In De Maatschappij

 

 "De wereld van vandaag heeft
behoefte aan concrete antwoorden,
aan levende antwoorden,
aan eeuwige antwoorden,
en de keuzes die wij maken
in God zijn antwoorden
die de eeuwigheid reeds verkondigen.
Als gemeenschap zijn we geroepen om
een klein, maar lichtgevend teken
van hoop te zijn in de wereld
van de duisternis van vandaag"

Moeder Elvira

De Gemeenschap Cenacolo is werkzaam in de burgerlijke samenleving op vlak van gastvrijheid, hulpverlening, charitatieve en opvoedende dienstverlening aan mensen die zich in nood bevinden. Ze biedt hen trajecten van wedergeboorte aan, gericht op de herontdekking van de ware betekenis van het leven en op de menselijke, sociale, morele en spirituele progressie bij de opgevangen mensen.

In Italië en in de verschillende landen waar de Gemeenschap actief is, werkt zij door middel van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, ontstaan vanuit hetzelfde inspirerende charisma, in leven geroepen op het grondgebied, in dienst van de verschillende liefdadigheidsorganisaties van opvang en hulpverlening, ontstaan om het leven te verwelkomen en te ontwikkelen.
De verschillende lokale verenigingen zijn de operationele en juridische arm van de Gemeenschap in de verschillende landen waar zij actief is, en zijn samengesteld uit vrijwilligers en mensen die in de benaderingswijze van de Gemeenschap geloven. Deze verenigingen werken onderling samen als deelnemers van dezelfde liefdadigheidsmissie, volgens de vastgelegde regels van de eigen statuten (zie lijst van de verenigingen onderaan de pagina).

De Gemeenschap Cenacolo is op Italiaans grondgebied vertegenwoordigd, op juridisch vlak, door de volgende entiteiten:
- De Vereniging San Lorenzo, met hoofdkantoor in Via San Lorenzo 35 te Saluzzo (provincie Cuneo), vlakbij het Moederhuis, is een organisatie zonder winstbejag, opgericht in 1983 en ingeschreven in het Regionaal Register van Vrijwilligers in de sector van sociaal welzijn (zie doelstellingen onderaan de pagina);

- De Stichting Risurrezione, met zetel in Via San Lorenzo 35 te Saluzzo (CN), vlakbij het Moederhuis, en erkend bij Besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 29 maart 1999, is opgericht om de goederen en het door de jaren heen opgebouwde kapitaal te beschermen, opdat ze gebruikt worden volgens de overeenkomsten en de charitatieve, verzorgende, geestelijke en opvoedende doeleinden die aan de oorsprong van het charisma van de Gemeenschap Cenacolo staan (zie doeleinden onderaan de pagina).

Uit vrije keuze identificeert de Gemeenschap zich niet als een 'therapeutische gemeenschap' aangezien zij verschillende types van mensen verwelkomt, niet enkel hen die een verleden van verslaving hebben, maar ook jongeren in existentiële moeilijkheden; mensen op zoek naar het doel van hun leven; volwassenen die zich "mislukt" voelen, verlangen om wat hen rest op een goede manier te beleven; jonge mensen, getroffen door de ervaring van het christelijk geloof en door het  gemeenschapsleven, die deel willen uitmaken van deze weg; families en vrijwilligers die ernaar verlangen om de missie te beleven, om het leven te delen met hen die in nood zijn. Wij geven er de voorkeur aan onszelf te omschrijven als een 'Levensschool ", waar degene die verwelkomd is, geholpen wordt om de zin van het leven terug te vinden. Diegenen die in het verleden beproefd werden door verslavingsproblemen, worden uitgenodigd om het gemeenschapstraject te ondernemen, niet als een "therapie" voor de gezondheid, maar als een helende reis, vooral op basis van een educatieve en spirituele weg. In het geval dat medische en gezondheidszorg nodig is, moet deze uitgevoerd worden in gespecialiseerde ziekenhuizen voordat men toetreedt in de Gemeenschap ofwel tijdens hun weg.

