Tienerbijeenkomst!

adolescenti capodannoSpinetta, 5 februari 2017

Wat fijn dat we weer bij elkaar waren!! Zoals gebruikelijk zijn we samengekomen op de eerste zaterdag van de maand in Envie, ditmaal ter gelegenheid van de verjaardag van Moeder Elvira. Overal om ons heen "ademde" je vreugde en geluk! De spiritualiteit van Elvira was onder ons. Dansen, liedjes, video's en het acrostichon van Elvira: E, entusiasmo - enthousiasme; L, libertà - vrijheid; V, vita - leven; I, intuizione -  intuïtie; R, rischio - risico en A, amore - liefde. Elke letter werd vergezeld door verschillende getuigenissen: van de missionaire familie Alesso, met hun zestien kinderen, naar de eerste mensen die met "de eerste zaterdag" begonnen zijn, vele jaren geleden, tot en met de huidige jonge mensen, zoals Simon van "Night in Christ". Allen hebben ze hun dankbaarheid aan Elvira uitgesproken, getuigend dat, indien zij er niet geweest was, niets van dit alles, noch wijzelf, zou bestaan! De dansen en liedjes zorgden voor een ​​feestelijke stemming! Dit alles deed ons beseffen dat de Gemeenschap, ontstaan in het hart van Elvira, het wonder is dat wij mogen meemaken. De Aanbidding gaf ons de mogelijkheid om deze parels dieper in ons hart te laten bezinken… Zoveel jonge mensen voor het heilig Sacrament te mogen zien, terwijl ze zich ontdeden van de vele maskers en de wereldse vermoeidheid, dat maakte ons zo blij en gaf ons dat extra element van diepgang om deze avond te vervolledigen.

De zondagochtend waren we met een fijne groep tieners in Spinetta, dertien in totaal, waarvan twee nieuwkomers. Heel bijzonder om zien hoe het leven ons roept en hoeveel vriendschap en eenvoud je onderling kan beleven! We zijn de dag met een goed ontbijt begonnen, dé gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om in vreugde en eenvoud bij elkaar te zijn. Vervolgens had de Goddelijke Voorzienigheid ons een mooie heldere hemel geschonken om onze Rozenkrans te bidden, terwijl we in de nabijgelegen velden wandelden. Dit alles schonk ons heel veel rust en sereniteit in het hart, terwijl de gitaarklanken en de liedjes ons ook veel vreugde brachten.

Daarna zijn we vol enthousiasme naar de kapel gegaan voor het belangrijkste moment van de dag: de Aanbidding. We wisselden momenten van stilte af met korte audio-opnames van Moeder Elvira. Haar krachtige woorden hielpen ons om onze harten te openen. Aan de hand van gebedsintenties hebben we dankgezegd voor alle veranderingen en schatten die we ontvangen hebben dankzij onze ontmoeting met de Gemeenschap. Bij het horen van onze gebeden realiseerden we ons hoeveel wonderen er zich reeds hebben voorgedaan door Moeder Elvira's leven, ook in onze tienerlevens. Aan het eind van de Aanbidding zijn we bij elkaar gaan zitten om onderling te delen; de twee nieuwkomers schraapten al hun moed bij elkaar om zich voor ons open te stellen, en vertelden iets over zichzelf. Het is telkens zo fijn om zien hoe ieder van ons de ander verwelkomt, hoe we elkaar begrijpen en accepteren, ondanks al onze persoonlijke moeilijkheden en strijd! Er was zoveel te vertellen na twee maanden en de kleine "opmerkingen" van Youmna gaven ons telkens een duwtje in de rug.

Vlak voor de lunch was er tot ons aller verrassing een diepgaande sketch rond het thema "vrede, geloof, liefde en hoop in de wereld", allemaal gekoppeld aan het leven van Moeder Elvira. We hebben dit alles nog verder uitgediept met video's en getuigenissen van de zusters, alsook van enkele meisjes die gedurende een periode in Moeder Elvira's nabijheid hebben geleefd, en waardoor zij unieke levenslessen hebben meegekregen. Tijdens de lunch was er een geweldige familiaire sfeer en een grote verbondenheid. We hebben een heerlijke pizza gegeten en de naamdag van twee tieners gevierd. Dit werd gevolgd door een video over onze missiepost in Liberia: de gezichtjes van die vele kindjes te zien, alsook hun lijden, dat heeft ons diep geraakt.

Ten slotte hebben we de Mis gevierd met Don Andrea. In zijn homilie spoorde hij ons aan om dezelfde risico's als Moeder Elvira te nemen, om goed te doen en een licht te zijn in de wereld. Deze dag werd afgesloten met muziek en dans en we keerden "opgeladen" huiswaarts, met stralende ogen en harten die overliepen van emoties. WE KIJKEN AL UIT NAAR VOLGENDE MAAND, WANT DAN ZIEN WE ELKAAR TERUG!