De ballerina's van het Cenakel in Guadalupe!

ballerine mexico"Maakt u dus geen zorgen over de vraag: "Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?", want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid , en dan zal dit alles u erbij gegeven worden." (Mt 6,31-33)

Mexico - Valle de Bravo, februari 2017

We hadden met een paar vrienden van de Gemeenschap gesproken over de wens van onze missionarissen, met name om enkele van onze meisjes in te leiden in de klassieke danskunst, om op die manier ook hun lichaamstaal te verbeteren. Het was fijn om zien hoe de Goddelijke Voorzienigheid de voorbije twee jaar voor ons gezorgd heeft, in alles voorzag: ondersteuning bij de cursuskosten, de kleding, de schoenen en zelfs bij de bloemen! Eveneens was het fijn om zien dat de consistentie, het offer, de glimlach, de stiptheid en de discipline bijgedragen hebben om te groeien, en ook het verlangen om altijd beter te worden deed groeien. Hierdoor konden wij ons losmaken van onze luiheid en ijdelheid, werd onze wilskracht sterker, groeiden wij in onze vrouwelijke gratie, en herontdekten wij de schoonheid van het vrouwzijn, zelfs in "miniatuurvorm"! In februari zullen er nog drie meisjes, die net 6 geworden zijn, zich aansluiten bij de drie grootste meisjes van 8/9 jaar.

Ter ere van de Liefdadigheid danken we - "zonder namen te noemen" - al diegenen  die instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn waardoor wij ook deze ervaring kunnen beleven, al weten we niet hoe ze te definiëren, als "varia" of "extra". Hoe dan ook, dit alles laat ons stilstaan bij het wonder dat wij deel uitmaken van de schepping en doet ons sprakeloos staan bij het nieuwe leven! In de hoop dat alles resoneert met een lied of een dans tot meerdere eer en glorie van God, zegent God jullie altijd!!! Samen met de meisjes van de missiepost in Mexico zeggen wij: DANK, DUIZENDMAAL DANK!

De Mexicaanse missie-familie "Cenáculo de Guadalupe"