Door de oorspronkelijke keuze, door Moeder Elvira gewild vanaf het begin, zijn we niet gebonden aan afspraken met en ontvangen we geen vergoedingen van de overheid, met wie we vreedzaam samenwerken, met diep respect en warme genegenheid. Moeder Elvira heeft altijd aan de opgevangen mensen, waarvan het grootste deel jongeren zijn, geleerd dat het niet goed is indien het nogmaals anderen zijn die voor hen "betalen", maar dat elk zijn waardigheid moet "terugwinnen" door de handen uit de mouwen te steken, met het zweet op het voorhoofd en met offers uit eigen wil, geholpen door de oprechte liefde van de broers en zussen die samen met hen op weg gaan. Om die reden beleven we onze dagelijkse inzet, onze offers, en vooral dankzij de vrijgevigheid van zoveel mensen die geloven in de goedheid en de betrouwbaarheid van onze liefdevolle dienstverlening en ons onderwijs. Hun giften en donaties zijn "een zegen", omdat ze ontstaan vanuit liefde, uit een verlangend hart, om met vreugde te delen, en dat ze tot "voorzienigheid" maakt om de uiteenlopende behoeften en ontwikkelingen van de Gemeenschap te ondersteunen.

DOELEN VAN DE VERENIGING EN DE STICHTING

De Vereniging San Lorenzo heeft geen winstoogmerk en streeft uitsluitend charitatieve doeleinden na. Gebruikmakend van de persoonlijke, spontane en onbetaalde prestaties van haar aanhangers, vrijwilligers en leden, stelt zij hieronder haar primaire doelen voor:
- het helpen, opvangen en sociaal, moreel en geestelijk aanmoedigen van mensen die situaties van verlies, armoede en ellende doormaken, in het bijzonder jongeren die ernstig op zoek zijn naar de zin van hun leven;

- plaatsen van onthaal creëren waar kosteloos en in een klimaat van oprechte en familiaire relaties een heropvoedende gemeenschapsweg wordt voorgesteld aan de opgevangen mensen, gefundeerd op menselijke en christelijke waarden van het leven;

- in het hart van de opgevangen mensen in de Vereniging de cultuur laten ontstaan en in standhouden van de liefde voor het leven, van de zelfgave, van de dienstverlening die als een genereus en vrijwillig engagement naar de naaste toe wordt ervaren.

- in de publieke opinie de belangstelling wekken en een bewustwording promoten van de problemen in de wereld van de jongeren en de gezinnen en van de ontevredenheid in het algemeen.

- samenwerken, volgens de wettelijke statuten, met openbare en private, seculiere en religieuze instellingen, en met derden in het algemeen. In het bijzonder samenwerken met andere instellingen of groepen die geïnspireerd zijn door dezelfde menselijke en christelijke waarden. Hierbij ook op een duurzame manier steun en hulp biedend aan ontwikkelingsprojecten, ontvangst, begeleiding en opvoeding met een primaire focus op bedrijven die actief zijn in de arme landen;

- het bevorderen van de verwerving, de bouw en het beheer van werken, goederen, infrastructuren en activiteiten, gericht op het bereiken van de doelstellingen die de Vereniging beoogt.


De Stichting Risurrezione heeft geen winstoogmerk tot doel, haar primaire doelen zijn:
- het bevorderen van de aankoop, de realisatie en het beheer van de werken, de infrastructuur en de activiteiten die geschikt zijn voor het nastreven van de doelen die de stichting voorstelt;

- het nastreven van religieuze doeleinden, van geloof, opvoeding en dienstverlening aan de armen;

- binnenin de Stichting een vormingstraject voorzien voor de leden die zich aan de doelen van de Stichting zelf willen toewijden;

- de verwelkoming, de hulp en de aanmoediging van mensen die leven in een situatie van verlies, armoede en ontbering, door middel van het expliciete voorstel van een menselijke en christelijke weg;

- de zendingsgeest die wordt uitgedrukt in de ondersteuning en de hulp, zelfs economische, aan de verschillende missies die in meerdere delen van de wereld bestaan.

Dit alles volgens de principes en behoeften die voortvloeien uit de christelijke inspiratie binnen de pastorale taak van de Katholieke Kerk.

