar we danken Maya van ganser harte om ons zo gastvrij te ontvangen bij haar thuis!

We hopen jullie allen in grote getale terug te zien op de volgende bijeenkomst die ditmaal niet op de derde maar op de vierde zaterdag van de maand plaatsvindt, met name op 22 april 2017, daar de derde zaterdag samenvalt met Paaszaterdag. Zonder tegenbericht gaat onze volgende bijeenkomst weer door te Merksem! Vol vreugde kijken we naar jullie uit! In tussentijd wensen we jullie nog een bijzondere voortzetting van de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen!


ONDERRICHT: LATEN WE ONZE VASTEN GOED HOUDEN!

Merksem, 18 maart 2017

Het onderricht werd ditmaal gehaald uit een toespraak, een audio-opname van onze geliefde Moeder Elvira, met als thema:
"Laten we onze Vasten goed houden!" Hierbij aansluitend heel wat info over de Veertigdagentijd.

1"Laten we deze vastentijd goed houden! Het is een periode die we ons van tijd tot tijd moeten herinneren... En als er eens iets is dat we heel lekker vinden… laten we proberen niet afhankelijk te zijn van onze “goestinkses”. Een mens leeft niet alleen van waar men zin in heeft. Want iets “leuk” vinden, dat duurt maar een ogenblik.

Maar wij moeten op zoek gaan naar een leven in vreugde. En ik ben er zeker van dat velen van jullie deze ervaring hebben gehad: juist door aan onze “goesting” voor dit stukje chocolade, voor dat snoepje, die karamel te verzaken… ervaren we daarna de vreugde. Als je met kracht naar de vreugde verlangt, dan wordt die geboren. De vreugde is niet die “goesting”! Het “genot” duurt slechts een ogenblik zegt de psalm, maar de vreugde duurt een hele leven, omdat je dan bekwaam wordt om de vreugde te genereren (een vreugdezaaier te worden!) ... omdat je bekwaam bent om neen te zeggen tegen je goesting.

Misschien zal je tien keer struikelen.. en dan lukt het je toch één keer…  Maar dan heb je een wonderbaarlijke overwinning behaald! Dit is dus de vastentijd: het leven goed beheren. Het “genoegen” of de vreugde? Laten we de vreugde kiezen, je zal ze terugvinden en haar kunnen behouden voor de rest van je leven. Elk jaar laat de Kerk ons deze weg gaan, van de dood naar de verrijzenis, en binnen 40 dagen zullen we dansen." Moeder Elvira

Om het gehele artikel over de Veertigdagentijd te ontdekken en te lezen, klik op onderstaande foto.

5ffbf3fed91cdc5ed8000375e1cd2846 bannerintroRIFATTO2

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg