Reeds 12 jaar in Mogliano!

fratMOGLIANO2Veneto, 11 februari 2017

Dankjewel Jezus, dankjewel Maria, voor de 12 jaren in Mogliano Veneto!
Met een hart vol vreugde en dankbaarheid, willen wij, de meisjes van de fraterniteit "Nostra Signora di Lourdes" - "Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes" in Mogliano Veneto, de Heer danken voor de 12 jaar aanwezigheid van de Gemeenschap Cenacolo in Veneto!

Op zaterdag 11 februari hebben wij samen met de ouders en onze beste vrienden uit de omgeving een feestelijke dag beleefd! We begonnen met de viering van de Mis, voorgegaan door de vicaris-generaal van het bisdom van Treviso, Mgr. Jozef Rizzo, en geconcelebreerd door twee andere priesters uit onze vriendenkring, don Vigilio en don Edoardo, de pastoor van Mogliano. Ons kleine kapelletje zat "bomvol"! In zijn homilie las Monseigneur Rizzo ons voor uit het geestelijk testament van de heilige Bernadette. Hierbij bedankte hij haar voor alles wat haar overkomen is, en voor wat in de ogen van de wereld een schande leek: de armoede van haar familie, haar onwetendheid, het onrecht en de vernederingen die zij heeft ondergaan als gevolg van de verschijningen ... alles wat hem liet zeggen: "Dankjewel dat Bernadette er is geweest." En daarom, zo legde hij ons uit, is het heel belangrijk dat ieder van ons blij is met wie hij is - net zoals ook onze Moeder Elvira het ons zegt! Na de communie baden we samen het door onze Moeder zo geliefde "Suscipe"-gebed, en dit was een ontroerend moment.

mogliano1Na de Mis zongen we nog enkele vreugdevolle liederen en dan was het tijd voor een heel gezellig familiaal middagmaal. De eetzaal was versierd met foto's van Moeder Elvira en van de meisjes die in de voorbije jaren in ons huis op weg zijn geweest! Zoveel leven dat hier al gepasseerd is! Bij ieder van ons bord lag een kaartje waarop een uitspraak stond van Moeder Elvira of een Heilige: één voor één lazen we onze zin voor en gaven we er wat uitleg bij, terwijl we iets over onszelf vertelden. Dit was een heel mooi moment want de meeste meisjes van onze fraterniteit zijn nog maar kort op weg in de Gemeenschap, en bijgevolg was het voor hen een ideale gelegenheid om de ouders en onze naaste vrienden beter te leren kennen alsook om in de geschiedenis van dit huis te "duiken".

Dankjewel Jezus en dankjewel Maria voor mevrouw Ines die ons dit huis heeft geschonken en voor alle trouwe en gulle vrienden; dankjewel voor de ouders van Veneto, voor hun vriendschap en beschikbaarheid; dankjewel voor alle meisjes die hier vóór ons zijn geweest en die voor alles waarvan wij nu elke dag mogen genieten, gezorgd hebben, het op touw hebben gezet! Dankjewel, lieve Moeder Elvira, omdat je "ja" een springplank is geweest voor dit avontuur in het goede!