DE NAMEN "SAN LORENZO", "CENACOLO" EN "RISURREZIONE"

De naam San Lorenzo keert regelmatig terug in de verschillende lokale verenigingen omdat de eerste Vereniging, opgericht in Italië in 1983, het jaar waarin de Gemeenschap ontstond, deze naam draagt; eenvoudigweg omdat zij werd geboren op de heuvel van Saluzzo (CN), in de Via San Lorenzo (de San Lorenzostraat).
Het verhaal van de martelaar, de Heilige Lorenzo, één van de eerste diakenen van de kerk, is echter al betekenisvol vanaf het begin van het christendom, omdat het aan iedereen aangeeft dat de echte schat van de Kerk de armen, de zwakken zijn, dat de echte rijkdom het leven is van de mensen en niet de dingen.

Ook de naam Cenacolo keert terug in verschillende verenigingen, want vanaf het begin heeft Moeder Elvira het werk (dat bij iedereen bekend is met deze naam) zo genoemd in herinnering aan het moment waarin de Heilige Geest neerdaalde op Maria en de apostelen - in gebed bijeengekomen in het Cenakel (de zaal waar het Laatste Avondmaal) - terwijl het bange en wantrouwende hart van de apostelen, na de dood van Christus, transformeerde in een moedig en dapper hart in het getuigen over de Verrezen Christus. En dit is wat we willen dat er gebeurt in het leven van hen die we opvangen: ze komen droevig, bang en zonder vertrouwen aan en hier herontdekken zij de vreugde en de moed om een nieuw leven, een "verrezen" leven te leven.

De naam Risurrezione, "Verrijzenis", drukt, naast het feit dat zij "het verhaal" van ons magazine identificeert, heel goed de missie van de Gemeenschap uit: ze doet het leven herleven.
We willen dat onze structuren in dienst staan van het leven, van de armen, van degenen die ons om hulp vragen, terwijl we altijd onthouden dat de echte schat van onze Gemeenschap niet de huizen, de goederen of het geld zijn, maar het leven van alle mensen die wij vaak in moeilijkheden verwelkomen.
Wij vragen om uw gebed zodat we trouw kunnen zijn aan dit "grondbeginsel" uit het hart van Moeder Elvira: geen "schatten" ophopen op de aarde, dingen of materiële goederen, maar datgene gebruiken dat de Voorzienigheid van God ons geeft, om te beminnen, te beminnen, te beminnen… en het leven te dienen!

CIVIELE ORGANISATIES VERBONDEN MET HET CARISMA VAN DE GEMEENSCHAP CENACOLO IN ANDERE STATEN

De volgende lokale Verenigingen vertegenwoordigen, op burgerlijk niveau, het werk van de Gemeenschap Cenacolo in de verschillende landen waar ze aanwezig zijn.

EUROPA  

   OOSTENRIJK:  Gemeinschaft Cenacolo
   BOSNIË-HERZEGOVINA:  Međunarodno Udruzenje Građana “San Lorenzo”
   KROATIË:  Udruga Sveti Lovro - Zajednica Cenacolo
   FRANKRIJK:  Association San Lorenzo
   ENGELAND:  Community Cenacolo UK
   IERLAND:  Friends of Comunità Cenacolo Ireland
   SLOWAKIJE:  Priatelia spolocenstva Cenacolo
   SLOVENIË:                                  Međnarodnemu drustvu Sveti Lovrenc – Supnost Cenacolo
   SPANJE:  Fundacion Divina Misericordia
   PORTUGAL:  Fundaçao Risurrezione
   POLEN:  Fundacji Charytatywnej imienia Biskupa Czeslawa Domina

                 
AMERICA 

           DE VERENIGDE STATEN
 VAN AMERIKA:
 Comunità Cenacolo America
   ARGENTINIË:  Comunidad de Vida Asociacion Civil San Lorenzo
   BRAZILË:  Associaçao São Lourenço
   MEXICO:  Asociacion Civil Cenaculo de Guadalupe
   PERU:  Asociacion Religiosa Comunidad Cenaculo

    
AFRICA

           LIBERIA:  Cenacolo Community